احکام خرید و فروش
شرایط جنس و عوض آن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شرایط جنس و عوض آن

‏ ‏

شرایط جنس و عوض آن

‏مسأله 2090- جنسی که می‌فروشند و چیزی که عوض آن می‌گیرند پنج شرط دارد:‏

‏اول:آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.‏

‏دوم:آن که بتوانند آن را تحویل دهند،بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده ‏‎ ‎‏صحیح نیست،ولی اگر بنده‌ای را که فرار کرده با چیزی که می‌تواند تحویل دهد مثلاً با ‏‎ ‎‏یک فرش بفروشد،اگرچه آن بنده پیدا نشود،معامله صحیح است و در غیر بنده ‏‎ ‎‏مشکل است.‏

‏سوم:خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطۀ آنها میل مردم به ‏‎ ‎‏معامله فرق می‌کند معیّن نماید.‏

‏چهارم:کسی در جنس،یا در عوض آن حقی نداشته باشد،پس مالی را که انسان ‏‎ ‎‏پیش کسی گرو گذاشته،بدون اجازۀ او نمی‌تواند بفروشد.‏

‏پنجم:آن که بنابر احتیاط،خودِ جنس را بفروشد نه منفعت آن را،اگرچه جایز بودن ‏‎ ‎‏خالی از قوّت نیست،پس اگر مثلاً منفعت یک سالۀ خانه را بفروشد صحیح است،و ‏‎ ‎‏چنانچه خریدار به جای پول،منفعت ملک خود را بدهد،مثلاً فرشی را از کسی بخرد ‏‎ ‎‏و عوض آن منفعت یک سالۀ خانۀ خود را به او واگذار کند اشکال ندارد،و احکام اینها ‏‎ ‎‏در مسائل آینده گفته خواهد شد.‏

‏         مسأله 2091- جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‌کنند در آن شهر ‏‎ ‎‏انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد،ولی می‌تواند همان جنس را در شهری که با دیدن ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 363

‏معامله می‌کنند،با دیدن خریداری نماید.‏

‏         مسأله 2092- چیزی را که با وزن خرید و فروش می‌کنند با پیمانه هم می‌شود ‏‎ ‎‏معامله کرد،به این‌طور که اگر مثلاً می‌خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه‌ای که یک ‏‎ ‎‏من گندم می‌گیرد ده پیمانه بدهد.‏

‏         مسأله 2093- اگر یکی از شرطهایی که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است ‏‎ ‎‏ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند تصرف آنها ‏‎ ‎‏اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2094- معاملۀ چیزی را که وقف شده باطل است،ولی اگر به طوری خراب ‏‎ ‎‏شود که نتوانند استفاده‌ای را که مال برای آنها وقف شده از آن ببرند،مثلاً حصیر مسجد ‏‎ ‎‏به طوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند،فروش آن اشکال ندارد و در ‏‎ ‎‏صورتی که ممکن باشد باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به ‏‎ ‎‏مقصود وقف کننده نزدیک‌تر باشد.‏

‏         مسأله 2095- هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده‌اند به طوری ‏‎ ‎‏اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند،گمان آن برود که مال یا جانی تلف ‏‎ ‎‏شود،می‌توانند آن مال را بفروشند و بین موقوف علیهم تقسیم نمایند،ولی چنانچه ‏‎ ‎‏اختلاف با تنها فروختن و تهیه مکان دیگر برطرف می‌شود،لازم است آن موقوفه،به ‏‎ ‎‏محل دیگر تبدیل و یا با پول فروش آن محل دیگر خریده شود و به جای مکان اول،و ‏‎ ‎‏در همان جهت وقف اولی،وقف گردد.‏

‏         مسأله 2096- خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده‌اند اشکال ندارد، ‏‎ ‎‏ولی استفادۀ آن ملک در مدت اجاره مال مستأجر است.و اگر خریدار نداند که آن ‏‎ ‎‏ملک را اجاره داده‌اند،یا به گمان این که مدت اجاره کم است ملک را خریده باشد، ‏‎ ‎‏پس از اطلاع می‌تواند معاملۀ خودش را به‌هم بزند.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 364