مشخصات اثر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مشخصات اثر

‏ ‏

‏ ‏دفاع مشروع 

‏نظارت: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) ـ دفتر قم‏

‏ناشر: چاپ و نشر عروج (‏‏وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)‏‏)‏

‏چاپ اول: 1392‏

‏شمارگان: 1000‏

‏قیمت: 28000 تومان‏

‏ ‏

کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه iv