احکام خمس
[در هفت چیز خمس واجب میشود:]
7-زمینی که کافر ذِمّی از مسلمان بخرد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

7-زمینی که کافر ذِمّی از مسلمان بخرد

‏ ‏

7-زمینی که کافر ذِمّی از مسلمان بخرد

‏         مسأله 1829- اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد،باید خمس آن را از همان ‏‎ ‎‏زمین بدهد.و اگر پول آن را هم بدهد اشکال ندارد،ولی اگر غیر از پول چیز دیگر ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 316

‏بدهد باید به اذن حاکم شرع باشد،و نیز اگر خانه و دکان و مانند اینها را از مسلمان ‏‎ ‎‏بخرد،چنانچه زمین آن را جداگانه قیمت کنند و بفروشند باید خمس زمین آن را ‏‎ ‎‏بدهد.و اگر خانه و دکان را روی هم بفروشند و زمین به تبع آن منتقل شود خمس ‏‎ ‎‏زمین واجب نیست.و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست،بلکه حاکم شرع ‏‎ ‎‏هم که خمس را از او می‌گیرد لازم نیست قصد قربت نماید.‏

‏         مسأله 1830- اگر کافر ذمی زمینی را که از مسلمان خریده به مسلمان دیگری هم ‏‎ ‎‏بفروشد،باید خمس آن را بدهد،و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد، ‏‎ ‎‏باید خمس آن را از همان زمین،یا از مال دیگرش بدهند.‏

‏         مسأله 1831- اگر کافر ذمی موقع خرید زمین شرط کند که خمس ندهد،یا شرط ‏‎ ‎‏کند که فروشنده خمس آن را بدهد،شرط او صحیح نیست و باید خمس را بدهد، ‏‎ ‎‏ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد ‏‎ ‎‏اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 1832- اگر مسلمان زمینی را به غیر خرید و فروش،ملک کافر کند و عوض ‏‎ ‎‏آن را بگیرد،مثلاً به او صلح نماید،بنابر احتیاط واجب در ضمن عقد با کافر ذمی شرط ‏‎ ‎‏کند که خمس آن را بدهد.‏

‏         مسأله 1833- اگر کافر ذمی صغیر باشد و ولیّ او برایش زمینی بخرد احتیاط واجب ‏‎ ‎‏آن است که تا بالغ نشود خمس زمین را از او نگیرند.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 317