المبحث الثامن فی ماء البئر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

المبحث الثامن فی ماء البئر

المبحث الثامن

‏ ‏

فی ماء البئر

‏ ‏

والکلام یتمّ حوله فی ضمن اُمور:

‏ ‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 33

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 34