نگاهی به شعر عاشورا و تأثیر اندیشه های حضرت امام خمینی (س) در هنر و ادبیات انقلاب اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فیروزی، ابوالفضل

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

نگاهی به شعر عاشورا و تأثیر اندیشه های حضرت امام خمینی (س) در هنر و ادبیات انقلاب اسلامی

‏ ‏نگاهی به شعر عاشورا و تأثیر اندیشه های حضرت امام خمینی (س) در هنر و ادبیات انقلاب اسلامی

‏ ‏

‏ابوالفضل فیروزی ‏

‏ ‏

‏ابتدا با سیر اجمالی در گذشته شعر پارسی بعد از اسلام از دیدگاه ارزشهای شیعی و شاخص های اصیل شیعه به این نکته رسیده ایم که بحشی از این هنر و ادبیات و شعر حتی به اقرار بسیاری از شاعران بزرگ گذشته مثل ناصر خسرو قبادیان و سیف فرغانی و... محققین امروز آمیخته به انگیزه های غیر صمیمی و اسلامی و انسانی است.‏

‏سپس با بررسی مدایح و مراثی در اشعار قبل از انقلاب گفته ایم که: مدایح و مراثی اهل بیت(ع) در طول عمر هزار و دویست ساله شعر پارسی، چه در زمانی که شاعران شیعی در اقلیت بودند و چه بعد از صفویه علی رغم نقاط قوتی که دارد متأسفانه یک بعدی است. حاکمیت صفویه و بالأخص در آثار حماسی- مذهبی که از قرن نهم به بعد رواج پیدا کرد می باشد و کمتر در آثار شاعران مرثیه سرای اهل بیت(ع) اعم از شیعه و سنی به جنبه حماسی و سیاسی و مبارزاتی زندگی اهل بیت(ع) بویژه سالروز شهیدان و حماسه مقدس او پرداخته شده و بیشتر جنبه های غربت و مظلومیت و معصومیت و اخلاقی و عرفانی آنان مطرح شده.‏

‏میزان و معیارهای اصیل شعر شیعی شاعران متعهد و معاصر اهل بیت(ع) تأثیر انقلاب اسلامی در شعر و ادبیات به ویژه در مدایح و مراثی آل محمد(ص) ‏‏معرفی چند شعر عاشورایی و شاعران متعهد انقلاب اسلامی ‏‏فرازهای دیگر این تحقیق اند که موردبررسی قرار گرفته اند.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 232