رسالت روشنفکران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : گراوند، اردشیر

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

رسالت روشنفکران

‏ ‏

‏ ‏

رسالت روشنفکران

‏ ‏

‏اردشیر گراوند‏

‏ ‏

‏مقاله حاضر ناطر به بعد اجتماعی مبارزه حق طلبانه انسان از قابیل آدم تا مکتب کربلاست و جنبه عدالت گرایانۀ حق جویان تاریخ، و عدم سکوت بر ظلم ظالمان را جوهرۀ تحلیل خود قرار داده، و عناصری نظیر: شرکت حسین(ع) در آزمون بزرگ الهی، احیای اسلام به برکت شهادت حسین (ع)، سه عنصر عدالت خواهی و حقیقت جویی و ظلم ستیزی، برافراشتن بیرق بیداری، کربلا به عنوان عصاره سیاست و عبادت و مسئولیت اجتماعی، مردن را اصل عشق دانستن، و گریز از عافیت طلبی و مصلحت جویی، قیام بر ابقای دین و زندگی کردن، از شاهکارهای آن حضرت تلقی شده. و با بیان این مقدمه به امر رسالت روشنفکران جامعه معطوف شده، آنان را ادامه دهندۀ همین راه باز می شناسد. و عناصری چون: نایبان انبیا، طبیبان جامعه، بهره گیری از اجتهاد باز، پرهیز از تقلید و لزوم تحولی نوین، نیازمندی پیکره جامعه به حجامت وخون دیدن، روشنفکری در عین درد دین داشتن و شرح صدر و... را دستمایه های تحلیل در این بخش قرار می دهد.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 144