مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

سرشناسـه                :  خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ ـ   ۱۳۶۸.‬عنوان ونام پدیدآور   :  رساله توضیح المسائل حضرت آیةالله العظمی امام خمینی قدس سره/ تألیف امام خمینی(س).مشخصات ویرایشی:  ویرایش 2.مشخصات نشر        :  تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1392.مشخصات ظاهری    :   بیست‌ودو، 561 ص.‬فروست:  موسوعه امام خمینی(س) ؛ 29.‬شـابــک   : 978 - 964 - 335 - 025 - 3  ‬ ISBN:وضعیت فهرستنویسی :  فیپا.  یادداشت:  چاپ اول: 1378. مجموعه آثار امام خمینی(س) با ویرایش جدید در پنجاه جلد منتشر شده است.موضوع: فقه جعفری ـ ـ رساله عملیه.شناسـه افزوده:   مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ‌خمینی(س)، دفتر قم. رده بنـدی کنگره  :      ب  5  ر  8  خ /9/  183   BP                                                               رده بنـدی دیویی:      3422 / 297        شماره‌کتابشناسی‌ملی:      10398 ـ 78 م                                                            

      

      

  

     

         

        

        کد/ م 569

‏ ‏

ARMMOA~1Vezarat Ershad

  

‏ ‏

‏ ‏

رساله توضیح المسائل حضرت امام خمینی(س)

تحقیق ‌ونشر:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

چاپ هشتم:  1392 /  2000  نسخه         

قیمت موسوعه (50 جلد):  900000 تومان

‏ ‏

‏ ‏

این اثر با مشارکت و حمایت معاونت فرهنگی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ و منتشر شده است.

‏ ‏

‏ ‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه ب

(19)


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه ج

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه د