یادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

یادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصر

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏یادنامۀ کنگرۀ‏

‏«بررسی تأثیر امام خمینی‏

‏و انقلاب اسلامی‏

‏بر ادبیات معاصر»‏

‏ ‏

‏ ‏

‏حاوی خلاصۀ مقالات، سخنرانیها، مصاحبه و آفرینشهای ادبی‏

‏اصفهان ـ مهر 77‏

 

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 1