احکام زکات
شرایط واجب شدن زکات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شرایط واجب شدن زکات

‏ ‏

شرایط واجب شدن زکات

‏         مسأله 1855- زکات در صورتی واجب می‌شود که مال به مقدار نِصاب که بعداً ‏‎ ‎‏گفته می‌شود برسد و مالک آن،بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف کند.‏

‏         مسأله 1856- بعد از آن که انسان دوازده ماه مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و ‏‎ ‎‏نقره بود باید زکات آن را بدهد.ولی از اول ماه دوازدهم نمی‌تواند طوری در مال ‏‎ ‎‏تصرف کند که مال ازبین برود و اگر تصرف کند ضامن است و چنانچه در ماه دوازدهم ‏‎ ‎‏بدون اختیار او بعضی از شرطهای زکات از بین برود زکات بر او واجب نیست.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 321

‏         مسأله 1857- اگر مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال بالغ شود، ‏‎ ‎‏زکات بر او واجب نیست.‏

‏         مسأله 1858- زکات گندم و جو وقتی واجب می‌شود که به آنها گندم و جو گفته ‏‎ ‎‏شود،و زکات کشمش بنابر احتیاط وقتی واجب می‌شود که غوره است،و موقعی هم ‏‎ ‎‏که خرما قدری خشک شد که به او تَمر می‌گویند زکات آن واجب می‌شود.ولی وقت ‏‎ ‎‏دادن زکات در گندم و جو موقع خرمن شدن و جدا کردن کاه آنها و در خرما و کشمش ‏‎ ‎‏موقعی است که خشک شده باشند.‏

‏         مسأله 1859- اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و کشمش و خرما که در ‏‎ ‎‏مسألۀ پیش گفته شد،صاحب آنها بالغ باشد،باید زکات آنها را بدهد.‏

‏         مسأله 1860- اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال دیوانه ‏‎ ‎‏باشد،زکات بر او واجب نیست.ولی اگر در مقداری از سال دیوانه باشد و در آخر سال ‏‎ ‎‏عاقل گردد چنانچه دیوانگی او به قدری کم باشد که مردم بگویند در تمام سال عاقل ‏‎ ‎‏بوده بنابر احتیاط زکات بر او واجب است.‏

‏         مسأله 1861- اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداری از سال ‏‎ ‎‏مست یا بیهوش شود،زکات از او ساقط نمی‌شود.و همچنین است اگر موقع واجب ‏‎ ‎‏شدن زکات گندم و جو و خرما و کشمش مست یا بیهوش باشد.‏

‏         مسأله 1862- مالی را که از انسان غصب کرده‌اند و نمی‌تواند در آن تصرف کند ‏‎ ‎‏زکات ندارد.و نیز اگر زراعتی را از او غصب کنند و موقعی که زکات آن واجب ‏‎ ‎‏می‌شود،در دست غصب کننده باشد،موقعی که به صاحبش بر می‌گردد زکات ندارد.‏

‏         مسأله 1863- اگر طلا و نقره یا چیز دیگری را که زکات آن واجب است قرض ‏‎ ‎‏کند و یک سال نزد او بماند،باید زکات آن را بدهد و بر کسی که قرض داده چیزی ‏‎ ‎‏واجب نیست.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 322