احکام نماز
نماز جماعت
چیزهایی که در نماز جماعت مستحب است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

چیزهایی که در نماز جماعت مستحب است

‏ ‏

چیزهایی که در نماز جماعت مستحب است

‏         مسأله 1480- اگر مأموم یک مرد باشد،مستحب است طرف راست امام بایستد ‏‎ ‎‏و اگر یک زن باشد،مستحب است در طرف راست امام طوری بایستد که جای ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 259

‏سجده‌اش مساوی زانو یا قدم امام باشد و اگر یک مرد و یک زن یا یک مرد ‏‎ ‎‏و چند زن باشند مستحب است مرد طرف راست امام و باقی پشت سر امام ‏‎ ‎‏بایستند و اگر چند مرد یا چند زن باشند مستحب است پشت سر امام بایستند و ‏‎ ‎‏اگر چند مرد و چند زن باشند مستحب است مردها عقب امام و زن‌ها پشت مردها ‏‎ ‎‏بایستند.‏

‏         مسأله 1481- اگر امام و مأموم هر دو زن باشند احتیاط آن است که امام کمی ‏‎ ‎‏جلوتر بایستد.‏

‏         مسأله 1482- مستحب است امام در وسط صف بایستد و اهل علم و کمال و تقوا ‏‎ ‎‏در صف اول بایستند.‏

‏         مسأله 1483- مستحب است صف‌های جماعت منظم باشد و بین کسانی که در ‏‎ ‎‏یک صف ایستاده‌اند فاصله نباشد و شانۀ آنان ردیف یکدیگر باشد.‏

‏مسأله 1484- مستحب است بعد از گفتن:‏

‏«قَدْ قَامَتِ الصَّلاٰةُ» مأمومین برخیزند.‏

‏         مسأله 1485- مستحب است امام جماعت حال مأمومی را که از دیگران ضعیف‌تر ‏‎ ‎‏است رعایت کند و عجله نکند تا افراد ضعیف به او برسند و نیز مستحب است ‏‎ ‎‏قنوت و رکوع و سجود را طول ندهد،مگر بداند همۀ کسانی که به او اقتدا کرده‌اند ‏‎ ‎‏مایلند.‏

‏         مسأله 1486- مستحب است امام جماعت در«حمد»و سوره و ذکرهایی که بلند ‏‎ ‎‏می‌خواند صدای خود را به‌قدری بلند کند که دیگران بشنوند،ولی باید بیش از اندازه ‏‎ ‎‏صدا را بلند نکند.‏

‏         مسأله 1487- اگر امام در رکوع بفهمد کسی تازه رسیده و می‌خواهد اقتدا کند ‏‎ ‎‏مستحب است رکوع را دو برابر همیشه طول بدهد و بعد برخیزد،اگرچه بفهمد کس ‏‎ ‎‏دیگری هم برای اقتدا وارد شده است.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 260