احکام طهارت
[اقسام آب مطلق:]
2-آب قلیل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

2-آب قلیل

‏ ‏

2-آب قلیل

‏مسأله 25- آب قلیل آبی است که از زمین نجوشد و از کر کمتر باشد.‏

‏مسأله 26- اگر آب قلیل روی چیز نجس بریزد یا چیز نجس به آن برسد نجس ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 8

‏می‌شود،ولی اگر از بالا با فشار روی چیز نجس بریزد مقداری که به آن چیز می‌رسد ‏‎ ‎‏نجس،و هر چه بالاتر از آن است پاک می‌باشد،و نیز اگر مثل فواره با فشار از پایین به ‏‎ ‎‏بالا رود در صورتی که نجاست به بالا برسد پایین نجس نمی‌شود و اگر نجاست به ‏‎ ‎‏پایین برسد بالا نجس می‌شود.‏

‏مسأله 27- آب قلیلی که برای برطرف کردن عین نجاست روی چیز نجس ریخته ‏‎ ‎‏شود و از آن جدا گردد،نجس است،و همچنین بنابر اقوا باید از آب قلیلی هم که بعد ‏‎ ‎‏از برطرف شدن عین نجاست،برای آب کشیدن چیز نجس روی آن می‌ریزند و از آن ‏‎ ‎‏جدا می‌شود،اجتناب کنند.ولی آبی که با آن مخرج بول و غائط را می‌شویند با پنج ‏‎ ‎‏شرط پاک است:‏

‏اول:آن که بو یا رنگ یا مزۀ نجاست نگرفته باشد.دوم:نجاستی از خارج به آن ‏‎ ‎‏نرسیده باشد.سوم:نجاست دیگری مثل خون،با بول یا غائط بیرون نیامده باشد. ‏

‏چهارم:ذره‌های غائط در آب پیدا نباشد.پنجم:بیشتر از مقدار معمول،نجاست به ‏‎ ‎‏اطراف مخرج نرسیده باشد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 9