فهرست
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

فهرست

‏ ‏

‏مقدمه.................................................‏   ‏4‏

‏گزارش کنگره........................................‏    ‏8‏

‏خلاصه مقالات.......................................‏ ‏  33‏

‏مصاحبه................................................‏ ‏ 64‏

‏داستان................................................‏ ‏ 80‏

‏نامه کودکان..........................................‏  ‏98‏

‏شعر....................................................‏ ‏106‏

 

 

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 3