احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی
احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی
احکام عقد دائم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام عقد دائم

‏ ‏

احکام عقد دائم

‏         مسأله 2412- زنی که عقد دائمی شده نباید بدون اجازۀ شوهر از خانه بیرون رود،و ‏‎ ‎‏باید خود را برای هر لذتی که او می‌خواهد،تسلیم نماید و بدون عذر شرعی از ‏‎ ‎‏نزدیکی کردن او جلوگیری نکند.و اگر در اینها از شوهر اطاعت کند،تهیۀ غذا و لباس ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 431

‏و منزل او و لوازم دیگری که در کتب ذکر شده بر شوهر واجب است و اگر تهیه نکند، ‏‎ ‎‏چه توانایی داشته باشد یا نداشته باشد،مدیون زن است.‏

‏         مسأله 2413- اگر زن در کارهایی که در مسألۀ پیش گفته شد اطاعت شوهر را نکند ‏‎ ‎‏گناهکار است و حق غذا و لباس و منزل و همخوابی ندارد ولی مهر او از بین نمی‌رود.‏

‏مسأله 2414- مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور کند.‏

‏         مسأله 2415- مخارج سفر زن اگر بیشتر از مخارج وطن باشد با شوهر نیست،ولی ‏‎ ‎‏اگر شوهر مایل باشد که زن را سفر ببرد باید خرج سفر او را بدهد.‏

‏         مسأله 2416- زنی که از شوهر اطاعت می‌کند اگر مطالبۀ خرجی کند و شوهر ندهد ‏‎ ‎‏می‌تواند جهت الزام شوهر بر پرداخت نفقه به حاکم شرع و اگر ممکن نباشد به عدول ‏‎ ‎‏مؤمنین و اگر آن هم ممکن نباشد به فساق مؤمنین مراجعه نماید و چنانچه الزام شوهر ‏‎ ‎‏بر دادن نفقه ممکن نباشد می‌تواند در هر روز به اندازه خرجی آن روز بدون اجازه از ‏‎ ‎‏مال او بردارد،و اگر ممکن نیست چنانچه ناچار باشد که معاش خود را تهیه کند،در ‏‎ ‎‏موقعی که مشغول تهیه معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نیست.‏

‏         مسأله 2417- مرد نمی‌تواند زن دائمی خود را به طوری ترک کند که نه مثل زن ‏‎ ‎‏شوهردار باشد نه مثل زن بی‌شوهر،لکن واجب نیست هر چهار شب یک شب نزد ‏‎ ‎‏او بماند.‏

‏         مسأله 2418- شوهر نمی‌تواند بیش از چهار ماه،نزدیکی با عیال دائمی خود را ‏‎ ‎‏ترک کند.‏

‏         مسأله 2419- اگر در عقد دائمی مهر را معیّن نکنند عقد صحیح است،و چنانچه ‏‎ ‎‏مرد با زن نزدیکی کند،باید مهر او را مطابق مهر زن‌هایی که مثل او هستند بدهد.‏

‏         مسأله 2420- اگر موقع خواندن عقد دائمی برای دادن مهر مدتی معیّن نکرده ‏‎ ‎‏باشند،زن می‌تواند پیش از گرفتن مهر از نزدیکی کردن شوهر جلوگیری کند،چه ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 432

‏شوهر توانایی دادن مهر را داشته باشد چه نداشته باشد.ولی اگر پیش از گرفتن مهر به ‏‎ ‎‏نزدیکی راضی شود و شوهر با او نزدیکی کند دیگر نمی‌تواند بدون عذر شرعی از ‏‎ ‎‏نزدیکی شوهر جلوگیری نماید.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 433