احکام طهارت
غسل های واجب
حیض
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حیض

‏ ‏

حیض

‏حیض خونی است که غالباً در هر ماه چند روزی از رحم زن‌ها خارج می‌شود و ‏‎ ‎‏زن را در موقع دیدن خون حیض،حائض می‌گویند. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 89

‏         مسأله 440- خون حیض در بیشتر اوقات،غلیظ و گرم و رنگ آن سیاه ‏‎[1]‎‏یا سرخ ‏‎ ‎‏است و با فشار و کمی سوزش بیرون می‌آید.‏

‏         مسأله 441- زن‌های سیده بعد از تمام شدن شصت سال یائسه می‌شوند؛یعنی خون ‏‎ ‎‏حیض نمی‌بینند،و زن‌هایی که سیده نیستند،بعد از تمام شدن پنجاه سال یائسه ‏‎ ‎‏می‌شوند.‏

‏         مسأله 442- خونی که دختر پیش از تمام شدن نه سال و زن بعد از یائسه شدن ‏‎ ‎‏می‌بیند حیض نیست.‏

‏مسأله 443- زن حامله و زنی که بچه شیر می‌دهد،ممکن است حیض ببیند.‏

‏         مسأله 444- دختری که نمی‌داند نه سالش تمام شده یا نه اگر خونی ببیند که ‏‎ ‎‏نشانه‌های حیض را نداشته باشد حیض نیست.و اگر نشانه‌های حیض را داشته باشد ‏‎ ‎‏حیض است ‏‎[2]‎‏و معلوم می‌شود نه سال او تمام شده است.‏

‏         مسأله 445- زنی که شک دارد یائسه شده یا نه،اگر خونی ببیند و نداند حیض است یا ‏‎ ‎‏نه،باید بنا بگذارد که یائسه نشده است.‏

‏         مسأله 446- مدت حیض کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نمی‌شود و اگر مختصری ‏‎ ‎‏هم از سه روز کمتر باشد،حیض نیست.‏

‏         مسأله 447- باید سه روز اول حیض،پشت سر هم باشد،پس اگر مثلاً دو روز خون ‏‎ ‎‏ببیند و یک روز پاک شود و دوباره یک روز خون ببیند حیض نیست.‏

‏         مسأله 448- لازم نیست در تمام سه روز خون بیرون بیاید،بلکه اگر در فرج یا ‏‎ ‎‏رحم ‏‎[3]‎‏خون باشد کافی است،و چنانچه در بین سه روز مختصری پاک شود و مدت ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 90

‏پاک شدن به قدری کم باشد که بگویند در تمام سه روز در فرج یا رحم خون بوده، ‏‎ ‎‏بازهم حیض است.‏

‏         مسأله 449- لازم نیست شب اول و شب چهارم را خون ببیند،ولی باید در شب دوم ‏‎ ‎‏و سوم خون قطع نشود،پس اگر از اذان صبح روز اول تا غروب روز سوم پشت سر ‏‎ ‎‏هم خون بیاید،یا در وسطهای روز اول شروع شود و در همان موقع از روز چهارم ‏‎ ‎‏قطع شود و در شب دوم و سوم هم هیچ خون قطع نشود،حیض است.‏

‏         مسأله 450- اگر سه روز پشت سر هم خون ببیند و پاک شود،چنانچه دوباره خون ‏‎ ‎‏ببیند و روزهایی که خون دیده و در وسط پاک بوده روی هم از ده روز بیشتر نشود ‏‎ ‎‏روزهایی هم که در وسط پاک بوده حیض است.‏

‏         مسأله 451- اگر خونی ببیند که از سه روز بیشتر و از ده روز کمتر باشد و نداند خون ‏‎ ‎‏دمل و زخم است یا خون حیض،باید آن را حیض قرار دهد ‏‎[4]‎

‏         مسأله 452- اگر خونی ببیند که نداند خون زخم است یا حیض،بنابر احتیاط ‏‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 91

‏واجب ‏‎[5]‎‏باید عبادت‌های خود را به‌جا آورد و کارهایی را که بر حائض حرام است ‏‎ ‎‏ترک کند.‏

‏         مسأله 453- اگر خونی ببیند و شک کند که خون حیض است یا نفاس،چنانچه ‏‎ ‎‏شرایط حیض را داشته باشد،باید حیض قرار دهد.‏

‏         مسأله 454- اگر خونی ببیند که نداند خون حیض است یا بکارت،باید خود را ‏‎ ‎‏وارسی کند؛یعنی مقداری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند،بعد بیرون آورد پس ‏‎ ‎‏اگر اطراف آن آلوده باشد،خون بکارت است و اگر به همه آن رسیده،حیض می‌باشد.‏

‏         مسأله 455- اگر کمتر از سه روز خون ببیند و پاک شود و بعد سه روز خون ببیند ‏‎ ‎‏خون دوم حیض است وخون اول اگرچه در روزهای عادتش باشد حیض نیست.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 92

  • -یعنی سرخ مایل به سیاهی.
  • -در صورتی حیض است که اطمینان پیدا کند با اوصاف خون که حیض است و الّا مشکل است.
  • -بودن در رحم کافی نیست.
  • -خون اگر محتمل است از دمل باشد باید بررسی کند؛به این‌که چیزی داخل محل کند و بیرون بیاورد،پس اگر خون از طرف چپ فرج بیرون می‌آید خون حیض قرار دهد واگرنه دمل است،مگر آن که بداند که دمل در طرف چپ است،و اگر ممکن نباشد بررسی،اگر می‌داند که خون سابق حیض بوده و حالا نمی‌داند چیست واحتمال می‌دهد خون حیض باشد یا دمل،حیض قرار دهد.واگر می‌داند که خون سابق دمل بوده،دمل قرار دهد و اگر نمی‌داند از اول خون حیض بوده یا دمل،واجب است که تمام اعمالی را که بر زن پاک واجب است به‌جا آورد و تمام چیزهایی که بر زن حائض حرام است ترک کند،پس نمازهای واجب را بخواند و روزه بگیرد و از توقف در مساجد و دست‌گذاشتن روی خط قرآن خودداری کند و اگر خون ببیند و نداند از زخم است یا از حیض،باید همین احتیاط آخر را بکند و وارسی از برای او نیست،بلی اگر حالت پیشش حیض بوده،باید حیض قرار دهد و اگر پاک بوده،پاک قرار دهد و احتیاط لازم نیست.
  • -تفصیل آن در مسأله پیش گذشت.