احکام طهارت
حیض
مسائل متفرقه حیض
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مسائل متفرقه حیض

‏ ‏

مسائل متفرقه حیض

‏         مسأله 506- مبتدئه و مضطربه و ناسیه و زنی که عادت عددیه دارد،اگر خونی ببینند ‏‎ ‎‏که نشانه‌های حیض داشته باشد،یا یقین کنند که سه روز طول می‌کشد،باید عبادت را ‏‎ ‎‏ترک کنند،و چنانچه بعد بفهمند حیض نبوده باید عبادت‌هایی را که به‌جا نیاورده‌اند ‏‎ ‎‏قضا نمایند ولی اگر یقین نکنند که تا سه روز طول می‌کشد و نشانه‌های حیض را هم ‏‎ ‎‏نداشته باشد،بنابر احتیاط واجب باید تا سه روز کارهای استحاضه را به‌جا آورند و ‏‎ ‎‏کارهایی را که بر حائض حرام است ترک نمایند و چنانچه پیش از سه روز پاک نشدند ‏‎ ‎‏باید آن را حیض قرار دهند.‏

‏         مسأله 507- زنی که در حیض عادت دارد،چه در وقت حیض عادت داشته باشد چه ‏‎ ‎‏در عدد حیض،یا هم در وقت و هم در عدد آن،اگر دو ماه پشت سرهم برخلاف ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 106

‏عادت خود خونی ببیند که وقت آن یا شمارۀ روزهای آن یا هم وقت و هم شمارۀ ‏‎ ‎‏روزهای آن یکی باشد،عادتش برمی‌گردد به آنچه در این دو ماه دیده است،مثلاً اگر از ‏‎ ‎‏روز اول ماه تا هفتم خون می‌دیده و پاک می‌شده چنانچه دو ماه از دهم تا هفدهم ماه، ‏‎ ‎‏خون ببیند و پاک شود،از دهم تا هفدهم،عادت او می‌شود.‏

‏         مسأله 508- مقصود از یک ماه،از ابتدای خون دیدن است تا سی روز،نه از روز اول ‏‎ ‎‏ماه تا آخر ماه.‏

‏         مسأله 509- زنی که معمولاً ماهی یک مرتبه خون می‌بیند،اگر در یک ماه دو مرتبه ‏‎ ‎‏خون ببیند و آن خون نشانه‌های حیض را داشته باشد،چنانچه روزهایی که در وسط ‏‎ ‎‏پاک بوده از ده روز کمتر نباشد،باید هر دو را حیض قرار دهد.‏

‏         مسأله 510- اگر سه روز یا بیشتر خونی ببیند که نشانۀ حیض را دارد،بعد ده روز یا ‏‎ ‎‏بیشتر خونی ببیند که نشانۀ استحاضه را دارد و دوباره سه روز خونی به نشانه‌های ‏‎ ‎‏حیض ببیند باید خون اول و خون آخر را که نشانه‌های حیض داشته،حیض قرار دهد.‏

‏         مسأله 511- اگر زن پیش از ده روز پاک شود و بداند که در باطن خون نیست،باید ‏‎ ‎‏برای عبادت‌های خود غسل کند،اگرچه گمان داشته باشد که پیش از تمام شدن ده روز ‏‎ ‎‏دوباره خون می‌بیند،ولی اگر یقین داشته باشد که پیش از تمام شدن ده روز دوباره ‏‎ ‎‏خون می‌بیند نباید غسل کند ‏‎[1]‎

‏         مسأله 512- اگر زن پیش از ده روز پاک شود،و احتمال دهد که در باطن خون ‏‎ ‎‏هست،باید قدری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند و بیرون آورد.پس اگر پاک ‏‎ ‎‏بود،غسل کند و عبادت‌های خود را به‌جا آورد و اگر پاک نبود اگرچه به آب زرد رنگی ‏‎ ‎‏هم آلوده باشد،چنانچه در حیض عادت ندارد یا عادت او ده روز است باید صبر کند ‏‎ ‎‏که اگر پیش از ده روز پاک شد،غسل کند،و اگر سر ده روز پاک شد،یا خون او از ده ‏‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 107

‏گذشت،سرِ ده روز غسل نماید،و اگر عادتش کمتر از ده روز است،در صورتی که ‏‎ ‎‏بداند پیش از تمام شدن ده روز یا سر ده روز پاک می‌شود،نباید غسل کند و اگر ‏‎ ‎‏احتمال دهد خون او از ده روز می‌گذرد احتیاط واجب آن است که ‏‎[2]‎‏تا دو روز عبادت ‏‎ ‎‏را ترک کند و بعد از دو روز تا روز دهم کارهای استحاضه را به‌جا آورد و کارهایی را ‏‎ ‎‏که بر حائض حرام است ترک نماید.پس اگر پیش از تمام شدن ده روز یا سر ده روز از ‏‎ ‎‏خون پاک شد تمامش حیض است و اگر ده روز گذشت،باید عادت خود را حیض و ‏‎ ‎‏بقیه را استحاضه قرار دهد و عبادت‌هایی را که بعد از روزهای عادت به‌جا نیاورده ‏‎ ‎‏قضا نماید.‏

‏         مسأله 513- اگر چند روز را حیض قرار دهد و عبادت نکند،بعد بفهمد حیض نبوده ‏‎ ‎‏است،باید نماز و روزه‌ای را که در آن روزها به‌جا نیاورده قضا نماید.و اگر چند روز را ‏‎ ‎‏به گمان این که حیض نیست عبادت کند،بعد بفهمد حیض بوده،چنانچه آن روزها را ‏‎ ‎‏روزه گرفته باید قضا نماید.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 108

  • -و نمی‌تواند نماز بخواند و باید خود را حائض قرار دهد.
  • -این احتیاط واجب نیست و مخیر است تا ده روز عبادت را ترک کند یا عمل مستحاضه‌را به‌جا آورد و احتیاط در ترک عبادت یک روز یا دو روز خیلی خوب است.