المقصد الثانی فی النجاسات وأحکامها
الرابع : المیتة
فروع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

فروع

فروع

‏ ‏

‏یذکر فیها ما یتعلّق بتلک الأشیاء الـمستثناة من الـمیتـة خصوصاً:‏

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 408