انعکاس نهضت عاشورای حسینی در نهضتهای تاریخ ایران و جهان اسلام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : نبئی، ابوالفضل

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

انعکاس نهضت عاشورای حسینی در نهضتهای تاریخ ایران و جهان اسلام

‏ ‏

انعکاس نهضت عاشورای حسینی در نهضتهای تاریخ ایران و جهان اسلام

‏ ‏

‏دکتر ابوالفضل نبئی‏

‏ ‏

‏ما در این گفتار با اشاره به عناوینی چند از آن نشان می دهیم که چگونه در طول تاریخ این درس، نقش خود را در روحیۀ انسانها و مبارزات آنها در صحنه های حق جویی، ظلم ستیزی و آزادی خواهی باثبات رسانیده است و عشق ورزی به حسین و فرمایشات و شعارهایشان جزو فرهنگ ملتها قرار گرفته است.‏

‏امام حسین (ع) صریحاً موجبات نهضت خویش را اصلاح و اوضاع نابسامان امت جد خویش (ص) و امر به معروف و نهی از منکر بیان می کند و انگیزه های این نهضت را از پیش حق طلبانه در تاریخ اسلام و جهان معاصر باشد.‏

‏این نهضت به دلیل خصوصیات منحصر به فردش دارای نتایج سیاسی و مذهبی عمیقی گشت. قیامهای پی در پی پس از حادثه دلخراش، مانند قیام توابین، مختار، مطرف بن مغیره، ابن اشعت و زید بن علی، مثالهای بارز این ادعاست. ‏

‏نهضت تشیع با نهضت عاشورا آبیاری شد و پربارتر گشت «عاشورا» تشیع و مرام آن را در اوج شکوفایی به تجسم کشید.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 174