نیاز جهان معاصر به فرهنگ عاشورا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : دشتی، محمد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

نیاز جهان معاصر به فرهنگ عاشورا

نیاز جهان معاصر به فرهنگ عاشورا

‏ ‏

‏حجة الاسلام و المسلمین محمد دشتی‏

‏ ‏

‏ ‏‏در جهان امروز روانشناسی حاکم بر ملت های آزادی طلب، روح تلاش و جستجو برای یافتن راه نجات است. انقلاب اسلامی ایران نقطه عطفی بر این نجات است.‏

‏پیروزی این انقلاب بر سه پایۀ اصلی عامل مردمی،عامل رهبری و عامل ایدئولوژی استوار بوده است و عواملی مانند حامیان بین المللی و امکانات مادی نقش کمتری ایفا نموده اند.‏

‏در مورد عامل ایدئولوژی، این سؤال مطرح است که کدام ایدئولوژی؟ یعنی اساساً یک ایدئولوژی رهایی بخش شامل کدام ویژگیهایی است؟‏

‏در مورد انقلاب اسلامی و عاشورا ویژگیهایی چون،واقع گرایی ایدئولوژیک، آینده نگری مثبت و روشن، هدفداری، خداگرایی، ارزش گرایی، شهادت طلبی و مردم گرایی، صادق بوده که عامل پیروزی نیز شده است.‏

‏نهضت رهایی بخش اسلام ناب و فرهنگ عاشورا، از اساس با نهضت های جهان متفاوت است. باورهایشان متفاوت بوده و آینده نگری و هدفداری شان مختلف است.در ارزیابی فرهنگ عاشورا باید گفت،عواملی چون شهادت گرایی، هدفداری و ارزش گرایی دارای برجستگی ای ویژه هستند.‏

‏ایدئولوژی ناب حسینی و فرهنگ عاشورایی می تواند تمام عوامل یک انقلاب رهایی بخش را به هم پیوند داده و وحدت شایسته ای را پدید آورد و آن را به پیروزی منجر کند. ‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 76