دکتر یحیی یثربی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یثربی، یحیی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

دکتر یحیی یثربی

 دکتر یحیی یثربی

‏ادبیات روی احساسات مردم کار می کند؛ اما انقلاب و خیزشهای‏‎ ‎‏اجتماعی، با فکر و برنامه ریزی پیش می رود؛ مثلاً در غرب این روشنفکران‏‎ ‎‏بودند که مکاتب جدید را پایه گذاری کردند؛ اما اهل ادب هم مضامینی از‏‎ ‎

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 67

‏ آنها گرفتند و در جامعه ایجاد فرهنگ کردند و آن را گسترش دادند. بنابراین‏‎ ‎‏اصل، طراحی به وسیلۀ اندیشمندان و مهندسان سیاسی - اجتماعی جامعه‏‎ ‎‏امکانپذیر است و بازتاب آن در ادبیات منعکس خواهد شد. این دو گروه‏‎ ‎‏باید دست به دست هم بدهند تا فکر و فرهنگ جدید را جایگزین فکر و‏‎ ‎‏فرهنگ غلط گذشته نمایند؛ مثلاً بعضی وقتها، ما از غرب الهام می گیریم و‏‎ ‎‏از عدالت اجتماعی آنها تعریف می کنیم. در صورتی که خودمان زیباتر و‏‎ ‎‏ارزشمندتر آنها را در اختیار داریم؛ اما نتوانسته ایم آنها را به ادیبانمان نشان‏‎ ‎‏دهیم. انقلابی استوار می ماند که از بنیانهای لازم فکری در جامعه برخوردار‏‎ ‎‏باشد و این وظیفۀ ادیبان است تا ما هم دچار سرنوشت انقلابهای تحمیلی؛‏‎ ‎‏مثل انقلاب کمونیستی در افغانستان، نشویم.‏

 

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 68