نقش نهضت عاشورا در تداوم حرکتهای اسلامی و بینش امام خمینی (ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : صلواتی، فضل الله

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

نقش نهضت عاشورا در تداوم حرکتهای اسلامی و بینش امام خمینی (ره)

نقش نهضت عاشورا در تداوم حرکتهای اسلامی و بینش امام خمینی (ره)

‏ ‏

‏دکتر فضل الله صلواتی ‏

‏ ‏

‏حادثۀ عاشورا دارای پیشینه ای تاریخی است که به صدر اسلام و شکست کفار قریش از سپاه اسلام در جنگ بدر و دیگر وقایع مربوط می شود که پس از رحلت رسول اکرم(ص) خود را به مرور نشان داد تا در نهایت به عاشورا ختم شد. ‏

‏اساس قیام حسینی الهی است، او با خدا معامله می کند. بر این اساس، انگیزه های قیام به روشنی مشخص می گردد. از دیگر ویژگیهای قیام عاشورا این است که حسین(ع) تنها با یزید زمان خودش نمی جنگید، او با همۀ یزیدیهای تاریخ اعلان نبرد کرد، و هماره موفق بود و پیروزی تفکر را بالاتر از پیروزیهای نظامی نشان داد. پس از واقعۀ عاشورا، این نهضت به گونه ای دیگر در بین مردم با شیوه های خاصی ادامه پیدا کرد، مرثیه سرایی، عزاداری و مرور ارزشهای خاندان رسول الله(ص) از جمله این شیوه است. ‏

‏در تاریخ مشاهده می شود که پس از شهادت حسین(ع) و یارانش، دوران شکوفایی اسلام آغاز می شود. معنویت و روحانیت اسلام درخشش پیدا می کند. اسلام مسخ شده با خون حسین(ع) جانی تازه می یابد، نهضتهای مردم آغاز شده و در ادامۀ همین شورشها در نهایت حکومت بنی امیه سرنگون می گردد.‏

‏اکنون وظیفۀ ما در قبال این واقعه این است که باید راه خویش را مشخص کنیم، حق و باطل را شناخت داده، حق را دنبال کنیم. در جدال میان حسین(ع) و یزید، بی طرفی و بی تفاوتی مفهومی ندارد. باید به عنوان شیعیان حسین بن علی(ع) راه خویش را به درستی انتخاب کنیم.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 230