مقدمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

مقدمه

مقدمه 

‏امام خمینی(س) که حقیقت وجودش، الگوی عملی و آئینه تمام نمای جامعیت‏‎ ‎‏دین بود، احیاگر سنتی شد که جنگ حق و باطل را در سراسر تاریخ رهبری‏‎ ‎‏کرده است. ‏

‏او مظهر تام عالمانی بود که بر منبر هدایت ناس از شمع حیاتشان گوهر شب‏‎ ‎‏چراغ ساخته اند و مسیر وصل  یار‏‎ ‎‏را با کوله باری انباشته از صداقت و بی پیرایگی گام‏‎ ‎‏زده اند این چنین بود که ابعاد وجودش، اسوه حسنه ای شد که میلیونها فطرت‏‎ ‎‏خداجو را در پهنه ارض، به احیای عزت موحدان فرا خواند. ‏

‏افق نگاه نافذش که از انوار معارف الهی تلألو گرفته بود؛ بر همه مسایل و‏‎ ‎‏معضلات امت اسلام و مستضعفان عالم و بشریت مقهور، پرتو افکند و برکام تشنه‏‎ ‎‏از معنویتشان از زمزم زلال کوثر نبوی، جرعه ای شفا بخش نوشاند. ‏

‏اینک برهمه میراث داران گنج کلامش فرض است تا نقبی پرتأمل بر اعماق‏‎ ‎‏اندیشه اش زنند و آثار پربرکت یک عمر جهاد عارفانه اش را در احیای اسلام ناب‏‎ ‎‏محمدی(ص) و بازشناسی حقیقت پیام ادیان ابراهیمی در سراسر گیتی به نظاره ای‏‎ ‎‏دوباره برخیزند. ‏

‏به همین منظور در هشتمین سالگرد ارتحال آن حضرت، کنگره بین المللی امام‏‎ ‎‏خمینی(س) و احیاء تفکر دینی در خرداد ماه 1376 از سوی مؤسسه تنظیم و نشر‏‎ ‎‏آثار امام خمینی(س) برگزار شد. ‏


مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی (س) و احیاء تفکر دینیج. 1صفحه 7

‏آنچه پیش رو دارید، جلد اول از مجموعه مقالات این گنگره است که به لحاظ‏‎ ‎‏محدودیت زمان چاپ آن و تلاش برای ارائه همزمان در کنگره، طبعاً ویراستگی‏‎ ‎‏و مطلوبیت یک اثر منقح را نخواهد داشت و از این بابت از خوانندگان محترم‏‎ ‎‏پوزش می طلبیم. امیدواریم بتوانیم در چاپهای بعدی برای رفع کاستیهای آن‏‎ ‎‏بکوشیم و در این مقصود، از ارباب نظر انتظار داریم با یادآوری کاستیها و نقائص ما‏‎ ‎‏را یاری فرمایند. جلدهای بعدی این مجموعه نیز در فرصت های آتی تقدیم‏‎ ‎‏خواهد شد که در برگیرنده مقالات خارجی نیز می باشد. امیدواریم مجموعه‏‎ ‎‏مقالات این کنگره و دیگر منشورات آن که شامل مجموعۀ مصاحبه ها و میزگردها‏‎ ‎‏نیز می شود، گنجینه غنی و ارزشمندی از دستاوردهای نظری و تأملات صاحبنظران‏‎ ‎‏داخلی و خارجی را که طی چند دهه اخیر در موضوعات مرتبط با کنگره‏‎ ‎‏اندیشیده اند فراروی مشتاقان و طالبان حاکمیت اندیشه دینی قرار دهد و گامی موثر‏‎ ‎‏در جهت بازشناسی فرهنگ اصیل اسلام ناب محمدی(ص) و آثار و برکات احیاءگر‏‎ ‎‏آن در عصر حاضر برداشته شده باشد. ‏

‏درپایان لازم است از اعضاء محترم کمیته علمی کنگره حجج اسلام و آقایان دکتر‏‎ ‎‏احمد احمدی، عباسعلی عمید زنجانی، سید هادی خسروشاهی، سید مصطفی‏‎ ‎‏محقق داماد، سید محمد خاتمی، سید محمد موسوی خوئینی، سید محمد رضوی،‏‎ ‎‏حسین مستوفی، مهندس میرحسین موسوی، دکتر نجفقلی حبیبی، دکتر حسین‏‎ ‎‏زرگرنژاد، مصطفی دلشاد تهرانی و خانم دکتر زهرا رهنورد که در مراحل مختلف‏‎ ‎‏برنامه ریزی، تعیین محورها و ارزیابی مقالات سهم ارزنده ای در پیشبرد اهداف‏‎ ‎‏کنگره داشته اند تشکر گردد. ‏

‏همچنین از تلاشهای آقایان دکتر عباس منوچهری و دکتر غلامعلی خوشرو و‏‎ ‎‏محمد حسین جمشیدی و خانمها فاطمه طباطبایی و شایسته شریعتمداری که در‏‎ ‎‏ارزیابی اولیه مقالات کمک نموده اند و آقای مسعود جعفرزاده که در دبیرخانه کمیته‏‎ ‎‏علمی متحمل زحمت بوده اند و دیگر عزیزانی که در برنامه های کمیته علمی به‏‎ ‎‏نحوی مشارکت داشته اند قدردانی می شود. ‏

علی محمد حاضری

مسئول کمیته علمی کنگره 

 

مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی (س) و احیاء تفکر دینیج. 1صفحه 8