وجوهی از مبارزه حسین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : ایدرم، حسن

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

وجوهی از مبارزه حسین

وجوهی از مبارزه حسین

‏ ‏

حجةالاسلام والمسلمین حسن ایدرم

‏ ‏

‏آمدن مردی چون امام حسین (ع) آن هم درصحنه ای چنین پرشور ازمبارزه و حماسه، باعث شده جلوه رهبری الهی برگستره عاشورا و کربلا سایه افکند.گستره ای که ره توشه های فراوانی برای همه مبارزان خدا دارد.‏

‏اصولا"نهضت عاشورا تداوم راه رسول الله (ص)، علی(ع)، وامام حسین (ع) است و درشرایط خاص امام حسین (ع) تکلیف او غیر از این نبود.‏

‏ازطرفی درمبارزه مثبت امام علی (ع) میزان تأثیر مهم است. زیرا کلیه زیربناهای فکری و اعتقادی امت اسلامی مورد هجوم قرارگرفته است وباید دفاع ازآن نیز زیربنایی وبا قدرت تأثیر زیاد باشد.این است که امام علی(ع) ازمیان مقصدهای ممکن، کوفه را برمی گزیده.به علاوه کوفه زمانی مرکز خلافت حضرت علی (ع) بوده است که بی نهایت به مردم حسن ظن دارد و امید اصلاح و هدایت آنها را می برد.‏

‏یکی دیگر از ویژگیهای مبارزه حسینی تحقیر مرگ درضمن آن است.مرگ درعاشورا میدانی است که مجاهدات به آن سبقت می جویند. اگرهدف از مبارزه، جنگ نیست و امام آغازگر آن نیست امام حسین (ع) و یارانش برای مرگ با عزت آمده اند.‏

‏آنچه برای حسین(ع) مطرح است بقای مبارزه است و بنابراین تلاش می کند به سپاه دشمن و به همه انسانها درتمام اعصار آگاهی دهد و آنان را هدایت کند. ازاینجاست که عاشورا بعدی جهانی می یابد. و معنویت راترویج می کند چراکه این مبارزه الهی است و باید الهی نیزبماند.‏

‏ ازاین روست که ((خدا)) در عاشورا نقش اول را دارد و همه امور به او سپرده می شود. ‏

‏بانگاهی هرچند سریع وگذرا به تاریخ عاشورا، می بینیم، اما ازآغاز تا انتهای نهضت ‏


کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 30

‏مکررا" باالفاظی مختلف معمولا"ازقرآن برگرفته شده اند، از توکل به ((خدا)) سخن می گوید؛ ‏

‏با او عاشقانه راز و نیاز می کند ؛ خویش رابه او می سپارد.‏

‏این سنت و مشیت الهی است که پیروز می شود و حسین خود را به آن سپرده است؛ ‏

‏پای درراه می گذارد و به او توکل می کند. ‏

‏حضورخداوند جدی است، بنابراین حسین (ع) خود را براساسی متفاوت بنیان گذاشت : صبر و تسلیم دربرابر قضاء الهی، قضا و سرنوشتی که نتیجه عملکرد آگاهانه همه نیروها دخیل بود.‏

‏و سرانجام آنکه، عاشورا را تحمل رنجی سترگ در راه رسیدن به دیدار خداست.تنها با تحمل چنین رنجی مسیر دشوار تکامل پیموده می شود. ‏

‏حسین درعاشورا قافله دار چنین دیدارشکوهمندی است.این است که به یارانش و به تمامی آنان که می خواهند گام دراین راه نهند چنین گقت: ‏

‏((هرکه جان خود رامی بخشد وخود را آماده دیدار با معبود یکتا نموده، با ما همسفرگردد.)‏)

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 31