فرهنگ عاشورا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : محمد ثاقب یومیای، ایوب

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

فرهنگ عاشورا

فرهنگ عاشورا

‏ ‏

‏ایوب محمد ثاقب یومیای ‏

‏ ‏

‏اسلام انگیزۀ اصیل اهل بیت برای ورود به عرصۀ رخداد کربلاست. حضور سربلند اسلام به عنوان دین جاودان در پهنه های فکری، اجتماعی و اقتصادی برای همۀ بشریت خواسته عمیق عاشورائیان بوده است. امام حسین (ع) در این رخداد عظیم به همۀ بشریت می آموزاند که در برابر نظام سلطه گر خوارکنندۀ دین و نبوت و ایمان و انسانیت باید قد برافراشت، تا سربلندی و بزرگواری پاکیزگی را پاسداری نمود. مقاله حاضر کوششی است تا با مروری بر شخصیتهای اصلی حاضر در صحنۀ کربلا از خاندان امام حسین (ع)، مانند علی اکبر، علی اصغر، عبدالله بن مسلم بن عقیل، عباس بن علی بن ابیطالب و بیان گوشه هایی از شخصیت فکری، روحی و رفتاری آنها، جلوه های ناب انسانی عاشورا را نشان دهد. مقاله در ادامه، صحنه های آخرین روز را مرور می کند و محتوای اعتقادی و انگیزشی نهضت عاشورا را اندکی مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.‏

‏ ‏

‏ ‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 196