احکام ارث
[کسانی که به واسطه خویشی ارث می برند سه دسته هستند:]
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

[کسانی که به واسطه خویشی ارث می برند سه دسته هستند:]

‏ ‏

[کسانی که به واسطه خویشی ارث می برند سه دسته هستند:]

‏مسأله 2728- کسانی که به واسطۀ خویشی ارث می‌برند سه دسته هستند:‏

‏دستۀ اول:پدر و مادر و اولاد میت است و با نبودن اولاد،اولاد اولاد هر چه پایین ‏‎ ‎‏روند هر کدام آنان که به میت نزدیک‌تر است ارث می‌برد و تا یک نفر از این دسته ‏‎ ‎‏هست دستۀ دوم ارث نمی‌برند.‏

‏دستۀ دوم:جد؛یعنی پدربزرگ و پدر او هر چه بالا رود،و جده؛یعنی مادر بزرگ و ‏‎ ‎‏مادر او هر چه بالا رود پدری باشند یا مادری،و خواهر و برادر و با نبودن برادر و ‏‎ ‎‏خواهر،اولاد ایشان هر کدام آنان که به میت نزدیک‌تر است ارث می‌برد و تا یک نفر از ‏‎ ‎‏این دسته هست دستۀ سوم ارث نمی‌برند.‏

‏دستۀ سوم:عمو و عمه و دایی و خاله هر چه بالا روند و اولاد آنان هرچه پایین ‏‎ ‎‏روند و تا یک نفر از عموها و عمه‌ها و دایی‌ها و خاله‌های میت زنده‌اند،اولاد آنان ‏‎ ‎‏ارث نمی‌برند ولی اگر میت عموی پدری و پسر عموی پدر و مادری داشته باشد،و ‏‎ ‎‏غیر از اینها وارثی نداشته باشد،ارث به پسر عموی پدر و مادری می‌رسد و عموی ‏‎ ‎‏پدری ارث نمی‌برد.‏

‏         مسأله 2729- اگر عمو و عمه و دایی و خالۀ خود میت و اولاد آنان و اولادِ اولادِ ‏‎ ‎‏آنان نباشند،عمو و عمه و دایی و خالۀ پدر و مادر میت ارث می‌برند و اگر اینها نباشند ‏‎ ‎‏اولادشان ارث می‌برند و اگر اینها هم نباشند عمو و عمه و دایی و خالۀ جد و جده میت ‏‎ ‎‏و اگر اینها نباشند،اولادشان ارث می‌برند.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 495

‏         مسأله 2730- زن و شوهر به تفصیلی که بعداً(در مسائل 2770 تا 2779)گفته ‏‎ ‎‏می‌شود از یکدیگر ارث می‌برند.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 496