رسالت شعر امروز در قبال نهضت حسینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : جوادی، سید ذبیح الله

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

رسالت شعر امروز در قبال نهضت حسینی

رسالت شعر امروز در قبال نهضت حسینی

‏ ‏

‏سید ذبیح الله جوادی‏

‏ ‏

‏درهررفتار، گفتار ونوشتار و هنرنمایی به قالب (ریخت وساختار)، محتوا و مقصود و وجهۀ نظر ودیدگاه باید توجه نمود. این موارد درشعر عاشورایی نیز صادق اند.‏

‏ازطرفی محتوای سخن ما یک واقعۀ مهم تاریخی است و در یک واقعۀ تاریخی سه مطلب راباید مخلوط نمود: چیستی، چونی و چرایی واقعۀ تاریخی.‏

‏بنابراین شعر امروز با آن ویژگیهای هنری خویش، باید هرسه بعد این حادثه را به روشنی نشان دهد. شعر امروز باید غربت اهل بیت(ع) مخصوصاً غربت تلخ حسین (ع) رابه بهترین صورت بیان کند. شعر امروز باید به جای نمایش ذلت پذیری اهل بیت(ع)، چهرۀ پیام رسانی خون شهیدان رابه خود بگیرد. هنر و شعر امروز باید درسهای عاشورا را بدان مردم ما بازگویی و بازخوانی کنند و انگیزه های این قیام جاودان را به خوبی توضیح دهد.‏

‏شاعران و هنرمندان با الهام ازقیام عاشورا وظیفه دارند که بیداری، ظلم ستیزی، امربه معروف ونهی ازمنکر، به خشم آوردن دشمنان خدا، مبارزه با فقر، تبعیض وبی عدالتی، مبارزه با استکبار وخوی و منش استکباری و پاک کردن جامعه ازفساد و تباهی را هرچه بیشتر تبلیغ و تبیین نمایند.‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 50