الگوهای فرهنگی در نهضت امام حسین(ع)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عابدینی، احمد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

الگوهای فرهنگی در نهضت امام حسین(ع)

‏ ‏

الگوهای فرهنگی در نهضت امام حسین(ع)

‏ ‏

‏حجة الاسلام و المسلمین احمد عابدینی‏

‏ ‏

‏در مقدمۀ مقاله بیان شده است که الگوهای نهضت امام حسین(ع) منحصر به ابعاد سیاسی و مبارزاتی نیست و در ابعاد دیگر هم این نهضت مقدس الگو و سرمشق دارد و از میان ابعاد مختلف بعد فرهنگی ئمورد بررسی قرار گرفته است. و در بعد فرهنگی هم تنها الگوهایی از تهاجم در بعد اخلاق و اعتقادات مطرح شده و دفاع و مقابله اهل بیت مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله نمونه هایی از سخنان حضرت سجاد(ع) در مقابل ابن زیاد و یزید نقل و بررسی شده است و هدف این بوده که روشن شود ابن زیاد اصرار داشته فکر جبرگرایی را حاکم کند و کشته شدن شهدای کربلا را منتسب به خدا کند و بگوید مردم و حکومت تقصیری نداشته اند و در مقابل، خاندان سجاد اصرار داشته که بیان کند مردم جنایت را به بار آورده اند و کارهای مردم مستقیماً مرتبط به خدا نیست و انسان در افعال خود مختار است و به جهت همین افشاگری از ناحیۀ حضرت سجاد(ع) حکم ئاعدامش صادر می شود و.... نظیر برخورد و دفاع از اعتقاد صحیح و مقابله با جبرگرایی در مجلس یزید اتفاق می افتد.‏

‏در قسمت دوم مقاله الگوهایی از اهلبیت امام حسین(ع) در دفاع از حجاب و پوشش اسلامی ذکر و تحلیل شده است مثلاً هنگام ورود به کوفه، حجابها و مقنعه هایی که به آنان اهدا شد قبول کردند و خود را پوشاندند ولی با اینکه خود و بچه ها گرسنه بودند نان و خرما را نگرفته و گفتند صدقه بر ما حرام است و در هنگام ورود به شام از شمر خواستند که آنان را از دری وارد کند که تماشاچی کمتری موجود باشد و سرهای شهدا را جلو ببرند تا مردم به تماشای سرها مشغول شوند و به آنان نگاه نکنند و شمر چنین کاری را انجام نداد و سکینه از یکی از اصحاب رسول الله(ص) چنین تقاضایی را کرد و او مبلغ چهارصد دینار به ‏

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 122

‏مسئول سرها داد تا چنین عملی صورت گرفت سپس تحلیل این وقایع و ارتباط آن با حادثه ای از همین نوع که در عصر عاشورا اتفاق افتاد. و به هر حال استخراج این نکته که اسیران گرسنه، تشنه، مجروح و خسته بودند اما هیچگاه آن امور را مطرح نکردند و از دوست و دشمن چیزی طلب نکردند ولی برای حجاب هم از دوست و هم از دشمن تقاضا کردند و به هر حال نتیجه گیری و پیام رسانی مبنی بر اینکه هیچ حادثه و ضرورت یا جوی نمی تواند و نباید در مسئله حجاب و عفت اثر بگذارد و حفظ خود از نامحرم رکن محکمی است که هیچیک از ضرورتها اعم از فردی و اجتماعی نمی تواند آن را تحت الشعاع قرار دهد.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 123