احکام نماز
سجود
چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است

‏ ‏

چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است

‏         مسأله 1076- باید بر زمین و چیزهای غیر خوراکی که از زمین می‌روید،مانند ‏‎ ‎‏چوب و برگ درخت سجده کرد و سجده بر چیزهای خوراکی و پوشاکی صحیح نیست ‏‎ ‎‏و نیز سجده کردن بر چیزهای معدنی مانند طلا و نقره و عقیق و فیروزه باطل است اما ‏‎ ‎‏سجده کردن بر سنگ‌های معدنی مانند سنگ مرمر و سنگ‌های سیاه اشکال ندارد.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 190

‏         مسأله 1077- احتیاط واجب آن است که بر برگ درخت مو،اگر تازه باشد ‏‎ ‎‏سجده نکنند.‏

‏         مسأله 1078- سجده بر چیزهایی که از زمین می‌روید و خوراک حیوان است مثل ‏‎ ‎‏علف و کاه صحیح است.‏

‏         مسأله 1079- سجده بر گُل‌هایی که خوراکی نیستند،صحیح است ولی سجده بر ‏‎ ‎‏دواهای خوراکی که از زمین می‌روید،مانند گل بنفشه و گل گاوزبان صحیح نیست.‏

‏         مسأله 1080- سجده بر گیاهی که خوردن آن در بعضی از شهرها معمول است و در ‏‎ ‎‏شهرهای دیگر معمول نیست و نیز سجده بر میوه نارس صحیح نیست.‏

‏         مسأله 1081- سجده بر سنگ آهک و سنگ گچ صحیح است بلکه به گچ و آهک ‏‎ ‎‏پخته و آجر و کوزه گلی و مانند آن هم می‌شود سجده کرد.‏

‏         مسأله 1082- اگر کاغذ را از چیزی که سجده بر آن صحیح است مثلاً از کاه ساخته ‏‎ ‎‏باشند،می‌شود بر آن سجده کرد و سجده بر کاغذی که از پنبه و مانند آن ساخته شده ‏‎ ‎‏اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 1083- برای سجده بهتر از هر چیز تربت حضرت سیدالشهدا علیه السلام می‌باشد، ‏‎ ‎‏بعد از آن خاک،بعد از خاک سنگ و بعد از سنگ گیاه است.‏

‏         مسأله 1084- اگر چیزی که سجده بر آن صحیح است ندارد،یا اگر دارد به واسطۀ ‏‎ ‎‏سرما یا گرمای زیاد و مانند اینها نمی‌تواند بر آن سجده کند،باید به لباسش اگر از کتان ‏‎ ‎‏یا پنبه است،سجده کند و اگر از چیز دیگر است بر همان چیز سجده کند و اگر آن هم ‏‎ ‎‏نیست باید بر پشت دست و چنانچه آن هم ممکن نباشد به چیز معدنی مانند انگشتر ‏‎ ‎‏عقیق سجده نماید.‏

‏         مسأله 1085- سجده بر گل و خاک سستی که پیشانی روی آن آرام نمی‌گیرد اگر بعد ‏‎ ‎‏از آن که مقداری فرو رفت آرام بگیرد اشکال ندارد.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 191

‏         مسأله 1086- اگر در سجده اول،مهر به پیشانی بچسبد و بدون این که مهر را بردارد ‏‎ ‎‏دوباره به سجده رود اشکال دارد.بلکه نماز باطل است و باید اعاده کند.‏

‏         مسأله 1087- اگر در بین نماز چیزی که بر آن سجده می‌کند گم شود و چیزی که ‏‎ ‎‏سجده بر آن صحیح است نداشته باشد چنانچه وقت وسعت دارد،باید نماز را بشکند ‏‎ ‎‏و اگر وقت تنگ است باید به لباسش اگر از پنبه یا کتان است سجده کند و اگر از چیز ‏‎ ‎‏دیگری است بر همان چیز و اگر آن هم ممکن نیست بر پشت دست،و اگر آن هم ‏‎ ‎‏نمی‌شود به چیز معدنی مانند انگشتر عقیق سجده نماید.‏

‏         مسأله 1088- هرگاه در حال سجده بفهمد پیشانی را بر چیزی گذاشته که سجده بر ‏‎ ‎‏آن باطل است،اگر ممکن باشد،باید پیشانی را از روی آن به روی چیزی که سجده بر ‏‎ ‎‏آن صحیح است بکشد و اگر وقت تنگ است،به دستوری که در مسألۀ پیش گفته شد ‏‎ ‎‏عمل کند.‏

‏         مسأله 1089- اگر بعد از سجده بفهمد پیشانی را روی چیزی گذاشته که سجده بر ‏‎ ‎‏آن باطل است،اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 1090- سجده کردن برای غیر خداوند متعال حرام می‌باشد و بعضی از مردم ‏‎ ‎‏عوام که مقابل قبر امامان علیهم السلام پیشانی را به زمین می‌گذارند،اگر برای شکر خداوند ‏‎ ‎‏متعال باشد،اشکال ندارد وگرنه حرام است.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 192