فرهنگ عاشورا در سیره و آثار اهل بیت(ع)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : چنارانی، محمدعلی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

فرهنگ عاشورا در سیره و آثار اهل بیت(ع)

فرهنگ عاشورا در سیره و آثار اهل بیت(ع)

‏ ‏

‏محمد علی چنارانی‏

‏ ‏

‏تاریخ عزاداری و نوحه سرایی وگریه کردن بر امام حسین (ع) ازآغاز خلقت این جهان، از زمان آدم شروع گردیده و نخستین کسی به آن حضرت گریست، حضرت آدم بوده است. بنابر آنچه که در مدارک تاریخی و حدیثی نقل گردیده است، هریک ازپیامبران و فرستادگان خداوند، برآن حضرت گریسته اند.‏

‏پیامبر(ص) به تمام حوادث ناگواری که پس از وی برای خاندانش پیش آمد، آگاه بوده، همۀ ناسازگاریهای روزگار و مصیبتهای غم انگیز و کشته شدن بازشت ترین وضع و اسیر گشتن و سایر گرفتاریهایی را که برسر خاندان پاکش آمده، پیش بینی می کرده است. بدین جهت است که در روایات بی شماری از آن حضرت نقل شده که از شهادت فرزند والاگهرش امام حسین(ع) و علویان ادامه یافت. زیرا آنان درپنهان و آشکار، درمجالس رسمی و خصوصی، درخانه های خود و اندرونی و بیرونی، هرجا که مناسبتی پیش می آمد به یادبود آن سرور آزادگان مجالس سوگواری برپا می کردند.‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 52