احکام نماز
پوشانیدن بدن در نماز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

پوشانیدن بدن در نماز

‏ ‏

پوشانیدن بدن در نماز

‏         مسأله 788- مرد باید در حال نماز،اگرچه کسی او را نمی‌بیند عورتین خود را ‏‎ ‎‏بپوشاند.و بهتر است از ناف تا زانو را هم بپوشاند.‏

‏         مسأله 789- زن باید در موقع نماز،تمام بدن حتی سر و موی خود را بپوشاند ولی ‏‎ ‎‏پوشاندن صورت به مقداری که در وضو شسته می‌شود و دست‌ها تا مچ و پاها تا مچ پا ‏‎ ‎‏لازم نیست.اما برای آن که یقین کند که مقدار واجب را پوشانده است،باید مقداری از ‏‎ ‎‏اطراف صورت و قدری پایین‌تر از مچ را هم بپوشاند.‏

‏         مسأله 790- موقعی که انسان قضای سجدۀ فراموش شده یا تشهد فراموش شده را ‏‎ ‎‏به‌جا می‌آورد،بلکه بنابر احتیاط واجب در موقع سجدۀ سهو هم،باید خود را مثل ‏‎ ‎‏موقع نماز بپوشاند.‏

‏         مسأله 791- اگر انسان عمداً،در نماز عورتش را نپوشاند،نمازش باطل است،بلکه ‏‎ ‎‏اگر از روی ندانستن مسأله هم باشد بنابر احتیاط واجب باید نمازش را دوباره بخواند.‏

‏         مسأله 792- اگر در بین نماز بفهمد که عورتش پیدا است،باید آن را بپوشاند و ‏‎ ‎‏چنانچه پوشاندن عورت زیاد طول بکشد احتیاط واجب آن است که نماز را تمام کند و ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 144

‏دوباره بخواند،ولی اگر بعد از نماز بفهمد که در نماز،عورت او پیدا بوده،نمازش ‏‎ ‎‏صحیح است.‏

‏         مسأله 793- اگر در حال ایستاده لباسش عورت او را می‌پوشاند ولی ممکن است ‏‎ ‎‏در حال دیگر،مثلاً در حال رکوع و سجود نپوشاند،چنانچه موقعی که عورت او پیدا ‏‎ ‎‏می‌شود،به وسیله‌ای آن را بپوشاند،نماز او صحیح است.ولی احتیاط مستحب آن ‏‎ ‎‏است که با آن لباس نماز نخواند.‏

‏         مسأله 794- انسان می‌تواند در نماز،خود را به علف و برگ درختان بپوشاند ولی ‏‎ ‎‏احتیاط مستحب آن است موقعی خود را با اینها بپوشاند که چیز دیگری نداشته باشد.‏

‏         مسأله 795- اگر غیر از گِل هیچ چیز ندارد که در نماز خود را بپوشاند،گِل ساتر ‏‎ ‎‏نیست و می‌تواند برهنه نماز بخواند.‏

‏         مسأله 796- اگر چیزی ندارد که در نماز خود را با آن بپوشاند چنانچه احتمال دهد ‏‎ ‎‏که پیدا می‌کند،بنابر احتیاط واجب باید نماز را تأخیر بیندازد،و اگر چیزی پیدا نکرد، ‏‎ ‎‏در آخر وقت مطابق وظیفه‌اش نماز بخواند.‏

‏         مسأله 797- کسی که می‌خواهد نماز بخواند،اگر برای پوشاندن خود حتی برگ ‏‎ ‎‏درخت و علف نداشته باشد و احتمال ندهد،که تا آخر وقت چیزی پیدا کند که خود را ‏‎ ‎‏با آن بپوشاند،در صورتی که نامحرم او را می‌بیند باید نشسته نماز بخواند و عورت ‏‎ ‎‏خود را با ران خود بپوشاند.و اگر کسی او را نمی‌بیند،ایستاده نماز بخواند و جلوی ‏‎ ‎‏خود را با دست بپوشاند و در هر صورت رکوع و سجود را با اشاره انجام می‌دهد و ‏‎ ‎‏برای سجود سر را قدری پایین‌تر می‌آورد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 145