احکام طهارت
احکام جنابت
غسل ترتیبی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

غسل ترتیبی

‏ ‏

غسل ترتیبی

‏         مسأله 367- در غسل ترتیبی باید به نیت غسل،اول سر و گردن،بعد طرف راست ‏‎ ‎‏بعد طرف چپ بدن را بشوید.و اگر عمداً یا از روی فراموشی یا به واسطۀ ندانستن ‏‎ ‎‏مسأله به این ترتیب عمل نکند غسل او باطل است.‏

‏         مسأله 368- نصف ناف و نصف عورت را باید با طرف راست بدن و نصف دیگر ‏‎ ‎‏را باید با طرف چپ بشوید،بلکه بهتر است تمام ناف و عورت با هر دو طرف ‏‎ ‎‏شسته شود.‏

‏         مسأله 369- برای آن که یقین کند هر سه قسمت؛یعنی سر و گردن و طرف راست و ‏‎ ‎‏طرف چپ را کاملاً غسل داده،باید هر قسمتی را که می‌شوید مقداری از قسمت‌های ‏‎ ‎‏دیگر را هم با آن قسمت بشوید.بلکه احتیاط مستحب آن است که تمام طرف راست ‏‎ ‎‏گردن را با طرف راست بدن و تمام طرف چپ گردن را با طرف چپ بدن بشوید.‏

‏         مسأله 370- اگر بعد از غسل بفهمد جایی از بدن را نشسته و نداند کجای بدن است ‏‎ ‎‏باید دوباره غسل کند.‏

‏         مسأله 371- اگر بعد از غسل بفهمد مقداری از بدن را نشسته،چنانچه از طرف چپ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 76

‏باشد،شستن همان مقدار کافی است.و اگر از طرف راست باشد باید بعد از شستن آن ‏‎ ‎‏مقدار،دوباره طرف چپ را بشوید.و اگر از سر و گردن باشد باید بعد از شستن آن ‏‎ ‎‏مقدار،دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشوید.‏

‏         مسأله 372- اگر پیش از تمام شدن غسل،در شستن مقداری از طرف چپ شک کند، ‏‎ ‎‏شستن همان مقدار کافی است.ولی اگر در شستن مقداری از طرف راست شک کند ‏‎ ‎‏باید بعد از شستن آن مقدار،طرف چپ را هم بشوید و اگر در شستن مقداری از سر و ‏‎ ‎‏گردن شک کند،باید بعد از شستن آن،دوباره طرف راست و طرف چپ را بشوید ‏‎[1]‎

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 77

  • -اگر مشغول به شستن طرف چپ شد یا از شستن طرف راست فارغ شد و شک کرد در شستن چیزی از طرف راست لازم نیست برگردد و آن مقدار را بشوید،و همین‌طور اگر در شستن سر یا بعض آن شک کند بعد از داخل شدن در طرف راست یا چپ غسلش صحیح است.