محمد جواد محبت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : محبت، محمدجواد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

محمد جواد محبت

 محمد جواد محبت 

‏انقلاب باعث خیزشهای ادبی شد. هر چند شعرهای شاعران روشنفکر‏‎ ‎‏در قالب کلمات نمادین سروده می شد؛ اما به خاطر اینکه کلام به صورت‏‎ ‎‏روشن و برای عوام مردم نبود، فقط شعر شاعران را شاعران می شنیدند و‏‎ ‎‏می فهمیدند و چندان با روحیات مردم سازگار نمی شد، اما پیامهای انقلاب‏‎ ‎‏که از راههای دور و نزدیک از سوی امام می رسید و تکثیر می شد، مردم را به‏‎ ‎‏جوش و خروش وامی داشت و دریچه ای تازه بر اذهان می گشود که برای‏‎ ‎‏هنرمندان یک راه ارتباطی و پلی عاطفی بین خودشان و مردم ایجاد می کرد.‏

‏اینجاست که می توان گفت مثلاً شهیدان که متعلق به مردم بودند، مظهر‏‎ ‎‏و نمادی برای شعرا شدند تا آنجا که شعرا به خطوط مقدم جبهه پیوستند و از‏‎ ‎‏نزدیک در فضای انقلاب قرار گرفتند و انقلاب شعری - که نوعی از همان‏‎ ‎‏انقلاب بزرگ است - به وجود آمد.‏

 

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 66