القول فی خیار العیب
الجهة السابعة فی مسقطات الأرش وفی مواقف لایثبت فیها الأرش
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : عربی

الجهة السابعة فی مسقطات الأرش وفی مواقف لایثبت فیها الأرش

الجهة السابعة فی مسقطات الأرش وفی مواقف لایثبت فیها الأرش

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 121