احکام اجاره
شرایط مالی که آن را اجاره می دهند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شرایط مالی که آن را اجاره می دهند

‏ ‏

شرایط مالی که آن را اجاره می‌دهند

‏         مسأله 2184- مالی را که اجاره می‌دهند چند شرط دارد:اول:آن که معیّن باشد،پس ‏‎ ‎‏اگر بگوید یکی از خانه‌های خود را اجاره دادم درست نیست.دوم:مستأجر آن را ‏‎ ‎‏ببیند،یا کسی که آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملاً معلوم ‏‎ ‎‏باشد.سوم:تحویل دادن آن ممکن باشد،پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل ‏‎ ‎‏است.چهارم:آن مال به واسطۀ استفاده کردن از بین نرود،پس اجاره دادن نان و میوه و ‏‎ ‎‏خوردنی‌های دیگر صحیح نیست.پنجم:استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره داده‌اند ‏‎ ‎‏ممکن باشد،پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را ‏‎ ‎‏نکند و از آب نهر هم مشروب نشود،صحیح نیست.ششم:چیزی را که اجاره می‌دهد ‏‎ ‎‏مال خود او باشد،و اگر مال کس دیگر را اجاره دهد،در صورتی صحیح است که ‏‎ ‎‏صاحبش رضایت دهد.‏

‏مسأله 2185- اجاره دادن درخت برای آن که از میوه‌اش استفاده کنند اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2186- زن می‌تواند برای آن که از شیرش استفاده کنند اجیر شود و لازم ‏‎ ‎‏نیست از شوهر خود اجازه بگیرد،ولی اگر به واسطۀ شیردادن،حق شوهر از بین برود، ‏‎ ‎‏بدون اجازۀ او نمی‌تواند اجیر شود.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 384