راز جاودانگی حماسۀ عاشورا در نگرش امام خمینی (ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شفیعی، سید محمد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

راز جاودانگی حماسۀ عاشورا در نگرش امام خمینی (ره)

راز جاودانگی حماسۀ عاشورا در نگرش امام خمینی (ره)

‏ ‏

‏حجة الاسلام و المسلمین سید محمد شفیعی ‏

‏ ‏

‏همان گونه که مرگ طبیعی را نمی توان همتای مرگ سرخ دانست، انقلابهای مختلفی که در بستر تاریخ بشری رخ داده و می دهند را نمی توان همسنگ انقلاب انبیاء و نیز عاشورا به حساب آورد.‏ ‏راز اصلی تجلی چشمگیر و درخشندگی همیشگی و جاودانۀ آن را می توان در اموری چند، جویا شد که فرازهای زیر از آن جمله اند:‏

‏الف- برجستگی پیشوای نهضت؛ ‏

‏ب- ماهیت نهضت و راز اصلی حرکت؛ ‏

‏ج- اهداف آسمانی قیام؛‏

‏د- پیامهای شورآفرین و رهایی بخش قیام؛ ‏

‏هـ - درسها و دستاوردها؛ ‏

‏و- اهتمام پیامبر اکرم(ص) به بزرگداشت خاطرۀ حماسۀ عاشورا؛ ‏

‏ز- اهتمام ائمۀ معصومین(ع). ‏

‏هر کدام از فرازهای یادشده در متن مقاله به تفصیل آمده اند.‏

‏ ‏

‏ ‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 229