ملحقات توضیح المسائل
بعضی از مسائل که در این زمان مورد حاجت است
خاتمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

خاتمه

‏ ‏

خاتمه

‏         مسأله 2887- گوسفند یا حیوانات دیگر را اگر ذبح کنند با کارخانه‌ها و مکینه‌هایی ‏‎ ‎‏که اخیراً در بعض بلاد متعارف شده است،حرام و نجس و مردار است،و فروش و ‏‎ ‎‏خرید آنها جایز نیست،و فروشنده ضامن پول خریدار است؛چه کلید برق را مسلمان ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 534

‏بزند و تسمیه بگوید و رو به قبله باشد و از حلقوم ببرد یا نه،چه برسد به آن که این ‏‎ ‎‏امور نیز مراعات نشود،ولی گوشت‌هایی که در بازار مسلمانان فروش می‌رود و ‏‎ ‎‏احتمال داده می‌شود که به طور شرعی ذبح شده باشد،حلال و خرید و فروش آن ‏‎ ‎‏جایز است.‏

‏         مسأله 2888- گوشت‌ها یا مرغ‌های سر بریده‌ای که از بلاد کفر می‌آورند،محکوم ‏‎ ‎‏به نجاست و حرمت و مردار بودن است،مگر آن که ثابت شود ذبح شرعی آنها.‏

‏         مسأله 2889- رادیو و تلویزیون دارای منافع حلال عقلایی و منافع حرام است از ‏‎ ‎‏نظر اسلام و جایز است انتفاع بردن از آنها به نحو حلال،از قبیل اخبار و مواعظ از ‏‎ ‎‏رادیو و نشان دادن چیزهای حلال برای تعلیم و تربیت صحیح،یا نشان دادن کالاها و ‏‎ ‎‏عجایب خلقت از برّ و بحر از تلویزیون و اما چیزهای حرام از قبیل پخش غنا و ‏‎ ‎‏موسیقی مطرب و اشاعۀ منکرات از قبیل پخش قوانین خلاف اسلام و مدح خائن و ‏‎ ‎‏ظالم،و ترویج باطل،و ارائه چیزهایی که اخلاق جامعه را فاسد و عقاید آنها را متزلزل ‏‎ ‎‏می‌کند،حرام و معصیت است.‏

‏         مسأله 2890- در جایی که استعمال این آلات در وجه حرام شایع و رایج است به ‏‎ ‎‏طوری که استعمال حلال آن تقریباً غیر مقصود باشد اجازه نمی‌دهم فروش و خرید ‏‎ ‎‏آنها را مگر برای اشخاصی که هیچ استعمال غیر مشروع با آنها نکنند و نگذارند ‏‎ ‎‏دیگری هم استعمال غیر مشروع کند.‏

‏         مسأله 2891- اگر کسی بخواهد پولی قرض کند و ربا بدهد یا قرض بدهد و ربا ‏‎ ‎‏بگیرد و به یکی از راه‌هایی که در بعض رساله‌های عملیه ذکر شده بخواهد از ربا فرار ‏‎ ‎‏کند جایز نیست،و زیاده‌ای که می‌گیرد بر او حلال نمی‌شود،پس ربای قرضی به ‏‎ ‎‏وجهی از وجوه حلال نیست.‏

‏         مسأله 2892- قرضی که در آن قرار رباست صحیح است،لکن شرط و قرار باطل ‏‎ ‎‏می‌باشد،و شرط زیاده علاوه بر بطلانش،نیز حرام است.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 535

‏         مسأله 2893- کسانی که می‌خواهند از بانک‌ها یا غیر آنها قرض بگیرند و دهنده ‏‎ ‎‏بدون ربا قرض نمی‌دهد،جایز است اصل قرض را قبول کنند،و شرط را در واقع و به ‏‎ ‎‏طور جِد قبول نکنند،و در این صورت اگر اظهار قبول کنند بدون جِد و قصد حقیقی، ‏‎ ‎‏این قرار صوری حرام نیست،بنابراین اصل قرض صحیح است و شرط باطل،و ‏‎ ‎‏مرتکب حرام هم نشده‌اند.‏

‏         مسأله 2894- اگر پولی به بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد جایز نیست ‏‎ ‎‏بگیرند،اگرچه قرار هم نگذاشته باشند،ولی اگر قرض گیرنده مجاناً چیزی بدهد حرام ‏‎ ‎‏نیست،و جایز است گرفتن آن.‏

‏         مسأله 2895- در بیع مثل به مثل اگر قیمت‌ها با هم اختلاف داشته باشد و بخواهند ‏‎ ‎‏از بیع مثل به مثل فرار کنند-نه از زیادی-جایز است حیله،مثلاً اگر یک کیلو گندم ‏‎ ‎‏خوب به دو کیلو گندم بد ارزش دارد و می‌خواهند یک کیلو خوب بدهند،و دو ‏‎ ‎‏کیلو بد بگیرند در این مورد اگر چیزی ضمیمه کنند که از بیع مثل به مثل فرار کنند ‏‎ ‎‏جایز است.‏

‏         مسأله 2896- اگر بخواهند مثل به مثل را مبادله کنند و ربا بگیرند با حیله جایز ‏‎ ‎‏نیست.مثلاً یک خروار گندم را که ارزش آن نصف دو خروار است اگر بخواهند مبادله ‏‎ ‎‏کنند که یک خروار بدهند و بعد از شش ماه دو خروار بگیرند زیادی رباست و با ضم ‏‎ ‎‏چیزی صحیح نمی‌شود،و علاوه بر آن که معامله حرام است باطل هم می‌باشد،و مثل ‏‎ ‎‏باب قرض نیست که قرض صحیح باشد و شرط باطل،بلکه اصل معامله باطل است.‏

‏         مسأله 2897- از مسألۀ قبل ظاهر شد که حیله در موردی است که بخواهند از ‏‎ ‎‏معاملۀ مثل به مثل فرار کنند بدون آن که زیادۀ قیمت و ربا در کار باشد و اما موردی که ‏‎ ‎‏می‌خواهند ربا بگیرند حیله جایز نیست،و اگر در بعض رساله‌های عملیه این جانب ‏‎ ‎‏چیزی بر خلاف آن ذکر شده است صحیح نیست.‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 536