القول فی الفضولی
المرحلة الخامسة : فیما یتعلّق بالمجاز :
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

المرحلة الخامسة : فیما یتعلّق بالمجاز :

‎ ‎

‏ ‏

المرحلة الخامسة: فیما یتعلّق بالمجاز

‏ ‏

‏وهو اُمور:‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 329