احکام طهارت
مطهّرات
احکام ظرف ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام ظرف ها

‏ ‏

احکام ظرف‌ها

‏         مسأله 231- ظرفی که از پوست سگ یا خوک یا مردار ساخته شده خوردن و ‏‎ ‎‏آشامیدن از آن ظرف حرام است،و نباید آن ظرف را در وضو و غسل و کارهایی که ‏‎ ‎‏باید با چیز پاک انجام داد استعمال کنند.بلکه احتیاط واجب آن است که چرم سگ و ‏‎ ‎‏خوک و مردار را اگرچه ظرف هم نباشد استعمال نکنند.‏

‏         مسأله 232- خوردن و آشامیدن از ظرف طلا و نقره و استعمال آنها اگر برای زینت ‏‎ ‎‏اتاق هم باشد،حرام است ‏‎[1]‎‏بلکه نگاه داشتن آن اگر چه استعمال هم نکنند،حرام ‏‎ ‎‏می‌باشد و بر صاحب ظرف واجب است طوری آن را بشکند که دیگر به آن ظرف ‏‎ ‎‏نگویند.‏

‏         مسأله 233- ساختن ظرف طلا و نقره و مزدی که برای آن می‌گیرند حرام است ‏‎[2]‎

‏         مسأله 234- خرید و فروش ظرف طلا و نقره و پول و عوضی هم که فروشنده ‏‎ ‎‏می‌گیرد حرام است ‏‎[3]‎

‏         مسأله 235- گیرۀ استکان که از طلا یا نقره می‌سازند اگر بعد از برداشتن استکان، ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 49

‏ظرف به آن گفته شود،استعمال آن چه به تنهایی و چه با استکان،حرام است و اگر ‏‎ ‎‏ظرف به آن گفته نشود استعمال آن مانعی ندارد.‏

‏مسأله 236- استعمال ظرفی که روی آن را آب طلا یا آب نقره داده‌اند اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 237- اگر فلزی را با طلا یا نقره مخلوط کنند و ظرف بسازند چنانچه مقدار ‏‎ ‎‏آن فلز به قدری زیاد باشد که ظرف طلا یا نقره به آن ظرف نگویند استعمال آن ‏‎ ‎‏مانعی ندارد.‏

‏         مسأله 238- اگر انسان غذایی را که در ظرف طلا یا نقره است به قصد این که چون ‏‎ ‎‏غذا خوردن در ظرف طلا و نقره حرام می‌باشد،در ظرف دیگر بریزد اشکال ندارد،و ‏‎ ‎‏اگر به این قصد نباشد،ریختن غذا از ظرف طلا یا نقره در ظرف دیگر حرام است ‏‎[4]‎‎ ‎‏ولی در هر دو صورت خوردن غذا از ظرف دوم مانعی ندارد.‏

‏         مسأله 239- استعمال بادگیر قلیان و غلاف شمشیر و کارد و قاب قرآن اگر از طلا یا ‏‎ ‎‏نقره باشد اشکال ندارد،ولی احتیاط واجب ‏‎[5]‎‏آن است که عطردان و سرمه‌دان و ‏‎ ‎‏تریاک‌دان طلا و نقره را استعمال نکنند.‏

‏         مسأله 240- استعمال ظرف طلا یا نقره در حال ناچاری اشکال ندارد ولی برای وضو ‏‎ ‎‏و غسل در حال ناچاری هم نمی‌شود ظرف طلا و نقره را استعمال کرد ‏‎[6]‎‏. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 50

‏         مسأله 241- استعمال ظرفی که معلوم نیست از طلا یا نقره است یا از چیز دیگر ‏‎ ‎‏اشکال ندارد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 51

  • -استعمال برای زینت اتاق حرام نیست و نگاه داشتن آن نیز حرام نیست و شکستن هم‌نیز واجب نیست.
  • -ساختن و مزد گرفتن هیچ‌یک حرام نیست.
  • -هیچ‌یک حرام نیست.
  • -اگر فقط برای خالی کردن ظرف باشد حرام نیست،گرچه به قصد آن که در آن ظرف چیزخوردن حرام است خالی نکنند،بلی اگر از آن ظرف در ظرف دیگر بریزد برای خوردن بی‌قصد مذکور حرام است.
  • -واجب نیست.
  • -اگر ناچار باشد از وضو و غسل در ظرف طلا و نقره مثل آن که تقیه کند از مخالفین جایز است وضو بگیرد،بلکه گاهی واجب است،بلکه اگر ناچار باشد از فرو رفتن در آبی که در ظرف طلا و نقره است یا ناچار باشد که دست و صورت را با آن بشوید جایز است قصد غسل یا وضو کند،بلکه اگر آب منحصر باشد واجب است.