الفصل السابع فی مسألة الضدّ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الفصل السابع فی مسألة الضدّ

الفصل السابع فی مسألة الضدّ

‏ ‏

‏ ‏

هل الأمر بالشیء ـ وجوبیّاً کان أو ندبیّاً، لفظیّاً کان‎ ‎أو غیر لفظیّ ـ یقتضی النهی عن الضدّ، ویستلزم‎ ‎حرمة ذلک، أو کراهته، أم لا ؟


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 293

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 294