جایگاه انقلاب اسلامی در نظم نوین جهانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : محمدی حسینیه، محمدرضا

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1373

زبان اثر : فارسی

جایگاه انقلاب اسلامی در نظم نوین جهانی

جایگاه انقلاب اسلامی ایران در نظم نوین جهانی

‏ ‏

 آقای محمدرضا محمدی حسینیه 


در بحثی که ما در پیش داریم قصد آن است که مقام و موقعیت انقلاب اسلامی را در نظم جدید جهان مورد بررسی قرار دهیم، بنابراین روشن شدن دقیق عنوان و موضوع بحث لازم است که در دو زمینه توضیحاتی را ارائه کنیم. اول «انقلاب اسلامی» و سپس «نظم نوین جهانی». 

‏ ‏

1 ـ انقلاب اسلامی

‏انقلاب اسلامی، مفهوم و واقعیتی است که پس از انقلاب ایدئولوژیکی و مذهبی ایران در سال ‏1357‏ هجری شمسی مطرح و مورد توجه قرار گرفت. البته انقلابی که در ایران صورت گرفت و ما آن را تحت عنوان «انقلاب اسلامی ایران» می شناسیم، نهضت احیای اسلام و حق‏‏ ‏‏خواهی بود و مسبب و علت بروز وقوع تحولاتی ـ چه در کشورهای اسلامی و چه در سطح بین المللی ـ شد. لذا، این موج حرکت و تحولات که متأثر از انقلاب ایران بود به نام «انقلاب اسلامی» مورد توجه قرار گرفت و منظور، انقلاب جهانی اسلامی و بیداری مسلمانان دنیا است. در هر صورت وقتی در لفظ مقامات خارجی اصطلاح انقلاب اسلامی را می بینیم منظور انقلاب ایدئولوژیک ایران و پیامدهای مؤثر آن بر ملت های مسلمان دیگر است. قابل توجه است که ما در مقاله حاضر، اهمیت انقلاب اسلامی را بررسی کرده و آینده آن را تحقیق می کنیم، چرا که انقلاب اسلامی موتور محرکه و ام‏‏ ‏‏القرای نهضت جهانی اسلام در عصر حاضر است. ‏


کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 171

2 ـ نظم نوین جهانی

‏علی‏‏ ‏‏رغم روشن بودن مفهوم و واقعیت نظم جهانی که حاکی از نوعی نظم و انضباط و ترتیب و ترکیب و نیز صلح و آرامش بین المللی بین کشورهاست، ولی مفهوم جدیدی در دهه اخیر توسط آمریکا، به خصوص جرج بوش رئیس جمهور اسبق آمریکا مطرح و ارائه و به کار رفته است که ما را بر آن می دارد به توصیف و توضیح مفهوم مشخص «نظم نوین جهانی» بپردازیم. نظم نوین جهانی، از سه دیدگاه قابل تعریف است: ‏

‏ ‏

الف: مفهوم ظاهری و مادی

‏منظور از مفهوم ظاهری و مادی این است که «نظم نوین جهانی» در ظاهر به معنای «نظم» تعبیر می شود که به معنی صلح، آرامش، دوستی، همکاری و ... می باشد، یعنی آمریکا تلاش دارد در برهه کنونی که جهان به سوی تک‏‏ ‏‏قطبی شدن پیش می رود با قدرت برتر بین المللی خود، یک صلح و آرامش جهانی را ترتیب داده و رهبری نماید و خود هر کشور را که مخل این نظم باشد مجازات نموده و با نیروی خود بر علیه آن اقدام نماید. اگر برداشت و قصد واقعی آمریکا از نظم جهانی، به این معنا باشد البته می تواند امری خوب جلوه نماید، زیرا هدف صلح و آرامش و امنیت جهانی به نفع تمام بشریت است. ولی این خیال واهی است چرا که این تعبیر از نظم، ظاهری و تخیلی است و هدف آن تحمیق ملت های جهان است. ‏

‏ ‏

ب: مفهوم واقعی و اصلی

‏آمریکا در اصل چیزی جز منافع خود را از این گونه طرح ها نمی خواهد. قصد و نیت آمریکا از طرح مسائلی چون «نظم نوین جهانی» چیزی جز اجرای نقشه استعماری و تشکیل امپراطوری عظیم جهانی آمریکا نیست. آمریکا می خواهد در فراغت رقیب دیرین خود (شوروی)، پایه های حکومت جهانی خود را با ارائه آمال مقدس جهانی پایه‏‏ ‏‏ریزی می کند. و با مطرح کردن آرزوی دیرین ملت های جهان یعنی صلح و امنیت، آن ها را به روش نوین خود تحمیق و استثمار نماید. معنای لاتین نظم نوین جهانی‏‎[1]‎‏ نیز ‏

کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 172

‏مؤید این مطلب است که منظور از نظم، ایجاد ترتیب کشورهاست، یعنی جمع کشورهای قوی در هرم قدرت، که در رأس آن قدرت فائق آمریکاست. ‏

‏ ‏

ج: نظم جدید جهانی، یک واقعیت غیر قابل انکار

‏مفهوم نظم جدید جهانی، نه به معنای برداشت آمریکا و نه کشورهای دیگر بلکه به عنوان یک واقعیت جهانی، با توجه به تحولات دنیا، گریبانگیر ملت ها شده است. ‏

‏با تحولات و تغییراتی که در وضعیت سیاسی و ژئوپلیتیک جهان در دهه اخیر پیش آمد، جهان شکل جدیدی را به خود گرفته است. مثلاً تحولات در شوروی سابق و تقسیم شدن آن به جمهوری ها و کشورهای مستقل و نیز قطع حمایت های شوروی از کشورهای وابسته خود و گرایش آن ها به غرب و نیز بیداری ملت های جهان و ... موجب گردید که شکل و ساختار سیاسی و اقتصادی و... ، جهان به شکل جدیدی در بیاید و کشورهای جهان را بر آن دارد که در جهان حاضر و در فرصت به دست آمده سعی وافری داشته باشند تا جایگاهی را برای خود در نظم در حال شکل‏‏ ‏‏گیری جدید به دست آورند. لذا، هر کشوری به لحاظ موقعیت اقتصادی، نظامی، سیاسی و ... خود مرتبه ای را در نظم جدید می طلبد. در اینجا لازم است بگویم که جهان اسلام بایستی تلاش کند تا در نظم جهانی سهمی مهم را به عهده گیرد و جایگاه خود را هرچه بیشتر تعالی دهد. ‏

‏نکته دیگر این است که با از بین رفتن تهدیدات مقابله اتمی دو قدرت، ملت ها انتظار دارند که جهانی آرام و عاری از جنگ و خونریزی داشته باشند که در این صورت، تلاش بین المللی برای حصول به نظم و آرامش بین المللی سریع تر خواهد شد و ... ‏

‏با توجه به مقدمه بسیار مختصر فوق، در بحث ذیل اهمیت های استراتژیک انقلاب اسلامی ایران در ساختار آینده جهان تا حدودی مورد بررسی قرار داده و مقام و موقعیت «انقلاب اسلامی» را در نظم در حال شکل‏‏ ‏‏گیری جهان تفحص می نماییم. ‏

‏ ‏

اهمیت انقلاب اسلامی در ساختار آینده جهان

‏انقلاب اسلامی واقعیتی انکارناپذیر است، با توجه به موقعیت هایی که در جهان دارد، دارای اهمیت و نفوذ زیادی می باشد. انقلاب اسلامی با ظهور خود تحولی عظیم را در جهان ایجاد کرد و توانست بر دیگر کشورهای اسلامی و حتی جهان سوم و آزاد تأثیر عظیمی بگذارد. از الجزایر و مصر گرفته تا کشمیر و آسیای جنوب شرقی، حرکت های ‏

کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 173

‏اسلامی نشأت گرفته از انقلاب اسلامی ایران پدیدار شد. انقلاب اسلامی ایران بنا به وضعیت و موقعیتی که از لحاظ تمام جنبه های سیاسی، اقتصادی، نظامی و ... داشته و دارد توانسته در راهبری جهان اسلام همچنان موفق تر به پیش رود. ما در اینجا به اهمیت ها و موقعیت های استراتژیک انقلاب اسلامی ایران می پردازیم که طبیعتاً این اهمیت ها و ویژگی ها می تواند بیانگر حضور کلی انقلاب اسلامی در راهبری حرکت های اسلامی جهان و در نظم و ساختار آینده جهان باشد. ‏

‏ ‏

الف: زمینه های سیاسی انقلاب اسلامی در نظم نوین جهانی

1 ـ مسأله خاورمیانه: ‏منطقه زرخیز و استراتژیک خاورمیانه، از گذشته های دور مورد توجه قدرت های جهانی و استعمارگران بوده است. همواره این فکر و عقیده در ذهن سیاستمداران استعماری وجود داشته است که: «اگر بر خاورمیانه تسلط یابی، بر دنیا تسلط یافته ای» و بر همین مبنا بود که از دیرباز استعمارگران، اصلی ترین نقطه اتکای استعماری خود را بر این منطقه گذاشتند. ‏

‏کشف منابع نفت و رشد صنعتی غرب، که نیاز به نفت را هر روزه به بالاترین حد خود می رساند، اهمیت خاورمیانه را بیش از پیش بارز ساخت. لذا قدرت های جهان، شروع به تحکیم پایه های خود در کشورهای منطقه کردند. ابتدا فرانسه و انگلیس در عصر جدید وارد میدان شده و به تقسیم خاورمیانه پرداختند.‏‎[2]‎‏ در پی همین سیاست های استعماری و برای تحکیم هر چه بیشتر مشروعیت و موجودیت استعمار در منطقه خاورمیانه، استعمارگران که در رأس آن استعمار پیر انگلیس بود، با ارائه طرح «بالفور» زمینه هجوم اقوام یهود را از سراسر دنیا به سرزمین اسلامی فلسطین آماده کردند و در سال ‏1948‏، پس از سال ها زمینه‏‏ ‏‏سازی بالاخره موجودیت رژیم صهیونیستی را رسماً اعلام کردند. ‏

‏رژیم صهیونیستی حافظ و نگهبان منافع غرب، پس از سال ها ارعاب کشورهای منطقه، آنها را به سوی قدرت های جهانی هدایت کرد و به همین جهت کشورهای منطقه هر کدام به نوعی وابسته کشورهای غربی خصوصاً آمریکا شدند. ‏

‏آمریکا این قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی که تازه به دوران رسیده بود، با حمایت از این رژیم به خاورمیانه وارد شد و تا حدود زیادی منافع منطقه را قبضه کرد و از رژیم صهیونیستی به عنوان اهرم نفوذ و سلطه خود در خاورمیانه سود جست تا اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ‏57‏، تحولاتی عظیم در منطقه رخ داد و این سیر، که می رفت ‏

کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 174

‏حاکمیت و تسلط اسرائیل را در منطقه تثبیت کند تا حدود زیادی تغییر داد. انقلاب اسلامی ایران تهدیدی برای اسرائیل و کشورهای دوست او بود. انقلاب اسلامی عامل شکل‏‏ ‏‏گیری جنبش های ضدصهیونیستی و اسلامی شد که طبعاً ناقض منافع امریکا در منطقه خاورمیانه بوده و هست. ‏

‏در طرح نظم نوین آمریکا، خاورمیانه پایه و مبنای اولیه سلطه جهانی این کشور محسوب می گردد. لذا منافع و آمال امپریالیستی آمریکا در منطقه و مانع بودن انقلاب اسلامی ایران تقلیل پیدا کرده است. بنابراین آمریکا در برنامه نظم نوین خود سعی خواهد کرد تا نفوذ و محبوبیت انقلاب اسلامی را در خاورمیانه کاهش دهد و حضور نامشروع خود را مشروعیت بخشد. ‏

‏ ‏

الف: مسئله اسراییل و سیاست انقلاب اسلامی

‏سیاست گزار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) از همان سال ‏42‏ در سخنرانی ها، مخالفت خود را با اسرائیل اعلام و لزوم محو این غده سرطانی را همواره گوشزد می نمودند. بر این مبنا در حین پیروزی انقلاب از جمله شعارهای انقلابی، شعار مرگ بر اسرائیل و اسرائیل باید نابود گردد و ... بود. پس اولین سیاست انقلاب اسلامی: ‏

‏ ‏

 مخالفت با موجودیت اسراییل

‏بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رسماً اعلام شد که ما، رژیم صهیونیستی را به عنوان یک نظام مشروع قبول نداریم و به مسلمانان و احزاب فلسطینی حق می دهیم تا برای آزادی کشور اشغال شده خود دست به سلاح ببرند. ‏

‏در پی سیاست مخالفت با کیان صهیونیست، بلافاصله پس از انقلاب، سفارت اسرائیل در تهران تعطیل و سفارت فلسطین به جای آن تأسیس و سفیری برای آن معین شد. ‏

‏انقلاب اسلامی، هیچ‏‏ ‏‏گاه حاضر به رسمیت شناختن موجودیت اسرایئل نشده و حتی با کشورهای مسلمان و یا کشورهای دیگری که با این رژیم ارتباط دارند قطع رابطه کرده است. انقلاب اسلامی نمی پذیرد که کشوری مسلمان و یا مستضعف، یک رژیم ضدمردمی و نامشروع را بپذیرد. پس از اعلام عدم به رسمیت شناخته شدن اسرائیل توسط انقلاب اسلامی ایران، سعی شد تا از به رسمیت شناختن آن در سازمان های بین المللی نیز جلوگیری گردد؛ لذا سیاست دیگری سرلوحه قرار گرفت که در ذیل بدان می پردازیم. ‏


کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 175

 سیاست مخالفت در سازمان ملل‏ و ارگان های بین المللی علیه اسرائیل

‏انقلاب اسلامی، نه تنها خود به عنوان کشوری مستقل، بلکه در قالب کشورهای سازمان ملل و ارگان های دیگر بین المللی با موجودیت اسرائیل مخالفت کرده و حتی دیگر کشورهای اسلامی را نیز در این رابطه تشویق و ترغیب کرده و حتی به رایزنی های سیاسی توسل جسته و کشورهای دیگر را در این رابطه با سیاست خود هماهنگ نموده است. در قطعنامه هایی که به نفع اسرائیل باشد ایران نظر مخالف داشته و موجب تحرک دیگر کشورهای جهان شده است. در مسائلی که برای مردم فلسطین واقع می گردد ایران به عنوان کشور پیشنهاد دهنده و تحریک کننده بر علیه اسرائیل اقدام جمعی می کند و سیاست های بین المللی خود را بر مبنای عدم به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی گذارده است. ‏

‏ایران در هر زمان، طرحی مبنی بر اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل و یا ارگان های وابسته به آن، به این ارگان بین المللی ارائه می دهد که با استقبال عده زیادی از کشورهای اسلامی و حتی آزاد روبه‏‏ ‏‏رو می گردد ولی به علت وتوی آمریکا و کشورهای غربی موفق به طرح و تصویب آن نمی شود. لذا، انقلاب اسلامی ایران چاره ای جز مبارزه عملی با صهیونیسم نمی بیند و در این رابطه، به حمایت از احزاب و گروه های اسلامی ضد صهیونیستی می پردازد تا بلکه از این راه، به ندای حق‏‏ ‏‏خواهی ملت فلسطین پاسخ و آنان را در جان بی‏‏ ‏‏نظم تنها نگذارد. ‏

‏ ‏

 حمایت از احزاب و گروه های اسلامی و ضدصهیونیستی

‏انقلاب اسلامی ایران در قانون اساسی خود، یکی از اصول اساسی سیاست خارجی را حمایت از احزاب و جنبش های آزادی‏‏ ‏‏بخش قرار داده است. ‏‎[3]‎‏ به همین دلیل، از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، از جنبش های آزادی‏‏ ‏‏بخش فلسطینی دعوت شد تا از ایران دیدن نمایند. ‏

‏انقلاب اسلامی ایران، تاکنون مشوق سازمان ها و احزاب فلسطینی اسلامی زیادی بوده و آنها را به مبارزه با اسرائیل سوق داده است. در پی این حمایت ها، گروه های ‏


کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 176

‏ضدصهیونیستی جدیدی نیز پا به عرصه گذاشته اند. ‏

‏حمایت های ایران عمدتاً حمایت معنوی بوده است و همچنین حمایت های معنوی خاصیت های عظیمی را در حرکت اسلامی انتفاضه ایجاد و آن را هدایت کرده است. امام راحلمان(ره)، نیز در جهت حمایت هماهنگ مسلمانان جهان از ملت فلسطین روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان را به عنوان روز جهانی قدس اعلام فرمودند که در پی آن علاوه بر حمایت های معنوی از ملت فلسطین و پشتیبانی از آنان، کمک های مالی زیادی نیز جمع‏‏ ‏‏آوری می گردد که صرف ادامه مبارزه علیه صیونیسم می شود. با حمایت های انقلاب اسلامی و الگو بودن آن برای ملت مسلمان فلسطین، پس از واقعه ای در سال ‏1366‏، قیام اسلامی به سبک ایران در سرزمین های اشغالی شروع شد که تاکنون نتایج خیلی عالی به دنبال داشته است. ‏

‏ ‏

 حمایت از دولت های ضدصهیونیست

‏انقلاب اسلامی ایران از همان ابتدای پیروزی خود، از کشورهای خط مقدم برای مبارزه با رژیم صهیونیستی حمایت نموده و با آنها روابط سیاسی برقرار کرد. ایران با کشورهای جبهه پایداری غرب‏‎[4]‎‏ روابط کاملاً دوستانه و صمیمی برقرار کرد. حمایت ایران از سوریه و لبنان در سرلوحه سیاست های ما بود لذا ایران تاکنون هر گونه کمکی که می توانست این کشورها را در برابر صهیونیست ها تقویت کند ارائه نموده است. روابط مستحکم و دوستانه انقلاب اسلامی ایران با کشور سوریه و نیز حمایت مالی و تدارکاتی از گروه های مبارز اسلامی لبنان، فشار شدیدی است که بر صهیونیست ها وارد می شود و برای همین است که در برنامه نظم نوین جهانی، آمریکا سعی خواهد کرد روابط بین این کشور را با انقلاب اسلامی قطع و یا تیره نماید تا بتواند طرح امنیت مرزهای اسرائیل را تأمین نماید. البته، تصور سرکوبی و یا قطع ارتباط انقلاب اسلامی با مردم مستضعف منطقه یک خیال است؛ چرا که اینک انقلاب اسلامی در قلوب ملل مسلمان جای دارد و با این درک، هرگز نمی توان آنها را از انقلاب اسلامی جدا و بین آنان تفرقه انداخت. هنری شولر، مدیر برنامه امنیت انرژی آمریکا می گوید: «من باور نمی کنم از این پس هیچ حکومت غیر مذهبی قادر باشد جنبشی به گستردگی تجدید حیات اسلامی در بسیاری از نقاط خاورمیانه را سرکوب کند. این اقدام ممکن بود در سال های گذشته عملی باشد ولی ‏

کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 177

‏در دوران کنونی این عمل دیگر امکان‏‏ ‏‏پذیر نیست.»‏

‏ ‏

 تأثیر انقلاب اسلامی بر کنفرانس به اصطلاح «صلح خاورمیانه»

‏با حرکات بیدارگرانه انقلاب اسلامی در منطقه خاورمیانه، جای تردید نیست که بگوییم کشورهای شرکت‏‏ ‏‏کننده در کنفرانس صلح خاورمیانه، با دیدی واقع‏‏ ‏‏بینانه نسبت به مسأله در مذاکرات حاضر می شوند. در ضمن، چون توافق های آنها باید مورد تأئید احزاب و گروه های اسلامی کشورشان قرار گیرد، بدین لحاظ بایستی جانب احتیاط را کاملاً رعایت نمایند. به عنوان مثال نمایندگان کشور لبنان تصمیمی که در یک کنفرانس اتخاذ کنند باید به نحوی باشد که نظرات گروه های اسلامی این کشور را تأمین کند؛ چرا که گروه های اسلامی لبنان خود دارای نظرات و قدرت زیادی در این کشور هستند و مجلس و نخست‏‏ ‏‏وزیری در دست آنهاست. اخیراً نیز شیعیان انقلابی حزب‏‏ ‏‏الله و امل در مجلس این کشور قدرت را به دست آورده اند که تأثیر زیادی بر سیاست خارجی لبنان در مذاکرات دارد. ‏

‏در اردن، اخوان المسلمین که در مجلس این کشور دارای نفوذ زیادی هستند تا حدود زیادی مانع بزرگی را در مقابل سازش با اسرائیل به وجود آورده و این رژیم را تهدید می کند و ... ‏

‏انقلاب اسلامی به طور غیر مستقیم بر کنفرانس صلح خاورمیانه تأثیر دارد و این تأثیر ناشی از قیام انتفاضه در خود فلسطین و نیز حملات بلا وقفه حزب‏‏ ‏‏الله لبنان و گروه مقاومت اسلامی بر علیه اسرائیل است. اسراییل نیز خود محاسبه می کند که اگر چه ما در کنفرانس صلح با دولت ها صلح می کنیم ولی ساکت کردن موج انقلاب اسلامی در قلوب مردم کشورها امکان‏‏ ‏‏پذیر نیست. چرا که ساکت کردن حزب‏‏ ‏‏الله لبنان به هیچ وجه قابل تصور نیست؛ چون این حزب، دشمن قسم خورده و سازش‏‏ ‏‏ناپذیر اسرائیل است. قیام انتفاضه نیز یک حرکت داخلی است که با ادامه کنفرانس صلح شدت بیشتری می یابد و تهدیدی جدی برای امنیت اسرائیل است. مجله الوطن العربی می نویسد: «رشد خیزش اسلامی در منطقه تنها به کشورهای منطقه خلیج فارس محدود نشده، بلکه به کشورهای هم مرز اسرائیل نیز سرایت کرده است. در اردن، رشد بیداری اسلامی میان گروه های اسلامی روز به روز افزایش می یابد و در مرز سرزمین های اشغالی فلسطین و دیگر مناطق خاورمیانه، رشد گرایش های اسلامی احساس می شود که در صورت انتشار جنبش اسلامی در منطقه، بی‏‏ ‏‏شک امنیت اسرائیل تهدید خواهد شد.»‏


کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 178

ب: مسایل خلیج فارس

‏خلیج فارس بخشی از خاورمیانه است که به اهمیت خاورمیانه معنای کامل می دهد. خلیج فارس بنا به وضعیت ژئوفیزیکی و نیز موقعیت اقتصادی و سیاسی که دارد، موجب شده بیش از همه نقاط جهان مورد توجه باشد. چنان‏‏ ‏‏که چرچیل نخست وزیر سابق انگلیس در مورد این منطقه می گوید: «تسلط بر خلیج فارس، به مثابه تسلط بر جهان است.»‏

‏در نظم نوین جهانی، خلیج فارس مقامی برتر را دارد؛ چرا که نبض اقتصاد جهانی و نیز بازارهای باز، بیشتر در این منطقه می زند، چرا که این منطقه صادر کننده صرف مواد اولیه خام مثل نفت و گاز و فسفات و ... و واردکننده صرف مواد و کالاهای مصرفی می باشد. لذا، دارای ارزش بسیار بالایی از لحاظ اقتصادی است. به این دلیل، در برنامه نظم نوین با تحکیم سلطه آمریکا در این منطقه، منافع سرشار این کشور بایستی حفظ گردد، ولی به لحاظ اینکه انقلاب اسلامی به عنوان دشمن درجه یک آمریکا در منطقه حضور قدرتمندانه ای دارد و مانع این منافع است آمریکا در برنامه نظم نوین جهانی خود تلاش زیادی می نماید که در آینده، یا انقلاب اسلامی را با برنامه های خود هماهنگ کند و یا این حرکت اسلامی را در منطقه را در منطقه سرکوب نماید. ‏

‏اقداماتی که اخیراً، در راستای نظم نوین جهانی برای سرکوبی انقلاب اسلامی توسط آمریکا صورت می گیرد به شرح ذیل است: ‏

‏1 ـ ایجاد اختلاف بین ایران و کشورهای عربی منطقه بر سر مسائل ساده و دامن زدن به اختلافات ارضی و عقیدتی و... ‏

‏2 ـ ایجاد پایگاه های نظامی در کشورهای منطقه برای ترهیب انقلاب اسلامی و جلوگیری از بسته شدن تنگه هرمز. ‏

‏3 ـ ایجاد اتحاد سیاسی و نظامی بین کشورهای منطقه برای مقابله با انقلاب اسلامی و جلوگیری از نفوذ اسلام ناب محمدی(ص). ‏

‏4 ـ جلوگیری از روابط سیاسی و اقتصادی و ... بین انقلاب اسلامی و کشورهای عربی منطقه (شورای همکاری خلیج فارس). ‏

‏5 ـ حضور غیر مشروع در آب های خلیج فارس به بهانه های واهی و ساختگی برای اقدام سریع نظامی احتمالی علیه ایران. ‏

‏6 ـ تقویت کشورهای منطقه با سلاح های مدرن به بهانه قدرت فائق جمهوری اسلامی ایران و ... ‏


کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 179

‏جمهوری اسلامی ایران بنا به موقعیتی که در منطقه خلیج فارس دارد، دارای اهمیت و نقش کلیدی در منطقه است که طبعاً در نظم نوین جهانی دارای نقش مهمی می باشد. ویژگی های کشور اسلامی ایران را به ترتیب می توان برشمرد: ‏

‏ ‏

1 ـ وضعیت ژئوپلیتیک انقلاب اسلامی در منطقه

‏وضعیت جغرافیایی در منطقه خلیج فارس به شکلی است که این کشور در موقعیت استراتژیکی قرار گرفته، لذا بر منطقه خلیج فارس اشراف و تسلط بیشتری دارد. این وضعیت جغرافیایی و استراتژیکی، حتی بر روی نقشه ساده نیز به آسانی قابل درک است. ایران به طور طبیعی، بر تنگه هرمز که راه آب خروجی مهم اقتصادی و نظامی است اشراف کامل دارد. این تنگه به عرض 90 کیلومتر بوده که یک خط عمیق عبوری از وسط آن می گذرد که محل تردد کشتی های حمل بار و مواد اولیه است. ابرقدرت ها، مخصوصاً آمریکا همواره از اینکه احتمالاً ایران در عبور کشتی ها، از این تنگه اخلال ایجاد کند، وحشت داشته اند، لذا نیروهای واکنش سریع و ناوگان دریایی نظامی خود را به عنوان های مختلف در منطقه حاضر می کنند. ‏

‏نظم نوین جهانی، هیچ‏‏ ‏‏گونه تهدیدی را نسبت به منافع آمریکا در هر نقطه جهان که باشد تحمل نمی کند. بدین جهت سعی داشته و دارد تا تسلط و اشراف ایران بر این تنگه را به نحوی ضعیف نموده و یا آن را در جهت منافع خود سوق دهد. از دیگر خصوصیات ژئوپلیتیک ایران در خلیج فارس، وجود بنادر وسیع و مهم و نیز جزایر استراتژیک است. جزایر مهم ایران، چه از نظر وسعت و چه از لحاظ موقعیت در میان آب های خلیج فارس، دارای اهمیت زیادی است. ‏

‏ایران به لحاظ داشتن 2000 کیلومتر مرز آبی در جنوب، دارای موقعیت سوق‏‏ ‏‏الجیشی نسبت به کشورهای دیگر است و بدین لحاظ می تواند بنادر نظامی خود را به فراخور نیاز گسترش دهد. ‏

‏ ‏

2 ـ روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای منطقه

‏کشورهای حوزه خلیج فارس برای تأمین امنیت خود، همواره به داشتن روابط مسالمت‏‏ ‏‏آمیز با ایران، نیاز داشته اند و این نکته را هیچ‏‏ ‏‏گاه نتوانسته اند فراموش کنند که امنیت خلیج فارس بدون حضور یک کشور قوی مثل ایران، امری واهی و تصوری ‏

کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 180

‏غیر واقعی است. بنابراین کشورهای جنوبی خلیج فارس همیشه سعی می کنند روابط اقتصادی و سیاسی خوبی را با ایران داشته و این روابط را هر چه بیشتر گسترش دهند و جانب احتیاط را داشته باشند. ‏

‏در سال های اخیر، ایران با برخی از این کشورها رابطه خوبی داشته است و این روابط کمتر مورد مخاطره بوده و استحکام لازم را داشته است. مثلاً کشور عمان که با پذیرش واقعیت انقلاب اسلامی در ایران می کوشد تا روابط گرمی با کشور ما داشته باشد. ‏

‏کشورهای دیگر منطقه خلیج فارس، تا حدودی با بازی های آمریکا در منطقه روابط خود را با ایران تنظیم می کنند، بنابراین روابط آنها گهگاهی دچار فراز و نشیب می گردد ولی در هر صورت موضع اصولی شان بر مبنای دوستی با ایران استوار است. ‏

‏به لحاظ این که روابط مستحکم بین کشورهای جنوب خلیج فارس با ایران، با منافع آمریکا برابری نمی کند لذا در برنامه نظم نوین، سعی می شود تا روابط انقلاب اسلامی و کشورهای خلیج فارس کاملاً تحکیم نیافته و تثبیت نشود. ‏

‏از برنامه های نظم نوین در این زمینه، می توان به اختلافات ارضی بین ایران و امارات که به تازگی توسط امارات و به تحریک آمریکا گرفته، اشاره کرد. اختلاف ایران با کشورهای منطقه خلیج فارس طبیعتاً مستلزم بهانه ای برای حضور و یا دعوت به حضور نیروهای دریایی و ... غرب در آب های خلیج فارس است. بدین جهت آمریکا در طرح نظم نوین خود سعی خواهد کرد تا از حسن روابط و همجواری انقلاب اسلامی با کشورهای خلیج فارس جلوگیری کند تا حضور نامشروع خود را برای چپاول منافع و منابع منطقه مشروعیت بخشد. ‏

‏ ‏

3 ـ انقلاب اسلامی به عنوان قدرت برتر منطقه

کشور ما امروز از قدرت مندترین کشورهای جهان است.

امام خمینی(ره) 

‏این مطلب که ایران در منطقه خلیج فارس برتری قدرت دارد، بلاشک است. این موضوع حتی مورد اعتراف کشورهای منطقه و نیز کشورهای مخاصم ما هم هست. ‏‎[5]‎


کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 181

‏ایران به لحاظ داشتن نیروهای نظامی بیشتر و همچنین شرایط جغرافیایی و استراتژیکی و ... دارای قدرت بالاتری نسبت به کشورهای منطقه است. اگر نیروی نظامی کشورهای منطقه با هم جمع شوند حتی ‏‏نیروی نظامی ایران نمی شود. ‏

‏کشورهای منطقه خلیج فارس، از لحاظ وضعیت جغرافیایی در موقعیتی هستند که می توان به راحتی آنها را حتی با موشک های بُرد کوتاه تهدید کرد و مراکز مهم اقتصادی و سیاسی و نظامی آنها را نابود کرد ـ البته در سیاست انقلاب اسلامی جنگ با همسایگان به هیچ وجه متصور نیست و چنین هدفی هرگز از سوی ما دنبال نمی شود ولی در محاسبه قدرت که صورت می گیرد ناگزیریم که این حقیقت را بگوییم که ایران قدرت برتر و مسلط منطقه است. ‏

‏ ‏

4 ـ سیاست بیدارگرانه انقلاب اسلامی در منطقه

‏بدون هیچ‏‏ ‏‏گونه صدور فیزیکی انقلاب، طبیعت و خاصیت انقلاب اسلامی در منطقه یک حالت بیدارگونه را دارد؛ یعنی حتی نیازی نیست که انقلاب اسلامی را در کشورهای منطقه تشریح و تبیین و تبلیغ نماییم، بلکه خود انقلاب اسلامی در عمل خود را اثبات می کند. همین که ایران در امور داخلی و یا خارجی خود به موفقیتی دست می یابد، این موضوع تحقیر دولت های منطقه و بیداری ملت ها را به همراه دارد. چرا که اسلام در عمل به ملت های منطقه نشان می دهد که دارای قدرت فکری، سیاسی، علمی، اقتصادی و... است که می تواند به عنوان یک روش کلی برای نظام مورد استفاده قرار گیرد. ادامه عمر انقلاب اسلامی در ایران، متضمن تحقیر دولت های منطقه است و به این طریق یک واقعیت را به ملت های منطقه می فهماند و آن «اسلام» است به عنوان مبنای کلی امور و ... روشن است که در صورت فوق آمریکا سعی خواهد کرد تا در اولویت های طرح نظم نوین خود به نگهداری حکومت های وابسته و ضعیف خلیج فارس ادامه دهد و آنان را به عنوان سدی در مقابل انقلاب اسلامی قرار دهد. ‏

‏پس در نظم جدید جهان، آمریکا با قدرت خاص نظامی، سیاسی و ... خود در جهت سلطه بر جهان سعی خواهد کرد که خلیج فارس را در اولویت  قرار داده و برنامه های ذیل را دقیقاً و مدام اجرا نماید: ‏


کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 182

‏1 ـ جلوگیری از تبلیغ انقلاب اسلامی و تبلیغ علیه انقلاب اسلامی و کارآیی آن به عنوان یک نظام. ‏

‏2 ـ جلوگیری از تولد گروه های اسلامی نشأت گرفته از انقلاب اسلامی و سعی در محو و سرکوب کردن آنها. ‏

‏3 ـ با ترساندن از این که با وجود انقلاب اسلامی حکومت های به ظاهر اسلامی به مخاطره می افتند آنها را مجبور به سرمایه گذاری علیه نفوذ و وجود انقلاب می کند. ‏

‏4 ـ برای سد کردن انقلاب، یک نوع ناسیونالیسم عربی را در این کشورها پایه گذاری کرده و رشد دهد. ‏

‏ ‏

ج ـ مسأله کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه

‏تمام کشورهای منطقه خاورمیانه اسلامی هستند و اکثر مردم این کشورها، گرایش زیادی به اسلام دارند. پس اگر تمام این کشورها که هر روز شاهد حرکات اسلام‏‏ ‏‏گرایی واقعی هستند ـ بیایند و مثل انقلاب اسلامی ایران ـ حرکت کنند مسلماً در وهله اول، موجودیت اسرائیل غاصب را نخواهند پذیرفت و بعد، حضور نیروهای غربی را مانع خواهند شد. سپس چپاول منابع منطقه را تحمل نخواهند کرد و ... در اینجاست که نظم نوین آمریکایی در فکر است تا از رشد این نوع اسلام انقلابی به سبک انقلاب اسلامی ایران جلوگیری نماید تا بتواند برنامه تسلط جهانی خود را هر چه بهتر در مورد منطقه پیاده کند. ‏

‏در حال حاضر در کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه، حرکات درونی مثل انقلاب اسلامی در حال شکل گیری و تکوین است. در مصر، مسلمانان انقلابی با تأسی جستن از انقلاب اسلامی به طور مداوم در جهت برپایی حکومت اسلامی به سبک ایران تلاش مسلحانه و سیاسی می نمایند. قتل انورسادات در مصر توسط الجهاد مصر، یکی از اقدامات گروه های اسلامی نوپای این کشور بود که در اساسنامه خود هدف را برپایی حکومت اسلامی در مصر اعلام کرده است. ‏

‏در اردن، علی‏‏ ‏‏رغم وجود رژیم سازشکار شاه حسین، احزاب اسلامی مهمی به طبقات قدرت رسوخ کرده اند. وجود گروه اخوان المسلمین اردن که در مجلس این کشور دارای قدرت و نفوذ است نشان از حرکت این کشور به سوی اسلام واقعی دارد. در سال ‏1368‏ تظاهراتی برای برپایی حکومت اسلامی به سبک ایران در این کشور شروع شد و مدت ها ‏

کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 183

‏ادامه داشت که با همکاری کشورهای عربی این قیام سرکوب شد. ‏‎[6]‎

‏در لبنان به غیر از حزب‏‏ ‏‏الله، انقلاب اسلامی بر احزاب دیگر هم تأثیر بسزایی داشته و عامل تحرک مسلمانان در این کشور بوده است. در حال حاضر سنی ها و شیعیان لبنان در‏ ‏کنار هم و حامی یکدیگر هستند. ‏

‏در ترکیه، حرکات اسلامی زیادی مشاهده می شود که نشان از حرکت گروه های اسلامی این کشور برای تشکیل حکومت اسلامی است. مسأله جلوگیری از حجاب در دانشگاه ها که با تظاهرات و اعتراضات ملت مسلمان ترکیه روبرو و لغو گردید و نیز حرکات گروه های اسلامی در ارتش ترکیه و ... نشان از یک آمادگی برای ظهور جبهه مسلمین انقلابی در این کشور است. ‏

‏در کشور عراق، علی‏‏ ‏‏رغم حکومت خفقان صدام حسین، گروه های اسلامی فعالی سر بر آورده اند که تلاش می کنند تا حکومتی شبیه حکومت اسلامی ایران را به وجود آورند؛ مانند حزب الله عراق و مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق. ‏

‏با توجه به جنگ نفت در منطقه، بین آمریکا و کشورهای غربی با عراق و پافشاری این کشورها به سرنگونی حکومت صدام، آنها جرأت نکردند تا صدام را سرنگون نمایند چرا که به قول یکی از آمریکایی ها، وجود صدام ضعیف، بهتر از روی کار آمدن حکومت اسلامی توسط گروه های اسلامی این کشور است.»‏

‏در کویت، حزب الله کویت بارزترین نمونه حرکت اسلامی در این کشور است که تا حال شهیدان بسیاری را تقدیم کرده است و بارها اعضای زیادی از آن با شناسایی شدن‏ ‏توسط رژیم کویت تحت عناوین قاچاقچی و ... دستگیر شده و در زندان به سر می برند و یا به شهادت رسیده اند. ‏

‏در عربستان نیز، حزب‏‏ ‏‏الله این کشور تحرکاتی را صورت داده است که بیشتر مواضع‏ ‏سیاسی بوده و موضع خود را در مورد مسائل سازش کارانه این رژیم و نیز مسائل مهم‏ ‏جهان اسلام اعلام کرده است. البته عده ای از اعضای حزب‏‏ ‏‏الله عربستان که اکثراً شیعه هستند به عنوان قاچاقچی و یا مفسد فی‏‏ ‏‏الارض و یا محل نظم عمومی و ... گردن زده شده اند. ‏

‏در کشورهای دیگر منطقه نیز حرکات اسلام‏‏ ‏‏گرایانه به سبک انقلاب اسلامی صورت گرفته است که به لحاظ تسلط کامل رژیم های آنان به صورت های مختلف از این اقدامات‏ جلوگیری شده است؛ مثل کشورهای بحرین، قطر، امارات متحده عربی و عمان.‏


کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 184

‏ ‏

‏در هر صورت انقلاب اسلامی در کشورهای منطقه تأثیر بسزایی داشته و در برخی کشورها حتی مسیر رژیم ها را تا حدود زیادی تغییر داده است. بنابراین، آمریکا در نظم نوین جهانی خود سعی می کند تا اصول گرایی اسلامی را تضعیف و حتی سرکوب نماید‏

‏چرا که اسلام اصولی و ناب محمدی(ص)، تسلط کافران بر مسلمانان را به هیچ شکلی روا نمی داند. ‏‎[7]‎‏ در این تلاش آمریکا مسلماً سعی خواهد کرد تا ریشه اصلی انقلاب اسلامی جهانی را که همانا انقلاب اسلامی ایران است به طریقی تضعیف کرده و بخشکاند. در اینجا باید هوشیار باشیم که در این اقدام آمریکا بهترین سلاح نظم نوین جهانی، تهاجم فرهنگی علیه انقلاب اسلامی ایران و سست کردن بنیه های اسلامی و اعتقادی و فرهنگی است. ‏

‏در پایان این قسمت مختصر، لازم به ذکر نکته مهمی است و آن نکته سیاستگزار و‏ ‏قلب تپنده انقلاب جهانی اسلام، حضرت آیت الله العظمی فقیه فقید امام خمینی(ره) برای اتحاد مسلمین بر علیه دشمن مشترک آنها، مسأله اتحاد شیعه و سنی را مطرح ساخت که مسلمانان با جان و دل پذیرفتند. این اتحاد اسلامی مانع از ایجاد تضاد و تفرقه در درون امت اسلامی شده و نظر مسلمانان را به سوی دشمنان جهان اسلام متوجه کرده است. این اتحاد و هماهنگی مسلمانان شیعه و سنی در مسائل و حوادث مختلف، در عمل نیز دیده شده است که مهم ترین آن تأئید حکم امام(ره) در مورد سلمان رشدی ملعون از سوی‏ ‏مراجع اهل سنت می باشد. در حال حاضر تصور اتحاد یک میلیارد مسلمان در سراسر عالم، برای آمریکا که می کوشد با اجرای نظم نوین تسلط خود را بر جهان تحقق بخشد، سخت است. به همین دلیل، آمریکا سعی در ایجاد تفرقه در بین مسلمانان می کند ولی در هر صورت این اقدامات آمریکا به سود مسلمانان تمام شده و اتحاد آنان را مستحکم تر ساخته و معنای بیشتری به آن می دهد. ‏

‏ ‏

2 ـ سیاست های معارض با سلطه امپریالیسم آمریکا

‏اصولاً اسلام با سلطه ـ به هر شکل که باشد ـ مخالف است، یعنی قبول ندارد که کشوری بر کشورهای دیگر آقایی و سروری داشته باشد. لذا پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، سیاست خارجی ما این‏‏ ‏‏گونه شکل گرفت و پایه گذاری شد که کشور جمهوری اسلامی ایران با سلطه در هر دو صورت مخالف است. یعنی هم مخالف سلطه دیگران بر کشور ‏

کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 185

‏است و هم مخالف سلطه کشور ایران بر کشورهای دیگر می باشد. با این دید، اصول سیاست خارجی ما، همواره با استقرار پایگاه های نظامی بیگانه در کشور و یا هر گونه عملی که منجر به سلطه بیگانه شود مخالف بوده و هست و نیز هیچ‏‏ ‏‏گونه تسلطی را که از سوی قدرت های جهانی بر اقتصاد، سیاست، فرهنگ و ... دیگر کشورها اعمال می شود قبول نداشته و آن را محکوم می کند. ‏‎[8]‎

‏چنان‏‏ ‏‏که در اصل ‏152‏ قانون مقدس اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه پذیری، ... دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.»‏

‏در سیاست خارجی انقلاب اسلامی همیشه اصل بر این بوده که کشورهای دیگر را از عواقب سلطه بیگانه آگاه کند. در همین زمینه علاوه بر اصول سیاست خارجی، مقام شامخ ولایت فقیه همواره با رهنمودهای گوهربارشان ملل مظلوم جهان را به حرکت برای خارج شدن از سلطه بیگانه راهنمایی کرده اند و حتی امام راحلمان(ره)، بنا به اهمیت مسأله، در این مورد بیانات و توصیه هایی را به ملل مستضعف جهان وصیت فرموده اند. چنان‏‏ ‏‏که می فرمایند: «وصیت من به همه مسلمانان و مستضعفان جهان این است که شماها نباید بنشینید و منتظر آن باشید که حکام و دست اندرکاران کشورتان یا قدرت های خارجی بیایند و برای شما استقلال و آزادی را تحفه بیاورند... شما ای مستضعفان جهان و ای کشورهای اسلامی و مسلمانان بپاخیزید و حق را با چنگ و دندان بگیرید. «امام ره» در جای دیگر می فرمایند: «ای مستضعفان جهان بپاخیزید و حق خود را با مشت گره کرده از جهان خواران بگیرید.»‏

‏انقلاب اسلامی ایران، تا حد توان خود به برخی کشورهای آزاد و اسلامی دنیا برای رهایی از سلطه ـ در صورتی که خود اراده کنند ـ کمک و مساعدت می نماید. در این راستا تا کنون کمک های فنی، اقتصادی، سیاسی به کشورهایی چون سودان، اتیوپی، سیرالئون، تانزانیا، افغانستان، صحرای غربی و ... داده شده است که در کاستن از نیازهای خارجی آنان تأثیر بسزایی داشته است. ‏

‏در سیاست تبادل صادراتی ایران، همیشه تلاش شده تا حد امکان مواد اولیه از کشورهای مستضعف و آزاد اسلامی وارد شود و نیز نیازهای مصرفی آنان از طریق مبادلات عادلانه تأمین گردد که در این صورت از نیاز آنها به کشورهای استعماری تا حد ‏

کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 186

‏زیادی خواهد کاست. ‏

‏انقلاب اسلامی ایران در راهنمایی کشورهای مسلمان و آزادی‏‏ ‏‏خواه، نقشی مثبتی دارد و هر کشوری را که علاقه نشان دهد در امور سیاسی و معنوی یاری می دهد. طی سال های گذشته ـ در طول عمر انقلاب اسلامی ـ بارها شاهد بودیم که کارشناسان اقتصادی و سیاسی و دینی ایران در کشورهای مسلمان و مستضعف، کار راهنمایی، همکاری، یاری و ... را به عهده داشته اند و حتی برای رفع و تأمین نیروی متخصص اقتصادی، فنی، فرهنگی و ... کشورهای مستضعف، نیروهایی از قشر تحصیل کرده این کشورها در دانشگاه های ایران پذیرفته شده و به آنان امکان تحصیل داده شده است. مسلماً این حرکات و سیاست های بین المللی ایران به کاستن نیاز و به تبع آن کاستن از سلطه قدرت ها بر کشورهای مسلمان و مستضعف منتهی می شود که این امر، خواست امپریالیسم نیست. بنابراین در نظم نوین جهانی، آمریکا سعی دارد که با قدرت مالی و سیاسی خود مانع از اجرای این سیاست انقلاب اسلامی ایران شود. ‏

‏از دیگر سیاست های ضدسلطه ایران، حرکات سیاسی ایران علیه سلطه آمریکا و دیگر قدرت های جهانی در سازمان های بین المللی وابسته به ملل متحد است. ایران، همواره سیاست روشنگرانه ای نسبت به حرکات قدرت های جهانی داشته، بنابراین در مسایل مختلف، ایران نقش و حرکات امپریالیسم را دنبال کرده و نسبت به سلطه آن در کشورها هشدار می دهد. از جمله این سیاست های ایران در سال های اخیر، می توان به مواردی چون سومالی، کویت، لبنان، بوسنی و هرزگوین و ... اشاره کرد. مثلاً در مسأله سومالی، نیروهای غربی با تصویب شورای امنیت و در ظاهر برای تأمین امنیت وارد این سرزمین شدند، ولی سیاست روشنگرانه انقلاب اسلامی در مورد سلطه قدرت های جهانی این حضور نامشروع را به این شکل تشریح و تفسیر کرده است که نیروهای غربی از حضور در سومالی، چیزی جز سلطه این کشور و سرکوبی گروه های اسلامی و غارت منابع زیرزمینی این کشور نمی خواهند. ‏

‏انقلاب اسلامی در منطقه خاورمیانه، همیشه به این موضوع نظر داشته است که کشورهای اسلامی منطقه برای جلوگیری از سلطه غرب و شرق بر آن ها، متحد شوند و تشکیل یک اتحادیه نظامی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ... را بدهند، ولی به خاطر سیاست های سلطه گرانه آمریکا و همکاری اسرائیل غاصب تا کنون این هدف تحقق نیافته است. در هر صورت یکی از اصول قانون اساسی‏‎[9]‎‏ ما تلاش برای اتحاد سیاسی و نظامی و ... کشورهای مسلمان است که بایستی همواره دنبال و محقق گردد. ‏


کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 187

‏آمریکا می داند که اگر ایران موفق به پیوند دادن کشورهای منطقه در قالب یک همکاری یا سازمان و اتحادیه شود در هر صورت رهبری ایران به عنوان بزرگ ترین و قدرت مندترین آنها اجتناب ناپذیر است؛ لذا آمریکا در برنامه نظم نوین جهانی خود تلاش دارد تا از ورود ایران به ارگان های اساسی و مهم منطقه جلوگیری نماید. آمریکا در این راه به القای طرح ناسیونالیسم عربی می پردازد و موجب می گردد تا ایران در کشورها و سازمان های عربی راه پیدا نکند. ‏

‏ ‏

3 ـ نقش ایران در سازمان های جهانی و منطقه ای

الف: سازمان ملل و ارگان های وابسته:‏ ایران به لحاظ داشتن حکومتی مردمی و نمونه در جهان و نیز پایبندی نظام جمهوری اسلامی به اصول مسلم منشور سازمان ملل متحد و همچنین تلاش ایران برای کمک به کشورهای ضعیف ملل متحد و مبارز با استعمار و تسلط قدرت ها بر این سازمان همیشه مورد توجه بوده است. ‏

‏زمانی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید عده ای از روشنفکران و مغرضان این نظر را مطرح کردند که دیگر حضور ایران در سازمان ملل غیر لازم و نامعقول است. چرا که این سازمان پایه بسیاری از استثمارها و ظلم های بین المللی علیه ملل ضعیف است. ولی با واقعیتی که در آن زمان وجود داشت، ایران با این مبنا در سازمان ملل باقی ماند و حتی به گسترش نقش و فعالیت خود پرداخت تا از این سازمان، ندای حق خواهی و صدای مظلومان جهان را به گوش عالم برساند. شرح مظلومیت ملت فلسطین، لبنان، افغانستان و ... ایران را مصمم به حضور فعال در این سازمان کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حضور رؤسای جمهوری مثل شهید گرانقدر محمدعلی رجایی در شورای امنیت سازمان ملل و رساندن ندای مظلومیت ملت ایران و نیز حضور معظم رهبری در زمان ریاست جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل و ایراد سخنرانی افتخارآمیز و معروف وی، نشان از تلاش انقلاب اسلامی ایران برای استفاده از این سازمان در جهت رساندن پیام مظلومیت ملت ها به گوش جهانیان بوده و هست. ‏

‏ایران در سازمان ملل، به عنوان یک عضو مفید و مؤثر همیشه مورد توجه بوده است.‏ ‏نماینده ای از ایران، به ریاست اجلاس خلع سلاح سازمان ملل انتخاب می شود. ‏در سازمان یونسکو، ایران به عنوان فعال ترین کشور مورد تقدیر قرار می گیرد. ایران و سازمان ملل مشترکاً خواستار حکومتی مردمی در افغانستان بودند. ‏‏یکی از اعضای ایرانی سازمان ملل به عنوان نماینده سازمان در مورد مسأله کامبوج‏

‏ ‏

کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 188

‏انتخاب می شود و در کنفرانس سازمان کار جهانی، ایران به عنوان مسئول هماهنگی آسیایی سازمان انتخاب می شود. ‏

‏در جلسه سازمان خواربار جهانی در دانمارک، ایران با اکثریت آراء به عنوان رئیس شورای سازمان خواربار جهانی انتخاب می گردد و ایران به عنوان کشور مهم در حال توسعه، میزبان کشورهای در حال توسعه قرار می گردد. اخیراً نیز ایران برای بسط و گسترش نقش و فعالیت خود در سازمان ملل، تقاضای عضویت در نیروهای حافظ صلح سازمان ملل را کرده که با استقبال دبیر کل سازمان مواجه شده است. ‏

‏به علت فعالیت های گسترده ایران در حمل و نقل هوایی در سازمان ایکائو، ایران به عنوان اولین کشور مطرح گردیده است. ‏

‏ ‏

ب: سازمان کنفرانس اسلامی

‏قدرت و سیاست جمهوری اسلامی ایران در سازمان کنفرانس اسلامی روزبه‏‏ ‏‏روز در حال افزایش است و بعنوان یک کشور مهم و استراتژیک که دارای قدرت سیاسی، اقتصادی و جمعیتی و ... بالایی است، دارای اهمیت و توجه می باشد. بر طبق اصل یازدهم قانون اساسی، ایران همواره تحرک این سازمان در جهت ایفای نقش اسلامی و واقعی خود بوده است و تلاش نموده است که سیاست ها و تصمیم گیری‏‏ ‏‏های این سازمان را در جهت هدف های جهان اسلام سوق دهد. ‏

‏تحریک ایران به تصویب قطعنامه های سیاسی و ... بر علیه اسرائیل، سلمان رشدی و سیاست های جهانی اسلام و در مورد مسأله بوسنی و هرزه گوین، نمونه هایی از این اقدامات هستند. ‏

‏ایران، همواره بر این عقیده است که سازمان کنفرانس اسلامی وظیفه ای سنگین تر دارد و لازم است سطح همکاری ها و نوع آن گسترش یابد. پیشنهاد ایران این بوده است که سازمان کنفرانس اسلامی به یک اتحادیه بزرگ نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تکنولوژیکی و ... تبدیل شود تا بتواند قدرت جهان اسلام را در سطح جهان تثبیت نماید. مخصوصاً در حال حاضر که مسأله نظم نوین جهانی مطرح است، ایران خواستار ایفای نقش مهمی برای سازمان در ساختار آینده جهان می باشد. با توجه به پیشرفتی که قدرت کشورهای اسلامی در مجموعه کنفرانس داشته است، وصول به نقش اساسی در نظم آینده جهان چیزی دور نیست. ریچارد نیسکون رئیس جمهور اسبق آمریکا در یک بینش ‏

کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 189

‏واقع گرایانه می گوید: «مسلمانان با روش سیاسی خود نظم جهان را دگرگون می کنند.‏‎[10]‎‏»‏

‏لوئیجی مارتینو خبرنگار تازه مسلمان ایتالیایی می گوید: «من فکر می کنم که انشاء الله اسلام سرانجام نخستین قدرت جهان خواهد شد.‏‎[11]‎‏»‏

‏با توجه به واقعیت های فوق، آمریکا سعی دارد در قالب طرح نظم نوین بین المللی خود مانع از اتحاد عملی جهان اسلام گردد؛ چرا که در آن صورت دیگر قدرت واحد و عظیمی در برابر تسلط او نیست. ‏

‏ ‏

ج : نقش ایران در سازمان غیر متعهدها

‏با توجه به این که بیشتر از یک دهه از عضویت ایران در سازمان غیر متعهدها نمی گذرد ولی ایران توانسته است نقش مهمی را در این سازمان به عهده گرفته و تحرک کاملی داشته باشد. ایران در کنار اعضای مهم و بنیانگذار سازمان‏‎[12]‎‏، دارای اهمیت و قدرت و نفوذ سیاسی است. تا به حال طرح های زیادی از سوی ایران در سازمان غیر متعهدها به تصویب رسیده و اجرا شده است. سعی ایران بر آن است که در عصر جدید ـ که حالت دو قطبی جهان از بین رفته است ـ این سازمان را به یک تشکل سیاسی و اقتصادی و ... جهان سومی تبدیل نماید و از انحلال و فروپاشی آن جلوگیری کند. ‏

‏انقلاب اسلامی ایران اهمیت بالایی برای این سازمان جهان سومی قائل است و همواره مقامات بلندپایه ایران در سطح عالی در اجلاس دوره ای آن شرکت می کنند. حضور مقامات عالی ایران در اجلاس رسمی این سازمان و ایراد سخنرانی های روشنگرانه، خط مشی جدیدی را به این سازمان می دهد. ‏

‏غیرمتعهدها به عنوان تریبون و ابزار ایران برای برملاساختن توطئه های شوم آمریکا و اسرائیل بوده است و قدرت های جهانی، همیشه از این‏‏ ‏‏که ایران در این سازمان حضور و نفوذ پیدا کند در هراس بوده اند. ‏

‏در حال حاضر نیز زمزمه های شومی به گوش می رسد تا این سازمان را در نظام جدید جهانی منحل و یا وجود آن را بی خاصیت بدانند. ‏

‏ولی ایران با آگاهی به این واقعیت، پیشنهاد دارد تا سازمان در شکل یک ارگان و جبهه متحد با دستور کار جدید تداوم یابد. دکتر ولایتی وزیر امور خارجه در اجلاس ‏


کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 190

‏عدم تعهد دراکرا (غنا) در سخنرانی افتتاحیه می گوید: «دیگر جهان از حالت دو قطبی بیرون آمده و باید در اهداف جنبش و عدم تعهد تجدیدنظر کنیم و حتی نام آن را عوض کنیم.» ‏

‏ ‏

د: سازمان های دیگر و نقش ایران

‏از حضور و اهمیت ایران در سازمان های دیگر می توان به روابط ایران با سازمان وحدت آفریقا اشاره کرد. انقلاب اسلامی ایران از همان ابتدای پیروزی خود اعلام داشت که آپارتاید را رد کرد و خواستار آزادی ملت های ستمدیده آفریقا می باشد. در همان ابتدا، روابط سیاسی و اقتصادی ایران با رژیم آفریقای جنوبی قطع و انقلاب اسلامی از نهضت ها و سازمان های آزادی بخش و خط مقدم مبارزه با نژادپرستی اعلام حمایت سیاسی کرد. این موضع انقلاب اسلامی نه تنها در طی سال ها و گذر زمان تغییر نکرد بلکه تا حد زیادی نیز تقویت شد. ‏

‏ایران در سازمان های بین المللی آپارتاید را محکوم و آن را منکوب می کند، با توجه به این ملاحظات در سفر جولیوس نایرره به تهران، از ایران دعوت به عمل آمد تا به عنوان عضو ناظر در سازمان وحدت آفریقا شرکت داشته باشد که مورد قبول ایران واقع شد. ‏

‏ثبات سیاست و رفتار سیاسی ایران در مورد مسائل آفریقا و حمایت از جنبش های آزادی بخش و نیز کمک های اقتصادی و فنی ایران به کشورهای مختلف در آفریقا و ... باعث شد که کشورهای آفریقایی، ایران را به عنوان دوست صدیق خود و امینی وثوق از جان و دل بپذیرند. ‏

‏سازمان سیاسی دیگری که همواره در پی دوستی و همکاری با ایران بوده و سعی داشته، ایران را به عنوان عضو مؤثر خود بپذیرد شورای همکاری خلیج فارس است. این شورا همان طور که از نامش مشخص است مرکب از کشورهای حاشیه خلیج فارس است و هدف آن همکاری این کشورها در سیاست بین المللی و یا منطقه ای است. ‏

‏این شورا، ابتدا با هدف مبارزه با انقلاب اسلامی ایران تأسیس شد و سالیان درازی در ستیز با ایران بود و مواضع آن همواره بر علیه ایران بود. ولی در سال های اخیر با توجه به اهمیت سیاسی و نظامی، جغرافیایی و اقتصادی ایران در منطقه خلیج فارس و جهان و نیز با توجه به واقعیت انقلاب اسلامی، در صدد است مواضع ملایم و دوستانه ای با ایران داشته باشد. ‏


کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 191

‏عضویت ایران در این شورا بارها مطرح شده و مورد بررسی تحلیلگران قرار گرفته است ولی بروز موانعی توسط برخی از کشورهای عضو و دخالت های آمریکا، موجب عدم تحقیق عضویت ایران در این شورا شده است. با این وجود، علاقه به تحقق همزیستی مسالمت آمیز با انقلاب اسلامی ایران همواره ابراز شده است. ‏

‏به هر صورت، شورای همکاری خلیج فارس با توجه به وجود مستحکم انقلاب اسلامی ایران در همسایگی خود ناچار به پذیرش این حقیقت است به همین دلیل، این شورا نیز همگام با تغییر نظام بین المللی، سعی دارد تغییر شکلی اساسی در روابط خود با ایران بدهد که طبیعتاً موضع انقلاب اسلامی ایران را قوی تر خواهد کرد.‏

‏موضع گیری ایران در مورد حمله عراق به کویت، مواضع ایران در مورد جزایر ابوموسی و نیز حسن نیت ایران در کمک به اطفای حریق چاه ها و مهار آن در کویت و ... نشان داد که ایران منظوری جز دوستی در منطقه ندارد. اعراب منطقه نیز با توجه به حضور قدرتمند ایران ناچارند که ایران را به عنوان وزنه تعادل منطقه بپذیرند و روابط خوبی با آن داشته باشند. ‏

‏در حال حاضر با توجه به شکست عراق در تصرف کویت، اعراب منطقه نسبت به عراق قدرتمند و تهدید کننده در آینده نزدیک، بیم دارند. لذا، ایران را به عنوان کشور مورد اطمینان تر پذیرا می شوند. ‏

‏ ‏

4 ـ حمایت انقلاب اسلامی از نهضت های آزادی بخش

‏انقلاب اسلامی ایران به لحاظ این که یک انقلاب عظیم فرهنگی است و فرهنگ غنی اسلام و فلسفه وجودی آن این بوده و هست که با ظلم ستیز کند و مظلومان را در ایران و جهان یاری نماید، از این رو انقلاب اسلامی از ابتدای پیروزی، حمایت خود را از تمام نهضت های آزادی‏‏ ‏‏بخش ـ که دارای وجهه ملی و مردمی و اسلامی هستند ـ اعلام کرد و این مهم را در اصل ‏154‎[13]‎‏ قانون اساسی خود پیش بینی کرد. ‏

‏حمایت انقلاب اسلامی در عمل نیز به اثبات رسیده و ایران، همواره در سازمان های جهانی به حمایت سیاسی از نهضت های آزادی بخش پرداخته است. برخی از این نهضت ها ‏

کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 192

‏و جنبش ها را در ذیل اشاره می کنیم: ‏

الف) سازمان های فلسطینی و لبنان درگیر با اسرائیل غاصب: ‏انقلاب اسلامی ایران در بدو پیروزی خود علاوه بر ایجاد سفارت فلسطین از گروه ها و سازمان های فلسطینی برای سفر به ایران دعوت کرد. ‏

‏در راستای آزادی کشور و ملت فلسطین و دفع تجاوز اسرائیل به کشورهای همسایه، ایران به سازمان آزادی‏‏ ‏‏بخش فلسطین، جنبش الفتح، حزب الله لبنان، جنبش حماس، جهاد اسلامی، حزب‏‏ ‏‏الله فلسطین و ... کمک های سیاسی و حتی در مواردی کمک های مالی و نظامی کرده و این کمک ها، تا کنون موجب تداوم مبارزه با رژیم صهیونیستی بوده است.‏ ب) دیگر سازمان های آزادی بخش: ‏علاوه بر حمایت انقلاب اسلامی از آرمان فلسطین، ایران به حمایت از دیگر ملت های مظلوم نیز پرداخته است. ایران همواره حامی جبهه آزادی بخش پولیساریو در شمال غربی آفریقا بوده است. تجاوز ناعادلانه مراکش به صحرای غربی، مردم این سرزمین را به مبارزه علیه تجاوز واداشته است. بنابراین، حمایت از این مبارزه به حق، از اصول اساسی سیاست خارجی ماست. ‏

‏حمایت ایران از مبارزه مسلمانان اریتره در اتیوپی، همواره مورد توجه انقلاب اسلامی ایران بوده است. ‏

‏در جنوب شرقی آسیا، جنبش استقلال طلبانه مسلمانان در جنوب فیلی پین نیز مورد حمایت سیاسی ایران بوده است و حق ملت مسلمان میندانائو می داند که برای خود، استقلال منطقه ای داشته باشند. ‏

‏در شمال اروپا، سالیان مدیدی است که استعمار پیر بریتانیا، پنجه خونین استعمار خود را بر پیکر ایرلند شمالی فرو برده و ملت این سرزمین را از حق استقلال محروم کرده است. حزب جمهوری خواه ایرلند، بزرگ ترین و قدیمی ترین حزب آزادی بخش ملی ایرلند شمالی است که علیه استعمار انگلیس می جنگد و در این راه، هیچ گاه درنگ نکرده است. انقلاب اسلامی ایران بنا به وظیفه خود، بر مبارزه استقلال طلبانه این ملت صحه می گذارد و حق این ملت می داند که کشوری مستقل داشته باشد. ‏

‏در آفریقا احزاب و سازمان هایی، که در خط مقدم مبارزه با آپارتاید هستند مورد تأیید و حمایت انقلاب اسلامی ایران می باشد. حمایت ایران از جبهه آزادی بخش نامی بیا (سواپو) و یا حزب کنگره آفریقای جنوبی، نمونه ای از حمایت انقلاب اسلامی از ملت ها مظلوم جهان است. مدتی قبل هم شاهد بودیم که ایران، در راستای حمایت از احزاب آزادی بخش، نلسون ماندلا رهبر مبارزه آزادی بخش آفریقای جنوبی را برای دیدار از ‏

کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 193

‏ایران دعوت نمود و از وی به گرمی استقبال کرده و پذیرایی نمود. ‏

‏حمایت ایران برای استقلال ملت مسلمان کشمیر نیز در همین راستا صورت می گیرد و انقلاب اسلامی را هر چه بیشتر در قلوب ملل محروم جهان جای می دهد. ‏

‏در هر صورت حمایت ایران از جنبش های آزادی بخش جهان یک وجهه بین المللی به انقلاب اسلامی داده و بدین لحاظ تأثیر معنوی بالایی در ملل دیگر داشته است که طبیعتاً این روند منجر به تثبیت انقلاب اسلامی در جهان خواهد شد و راه را برای حکومت جهانی اسلام هموار خواهد کرد. ‏

‏با نظر و توجه به مطالب فوق روشن است که از این نظر در نظم نوین جهانی، انقلاب اسلامی جایگاهی بس والا داشته و به عنوان یک کشور و عقیده جهانی مهم ظهور و جلوه خواهد کرد. مسلماً این جایگاه ایران در ساختار آینده جهان خوشایند آمریکا نخواهد بود و این کشور تلاش خواهد کرد با قطع ارتباط حمایتی ایران، آن را منحرف سازد و یا سعی می کند با زدن تهمت تروریسم به احزاب آزادی بخش دنیا، حمایت ایران را یک اقدام ضدبشری جلوه دهد و به بهانه هایی، یک اقدام بین المللی را بر علیه آن تحریک کند. ‏

‏ ‏

ب ـ اهمیت اقتصادی ایران و نقش آن در نظم نوین جهانی

‏بحث در زمینه مسائل اقتصادی ایران و اهمیت آن بسیار گسترده است و می توان بحثی مستقل را ترتیب داد و به بررسی اهمیت اقتصادی ایران در جهان پرداخت و نقش این اهمیت و موقعیت را در ساختار آینده جهان مورد بررسی قرار داد. با این وجود، علی‏‏ ‏‏رغم کمبود وقت، در این قسمت مروری گذرا داریم به جنبه های مهم اقتصادی ایران در جهان. پس صحبت را با موقعیت های اقتصادی کشور انقلاب اسلامی آغاز می کنیم: ‏

1 ـ اهمیت ایران به لحاظ داشتن مواد اولیه فراوان و متنوع: ‏ایران، یکی از کشورهای استثنایی است که اکثر مواد اولیه در آن به وفور یافت می شود و ذخایر عظیمی از مواد اولیه مهم در آن نهفته است. اولین ماده اولیه ای که ایران را در صدر کشورها قرار داده است، گاز طبیعی است. ایران، اولین کشور دارنده منابع عظیم گاز در جهان است و بدین لحاظ می تواند در آینده که مواد اولیه انرژی زا کمیاب می شود به عنوان منبع عظیم انرژی مورد توجه قرار گیرد و از این نظر می تواند بازار انرژی جهان را تا حدود زیادی سیاستگزاری کند. ‏

‏در حال حاضر کار ایجاد یک لوله اصلی برای انتقال گاز به اروپا در دست اقدام است ‏


کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 194

‏و کشورهای اروپایی علاقه زیادی به استفاده از گاز شیرین‏‎[14]‎‏ ایران دارند. ‏

‏منبع عظیم دیگر ایران، نفت می باشد که همواره مورد توجه قدرت های جهان بوده است. منابع نفتی ایران، علاوه بر آن‏‏ ‏‏چه که از آن استفاده می شود، با کشف های جدید در دریای خزر و فلات قاره خلیج فارس به سطح بیشتری رسیده و شاید بتوان گفت: بعد از عربستان، ایران به عنوان دومین کشور دارنده نفت، مطرح است و با روند تولیدی که ایران دارد این امکان هست که در آینده به عنوان اولین کشور دارنده نفت و سیاستگزار بازار نفت مطرح گردد. لذا بدین دلیل نیز، ایران در نظم نوین جهانی، در معرض چشم‏‏ ‏‏داشت ابر قدرت ها خواهد بود. ‏

‏در ایران، به غیر از منابع اصلی دو گانه فوق، معادن مس، طلا، آهن، ذغال سنگ، سرب و قلع، بوکسیت، سنگ های تزئینی، اورانیوم و ... و صدها نوع معدن دیگر به وفور وجود دارد که برخی از این معادن، در منطقه و یا جهان استثنایی است. به این ترتیب می توان گفت ایران، یکی از غنی ترین کشورهای جهان محسوب می شود. ‏

2 ـ دارا بودن زمینه های مساعد برای مطرح شدن در زمینه اقتصادی: ‏قبل از انقلاب اسلامی ایران، این کشور به عنوان یکی از کشورهای جهان سوم محسوب می شد ولی با ظهور انقلاب در سال ‏1357‏، زمینه های رشد اقتصادی این کشور با توجه به فشارهای خارجی، قابل تحسین بوده است. پس از انقلاب اسلامی صنایع کشور رشد روزافزونی را نشان می دهد که در مقایسه با قبل از انقلاب اسلامی فرسنگ ها فاصله دارد. ‏

‏ایران در حال حاضر به عنوان یکی از تولیدکنندگان مهم فولاد مطرح شده است و در زمینه رشد تولید فولاد، امسال مقام دوم را کسب کرده است. صنایع دیگر ایران با دمیده شدن روح تعهد و ابتکار رشد فزاینده ای داشته است و در مجموع توانسته این فکر و حقیقت را به ذهن بیگانگان القاء کند که ایران را دیگر نمی توان به عنوان یک کشور جهان سوم مطرح کرد. ‏

‏ایران در زمینه امکانات تجاری جهانی توانسته است حرف اول را بزند. کشتی های باربری ایرانی و تحت اجاره ایران هر ساله به حمل و نقل حجم زیادی از کالا و مواد اولیه می پردازند. در حمل و نقل هوایی و زمینی نیز ایران به موفقیت های بالایی دست یافته است. لازم به ذکر است اساس اقتصاد یک کشور توانایی حمل و نقل تجاری است. ‏

‏در زمینه صادرات ما توانسته ایم از مقدار 100 میلیون دلار صادرات غیرنفتی در سال به رشدی عظیم دست یافته و به مرز 2 میلیارد دلار در سال برسیم. ‏


کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 195

‏ایران در تمام نمایشگاه های تجاری بین المللی با تمام استعداد صادراتی شرکت می کند که در همه آنها مورد تقدیر و تمجید قرار گرفته و جاذب بازدیدکنندگان زیادی بوده است. ‏

‏صادرات کمک و خدمات فنی ایران نیز دارای اهمیت خاصی است که وجهه و اهمیت حتی سیاسی دارد. از جمله کمک های فنی و علمی و تخصصی به کشورهای آفریقایی برای استخراج مواد اولیه خود و بازسازی های اقتصادی، کمک کارشناسان و صنعتگران صنعت نفت ایران به مهار چاه های نفت کویت و نیز ارائه کمک های فنی و علمی و مهندسی ایران به برخی کشورهای آسیایی برای استخراج نفت در کشورهای آنها و ... را می توان نام برد که تمام اینها نشان از گسترش و توسعه حضور انقلاب اسلامی ایران در امور مهمه اقتصاد بین المللی دارد. ‏

‏با یک نگاه کلی به ویژگی های اقتصادی ایران می توان با اطمینان گفت که ایران این استعداد را دارد در آینده ای نه چندان دور، به عنوان یک کشور صنعتی و پیشرفته مطرح گردد و این امر، به خودی خود به تثبیت قدرت سیاسی جهانی انقلاب اسلامی خواهد انجامید. ‏

3 ـ نقش مهم اقتصادی ایران در سازمان های اقتصادی منطقه ای و جهانی: ‏ایران به لحاظ داشتن رشد روزافزون در زمینه های اقتصادی و صنعتی، همواره توانسته است نظر کشورها و سازمان‏ ‏های اقتصادی جهان را به خود جلب کند. در نتیجه، حضور ایران در این‏‏ ‏‏گونه سازمان ها می تواند به افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی ایران در آینده بینجامد. ‏

‏اولین سازمان و معروف ترین اتحادیه اقتصادی (تقریباً اقتصادی) که ایران نقش مهمی را در آن ایفا می کند (اوپک)، کشورهای صادر کننده نفت است. ایران با توجه به سیاست های استعماری ابر قدرت ها، همواره محرک این سازمان بوده است تا بتواند با بالابردن قیمت نفت، از هدر رفتن ذخایر ملت های مستضعف جلوگیری نماید. ‏

‏ایران در پیشنهادهای خود به اوپک، همیشه خواستار کاهش تولید و افزایش قیمت نفت بوده است و نظرات ایران همواره تا حدود زیادی از سوی کشورهای عضو مورد پذیرش قرار گرفته است. ‏

‏بنا به گزارش هایی که از سوی منابع معتبر جهانی می رسد، این حقیقت مطرح است که تا پایان سال ‏1999‏، ذخایر نفتی جهان به غیر از چهار کشور عربستان، ایران، عراق و کویت پایان یافته و این چهار کشور سیاستگزار اصلی اوپک خواهند بود. بنابراین، ایران به عنوان یکی از چهار کشور بزرگ تأمین‏‏ ‏‏کننده انرژی (نفت) در آینده مطرح خواهد بود و از این لحاظ می تواند در سیاست های اقتصادی جهانی تأثیر گذارد. ‏

‏سازمان اقتصادی دیگری که ایران در آن نقش بسیار اساسی و شاید برتر دارد سازمان ‏

کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 196

‏اقتصادی «اکو» است که در ابتدا توسط ایران، پاکستان و ترکیه تشکیل شد و سپس در سال‏ 71‏، شش عضو دیگر از کشورهای آسیای میانه و افغانستان به آن اضافه شدند. این سازمان نیز می تواند سیاست اقتصادی منطقه را تا حدودی به عهده گیرد. اهمیت اقتصادی، داشتن مواد اولیه فراوان و متنوع، رشد سریع اقتصادی و ... توانسته و می تواند ایران را به عنوان کشور درجه یک گروه اکو قلمداد نماید و سیاست های اقتصادی منطقه را تحت تأثیر سیاست های انقلاب اسلامی ایران قرار دهد. یک مقام عالی رتبه ناتو می گوید: ناتو، نگران تبدیل ایران به یک ابرقدرت جدید اسلامی است. وی اظهار کرد: تشکیل «اکو» در  منطقه و گسترش این همکاری ها تهدیدی برای غرب است. وی در مورد پیوستن مسلمانان جمهوری های مسلمان نشین شوروی سابق به ایران ابراز نگرانی کرد.»‏

‏در جریان اجلاس اکو در تهران که در طی آن کشورهای آسیای میانه نیز به آن پیوستند، با همکاری کشورهای آسیای میانه و ایران، سازمان اقتصادی دیگری به نام «کشورهای حوزه دریای خزر» شکل گرفت که در آن اعضایی چون پاکستان و ترکیه حضور نداشته و ایران به عنوان یک سرگروه مهم اقتصادی با این کشورها همکاری می کند. ‏

‏فعالیت اقتصادی رو به رشد ایران، این کشور را بر آن داشت تلاش کند تا سازمان های اقتصادی دیگری برای همکاری در بین کشورهای عضو کنفرانس اسلامی پیشنهاد و پیگیری نماید. ‏

‏ایران، خواستار تشکیل بانک اسلامی، بازار مشترک اسلامی، اتحادیه اقتصادی اسلامی شده است که زمینه های تشکیل و ایجاد آن در حال بررسی و تحقیق است و این احتمال، زیاد است که در آینده نزدیک این سازمان ها تأسیس شوند. در این صورت با حرکت ایران، اتحادیه اقتصادی کشورهای اسلامی می تواند به عنوان سدی در برابر کشورهای استعماری، مثل کشورهای غربی قرار گیرد و از یک طرفه بودن موازنه اقتصادی به نفع کشورهای غربی جلوگیری نماید. ‏

‏پس این مهم می تواند در نظم جدید و ساختار آینده جهان به قدرت اقتصادی کشورهای مسلمان ماهیتی نو داده و قدرت آنان را در این زمینه تثبیت نماید. ‏

‏ایران به عنوان کشور رو به رشد و در حال توسعه اقتصادی و صنعتی، همواره مورد توجه کشورهای بازار مشترک اروپا بوده است. این بازار بارها تلاش داشته تا با وارد شدن به مذاکره و تبادل اقتصادی با ایران، هم با یک کشور اقتصادی مهم همکاری کند و هم سطح تجاری خود را در منطقه بالا ببرد. در هر دوره، فرستاده ویژه ای برای مذاکره با ایران از سوی بازار مشترک تعیین و در سفر به تهران، روابط این بازار و ایران مورد ‏

کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 197

‏بررسی قرار می گیرد. ‏

‏به لحاظ اهمیت اقتصادی ایران، امسال این کشور به عنوان میزبان کشورهای انکتاد (کشورهای در حال توسعه) قرار گرفت. ‏

‏همکاری ایران با سازمان های اقتصادی و تجاری سازمان ملل نیز قابل توجه است. ایران قصد دارد در سازمان مهم اقتصادی تعرفه و تجارت «گات» به عضویت درآید تا بتواند در توسعه و رشد اقتصادی خود سرعت بیشتری ایجاد نماید. همکاری های ایران با بانک جهانی و نیز شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مورد توجه و اهمیت است. ‏

‏سازمان مهم اقتصادی دیگری که ایران به فعالیت در آن پرداخته است، سازمان «طرح کلمبو» می باشد. این سازمان که متشکل از ‏27‏ کشور مشترک المنافع انگلیس است در اجلاس خود پیشنهاد عضویت ایران را داد که مورد قبول ایران واقع شد. ‏

‏در این سازمان کانادا و انگلیس به عنوان کشورهای عضو هفت کشور صنعتی جهان (گروه 7) مطرح می باشند و نیز اعضای مهمی چون استرالیا و هند در آن فعال هستند. دعوت از ایران برای عضویت در این سازمان، بنا به ملاحظات رشد اقتصادی و توسعه صنعتی ایران می باشد و به همین دلیل، این گروه عضویت ایران را بدون هیچ شرطی پذیرفته است. ‏

‏نتیجه این بحث ها را می توان در یک جمله جمع بندی کرد که در آینده و در ساختار آینده جهان، بنا به رشد و توسعه اقتصادی ایران، این کشور جایگاه بهتری خواهد داشت و این جایگاه برتر، علیرغم اقتصادی بودن آن، دارای تبعات سیاسی است که اولین پیامد آن، ارتقای مقام ایران در بین کشورهای جهان خواهد بود. ‏

‏نقش و اهمیت اقتصادی ایران ـ که قوی‏‏ ‏‏کننده پایه های مقام بین المللی ایران در جهان است ـ طبعاً نارضایتی سردمدار طرح نظم نوین جهانی را در پی خواهد داشت؛ چرا که در نظام سلطه بین المللی آمریکا، حضور قوی دشمن درجه یکی مثل ایران قابل تحمل نیست به همین دلیل، از هم اکنون طرح نظم نوین جهانی کارچوب لای چرخ اقتصادی ایران گذاشتن را شروع کرده و با فشار به کشورهایی چون ژاپن و آلمان و ... مانع از بازسازی صنایع پتروشیمی ایران و نیز احداث نیروگاه اتمی بوشهر می گردد. فعالیت های سیاسی بین الملی و خصوصی آمریکا همواره این است که مانع کمک چین برای احداث دو نیروگاه اتمی در ایران شود. با این ملاحظات در می یابیم که ایران قدرتمند تا چه حد برای نظم نوین جهانی آمریکا خطرناک است. ‏


کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 198

ج ـ اهمیت نظامی ایران و نقش آن در نظم نوین جهانی

‏به فرمان امام خمینی(ره)، و بر اساس اصل ‏151‏ قانون اساسی و به حکم آیه «واعدو الهم ماستطعتم من قوه و من...» دولت موظف است تا برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد، همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند. به دنبال آن یک حرکت ملی و اسلامی برای تشکیل یک ارتش قوی و 20 میلیونی شروع شد که در جنگ هشت ساله ایران با دولت متجاوز بعث عراق چنان افتخاری در دفتر تاریخ ثبت کرد که از صدر بشریت تا حال نظیر نداشته است. ‏

‏نیروی نظامی ایران به دلایل گوناگونی که وجود دارد در حال تقویت و پیشرفت سریع است و در سطح منطقه خاورمیانه می توان آن را برترین قدرت نظامی دانست که با پیشرفت صنایع نظامی کشور در سال های آینده، می تواند حرف اول را در منطقه بزند. حال به بررسی زمینه های اهمیت نظامی ایران در منطقه می پردازیم. ‏

1 ـ وجود ارتش قوی و عقیدتی: ‏سیستم دفاعی ایران بر خلاف نیروهای نظامی کشورهای دیگر جهان، مشتمل بر دو بخش است؛ یکی بحث ثابت است اعم از ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دوم نیروی ذخیره و آماده می باشد که شامل بسیج اقشار ملت است. لذا از لحاظ کمیت نیروی نظامی (تعداد)، ما کم نداریم و حتی با تصور ارتش چند میلیونی، بزرگ ترین ارتش را در جهان تشکیل می دهیم. از لحاظ استعداد و توان نیز وضعیت ارتش ما قابل توجه است؛ با توجه به این‏‏ ‏‏که تعداد نیروی ارتش منظم ما کمتر است (تقریباً 700 هزار نفر) ولی نیروهای غیرمنظم ما نیز، با توجه به داشتن روحیه دفاعی و مذهبی (عقیدتی) دارای کیفیت مطلوب در نوع خود در ارتش های جهان می باشند. یعنی حتی در جنگ هایی مثل جنگ ژاپن و آمریکا که جوانان سوار هواپیماهای کوچک (کات کابی) کار انتحاری کرده و کشتی های دشمن را نابود می کردند به پای رزمندگان ایران نمی رسند. در ایران علاوه بر غیرت ملی و علاقه به حفظ حدود وطن و بیزاری از تسلط دشمن یک نیروی عقدیتی بسیار قوی وجود دارد که این غیرت و جرأت ملی را به حد اعلای خود می رساند. اگر در ژاپن، عده ای داوطلب هدایت هواپیماهای انتحاری می شوند، در کشور ما تمام ایرانیان حاضرند این عمل را در صورت لزوم انجام دهند (جهاد). ‏

‏ارتش عقیدتی ایران از نظر روحی در جهان بی نظیر است و حتی دشمنان ما به آن اعتراف دارند. چنان‏‏ ‏‏که وقتی از یکی از مقامات عالی‏‏ ‏‏رتبه آمریکا، پیرامون وضعیت ‏


کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 199

‏نیروهای نظامی ایران و عراق در مورد منطقه «فاو» می پرسند می گوید: «سرباز ایرانی بدون هیچ چشم داشتی فاو را به راحتی تصرف کرد ولی سرباز عراقی با هزاران وعده و وعید مادی و مالی و پشتیبانی عظیم نظامی توانست به فاو دست یابد.»‏

2 ـ روح ابتکار در صنایع نظامی و تأمین میزان زیادی از سلاح مورد نیاز: ‏در زمان دفاع مقدس هشت ساله، کمبودهای محسوس و نیز نامردی های استکبار جهانی در عدم ارسال و تحویل سلاح به ایران موجب شد نیروی خلاق و مبتکر ما در بخش نظامی، مدال افتخار بی نظیری را در پرونده تاریخ جنگ به ثبت برسانند و آماده شوند تا در حال و آینده نیز این خط را ادامه دهند. ‏

‏در طول جنگ هشت ساله، تعدادی از ابزارهای جدید نظامی وارد جنگ شد که قبلاً در جنگ ها به کار نمی رفت. به عنوان مثال موتورهای تریل شناسایی را می توان نام برد که برای اولین بار توسط ایران به کار رفت و یا قایق های تندروی دریایی و یا قایق های مخصوص حرکت در نیزار و ... ‏

‏سلاح هایی که اصلاً در انبارهای تسلیحاتی ما موجود نبود و کمبود آن در جنگ یک ضایعه به شمار می رفت توسط نیروهای خلاق ما ساخته شد. از جمله می توان به موشک های اسکادبی، موشک ضد تانک تاود (فهمیده)، موشک های کوتاه‏‏ ‏‏برد عقاب و ... و موشک های دریایی شناور اشاره کرد. ‏

‏در طول جنگ، صنایع مهمات سازی ما در ساخت اسلحه، خمپاره های مختلف، گلوله های توپ، فشنگ، ... تلاش بی وقفه ای داشتند و بالاترین حد تولید را با توجه به محاصره اقتصادی و نظامی ارائه دادند که در تاریخ جنگ قابل بحث است. ‏

‏در صنایع هوایی، علاوه بر این که هواپیماهای ما تماماً آمریکایی بودند و تعمیرات آن احتیاج به زمان و پول های کلان داشت و آمریکا نیز سعی می کرد از ارائه خدمات و قطعات خودداری کند؛ ولی متخصصان دلسوز ما با تلاش بی وقفه و شبانه روز کارهایی را به نتیجه رساندند که حتی خود سازندگان هواپیما تصور آن را نمی کردند. هواپیماهایی که آسیب دیده بودند و حتی تصور بازسازی آن غیر ممکن بود توسط کارشناسان و مهندسان مسئول، بازسازی و به صورت اول درآمدند. در طول جنگ موشک های هواپیماها با توجه به کمبود و تنوع و کاربرد آن بعضاً توسط صنایع دفاعی ما ساخته و آزمایش شدند. در بخش ساخت صنایع هوایی، مبتکران ایرانی موفق به ساخت هواپیماهای آموزشی و فنی، پرستو، هلی‏‏ ‏‏کوپتر شبدیز، هواپیماهای کوچک شناسایی، هواپیمای فجر و انواع پرنده های شناسایی شدند. ‏

‏در بخش دریایی، ایثارگران انقلاب به بازسازی استثنایی کشتی سبلان پرداختند که ‏


کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 200

‏حیرت جهانیان را برانگیخت. قایق های تندرو، ورود آن به دریا، آن چنان رعب و وحشتی در دل دشمنان انداخت که به قول یکی از فرماندهان آمریکایی، سربازان ناوهای آمریکا در خلیج فارس به سوی هر شیئی کوچک و بزرگ که در سیاهی دیده می شد تیراندازی جنون آمیز می کردند. ساخت انواع مین دریایی، هاورکرافت و نیز شناورهای جنگی نیز به دست توانای مبتکران ما صورت می گرفت. ‏

3 ـ زمینه های سوق الجیشی و جغرافیایی: ‏ایران با داشتن 2000 کیلومتر مرز آبی، وسیع ترین مرز را در آب های جنوبی دارد. وضعیت جغرافیایی ایران، مانع از آن است که بشود آن را محاصره و یا تحریم کرد؛ یعنی ایران دارای آن چنان وضعیت طبیعی جغرافیایی است که هیچ کشوری در منطقه دارای این خاصیت نیست و به همین دلیل در طول جنگ به راحتی، به صدور نفت و ورود کالا و سلاح می پرداختیم. شهرهای صنعتی ما و یا تمام شهرهای کشور ما، در داخل برد موشک ها و هواپیماهای دشمن نبود. ولی بر عکس رژیم عراق از همه نظر در فشار بود. با توجه به خط انتقال نفت از طریق ترکیه، در صدور نفت خود دچار اشکال می شد. در ورود کالاهای مورد نیاز و اسلحه بایستی از تنگه هرمز عبور می کرد که توسط ایران توقیف می شد. ‏

‏تمام مراکز مهم عراق در تیررس موشک ها و هواپیماها و حتی توپخانه ها و موشک های عادی ما بود. اگر بندر فاو و بصره بسته می شد گلوی عراق فشرده شده و در مضیقه قرار می گرفت. ‏

‏در حال حاضر، ایران با توجه به تسلط برخلیج فارس و نیز تنگه هرمز‏‎[15]‎‏، در منطقه دارای اهمیت استراتژیک است. در خلیج فارس، ایران مشرف بر کشورهای عربی است و می تواند به راحتی بر آنان تسلط یابد. وجود جریان آب به طرف جنوب، یک پدیده جغرافیایی مهم است که نصیب ایران شده و ایران می تواند مین های شناور را بدون کارگذاری در آب ها رها کند تا به طرف جنوب بروند و ... ‏

‏وسعت جغرافیایی ایران مانع از پوشش کامل ماهواره های جاسوسی می گردد و نیز شکل طبیعی منطقه می تواند ماهواره ها را گمراه کند. بنادر مهم ایران در خلیج فارس و نیز وجود جزایر متعدد و فراوان یک خصیصه جغرافیایی نظامی مهم است و می تواند در تقویت اشراف ایران در منطقه سهم بسزایی داشته باشد و این در صورتی است که هیچ ‏

کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 201

‏یک از کشورهای منطقه، بیش از یک یا دو بندر مهم ندارند. ‏

‏وسعت کم خلیج فارس این امکان را به ایران می دهد که بتواند حتی بدون وارد کردن کشتی های جنگی، با کمک موشک های هوایی و یا دریایی به کنترل حدود خود بپردازد. ‏

4 ـ آمادگی و استعداد ایران به عنوان قدرت منطقه: ‏با توجه به بحث هایی که شد به این نتیجه می رسیم که جمهوری اسلامی ایران، به عنوان قدرت بلامنازع منطقه مطرح است. ‏‎[16]‎‏ و لزوم کنار آمدن با این قدرت برتر و یا جلوگیری از نفوذ این قدرت در منطقه برای آمریکا منطقی می نماید. ‏

‏با توجه به خاصیت و طبیعت سلطه جویانه امپریالیسم غرب، تا به حال هیچ زمینه ای برای کنار آمدن با ایران وجود نداشته است و حرکت های پراکنده نیز نتایج منفی به همراه داشته و به همین دلیل، غرب را بر آن داشته است که چه در حال و یا آینده، به مبارزه با این قدرت منطقه بپردازد. ‏

‏در ابتدا لازم است بهانه ای به دست آمریکا و اروپا بیفتد تا بتوانند حضور خود را در خلیج فارس و منطقه خاورمیانه توجیه کنند. می توان پیش بینی کرد تشنج در منطقه و خلیج فارس میان ایران و غرب بالا خواهد گرفت و امکان بروز جنگ وجود خواهد داشت، مخصوصاً اینکه نظم نوین جهانی، خواستار تسلط کامل بر شئون اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، و ... کل جهان است و قدرت فائق ایران را در منطقه تحمل نخواهد کرد و  سعی خواهد نمود در صورت عدم توافق با ایران، به حذف این رقیب در منطقه بپردازد. در این راه تحریک اعراب منطقه و درگیر ساختن آنها با بهانه تهدید نظامی ایران نیز دور از انتظار نیست. اختلاف بین ایران و کشورهای عربی بر سر مسایل تهدید نظامی ایران و یا مسائل اختلافات ارضی و جغرافیایی و ... باعث بحران در منطقه و در نتیجه توجیه حضور غرب و خلیج فارس خواهد بود و این حضور نامشروع منتظر جرقه ای است تا منطقه را در آتش جنگ بسوزاند. پس در نظم نوین جهانی، انقلاب اسلامی در نوک حمله آمریکا قرار داشته و سعی خواهد شد این جایگاه برتر قدرت، از ایران سلب شود. ‏

5 ـ کمک نظامی به کشورهای مظلوم و ضعیف: ‏علاوه بر کمک های اقتصادی، در اجرای اصول قانون اساسی‏‎[17]‎‏، ایران به عنوان حامی کشورهای مستضعف جهان کمک های ‏

کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 202

‏تسلیحاتی به آن ها نموده و حتی نیروهای نظامی به کشورهای مورد تجاوز، ارسال می نماید و تلاش دارد تا با کمک علمی، فنی و تسلیحاتی و انسانی به کشورهای ضعیف آنان را در جنبه نظامی هم تقویت نماید. این سیاست جمهوری اسلامی ایران گاهی با منافع قدرت های جهانی تلاقی پیدا می کند. به همین دلیل، این قدرت ها تلاش خود را برای جلوگیری از اجرای این سیاست می نمایند. در زمینه کمک های نظامی ایران، می توان به لبنان، افغانستان، سودان، بوسنی و هرزه گوین و ... اشاره کرد. ‏

‏البته به علت تحریم تسلیحاتی بوسنی و هرزه گوین توسط شورای امنیت سازمان ملل، امکان ارسال سلاح نیست ولی ایران، چه از نظر نیروی انسانی و چه از لحاظ کمک های علمی و فنی به ارتش بوسنی و یا مداوای مجروحین جنگی آن کشور و ... به این کشور یاری می رساند. در مورد مسأله لبنان، ایران با کمک های مادی و تسلیحاتی و علمی به نیروی مقاومت اسلامی لبنان، این نیرو را در برابر اسرائیل همچون سدی استوار قرار داده است که طبیعتاً آمریکا به عنوان حامی درجه یک اسرائیل این روند را نمی پذیرد. ‏

‏ ‏

د ـ نقش انقلاب اسلامی در زمینه های دیگر جهانی

‏انقلاب اسلامی ایران به لحاظ دارا بودن شرایط عالی در زمینه های حکومتی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... به عنوان الگوی خوبی برای ملت های جهان سوم و کشورهای مسلمان به شمار می رود. ‏

‏در هر زمان شاهد هستیم که کشورهای جهان و یا سازمان های بین المللی، ایران را به دلیل دارا بودن شرایط خوب مورد تقدیر و تمجید قرار داده اند. بدین لحاظ، انقلاب اسلامی ایران دارای یک اعتبار خاص در اکثر زمینه هاست. لذا دیگر کشورها را متمایل می سازد تا با ایران روابط دوستانه و صمیمی داشته باشند. ‏

‏مواضع اصولی ایران در زمینه های مختلف طرفداران زیادی را در جهان به خود جلب می کند که گاهی این مواضع اساسی، یک تغییر و تحول در مسائل بین المللی و یا منطقه ای ایجاد می کند. ‏

‏تدابیر سیاسی ایران عاری از تعجیل در پیش داوری و مبتنی بر اصول بین المللی و انسانی است. رفتارهای سیاسی و بین امللی ایران، همواره مدبرانه بوده و از این نظر نتوانسته است بهانه ای برای تهاجم تبلیغاتی کشورهای دیگر شود. ‏

‏انقلاب ایران به عنوان یک انقلاب تقریباً موفق در تمام زمینه ها، الگوی کشورهای ضعیف و یا حتی قوی شده است. از لحاظ حکومت اسلامی، کشورهای دیگر اسلامی یا به ‏

کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 203

‏رغبت و یا به اجبار ملزم به تبعیت از رفتارهای اسلامی ایران می شوند و ملت های مسلمان در آرزوی رسیدن به حکومت اسلامی همانند ایران سال هاست که در مصر، الجزایر، تونس، مراکش، عراق، عربستان، فلسطین، کشمیر و ... به تلاش و قیام پرداخته اند. ‏

‏موفقیت ایران در تمام زمینه های بین المللی، موجب ترغیب کشورها و ملت ها و ملت های جهان به رعایت اصول اسلامی شده است و هر روزه حرکات اسلام جویانه و مطابق شریعت اسلام گسترش می یابد؛ از جمله منع لغو حجاب در ترکیه توسط دولت، لزوم اجرای قوانین اسلامی در دادگاه های اندونزی و احاله وظایف احوال شخصیه به دادگاه شریعت، لزوم رعایت حجاب در مدارس مالزی، لزوم رعایت حجاب در مدارس سودان، لزوم پایبندی به قانون شریعت در پاکستان و ... ‏

‏حرکت انقلاب اسلامی جهانی، نشأت گرفته از انقلاب اسلامی ایران است و گسترش روزافزون آن به نحوی است که سیاستمداران جهان آن را تعیین کننده قدرت جهانی اسلام در آینده نزدیک می دانند. ‏

‏در کشورهای جهان حتی در اروپای مسیحی، هر ساله به تعداد مسلمانان افزوده می شود و اصول اسلام و قرآن در بین آنان بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. ‏

‏یکی از استراتژیست های معروف مرکز تحقیقاتی بروکلند آمریکا می گوید: «در تمامی نهضت های اسلامی پدید آمده، به نحوی می توان ردپایی، از انقلاب اسلامی را مشاهده کرد این نکته قابل تحقیق است. اینک در چهار گوشه عالم می توان انعکاس گرایش های اسلامی ملهم از انقلاب اسلامی ایران را به روشنی مشاهده کرد.‏‎[18]‎‏»‏

‏بله، در قرن حاضر تمام جنبش های اسلامی در سراسر عالم، حتی در کشورهای اروپای غربی، از ایران سرچشمه می گیرد. تمام تحلیل گران سیاسی و اجتماعی جهان در پژوهش های خود ریشه انقلاب اسلام را در انقلاب اسلامی ایران می دانند.‏

‏در پایان به سخنان جیمزبیل، یکی از نظریه پردازان آمریکایی توجه می کنیم که می گوید: «علیرغم این واقعیت که انقلاب اسلامی ایران فراز و نشیب های تند سیاسی و اقتصادی را پشت سر گذاشته، اما هنوز این انقلاب مرکز اصلی توجه و امید در جهان سوم اسلامی به شمار می رود و موفقیت و یا شکست غایی این الگوی ویژه حکومت اسلام بر اعتبار و شکل جنبش های اسلامی در سال های آینده تأثیر عمیق خواهد گذاشت. بیداری اسلام در سرتاسر جهان اسلام، در افزایش مساجد، در توسعه سازمان ها و گروه های مطالعاتی اسلامی، در تجدید محبوبیت بانک های و نهادهای مالی اسلامی، در ارائه مجدد قوانین قضایی اسلامی، در افزایش اشکال مختلف حجاب اسلامی و در بازگشت چشمگیر ‏

کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 204

‏شمار زیادی از مردم و حرفه های مختلف و روشنفکران تحصیل کرده امروزی به اسلام کاملاً مشهود است. در یک کلام باید گفت از نقطه نظر محافل سیاسی، ارزشمندترین دستاورد انقلاب اسلامی را می توان در بیداری مسلمین جهان و احیای اسلام به عنوان نظام یک جامعه سیاسی مکتبی خلاصه کرد و همه اینها برخاسته از روح متعالی و تفکر ناب اسلامی و سیاسی امام خمینی(ره) می باشد که ضمن ارائه یک الگوی مبارزه اسلامی و بنیانگذاری جمهوری اسلامی ایران، مستضعفین جامعه جهانی را نیز به سوی فطرت توحیدی سوق داده و راه مبارزه صحیح را بر روی آنها گشود. ‏‎[19]‎‏»‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 205

 • - The New international Order
 • ـ بر اساس معاهده سایکس ـ پیکو، خاورمیانه بین انگلیس و فرانسه تقسیم گردید.
 • ـ بند 6 اصل 2، بند 8 ال 43 و اصول 146، 152 و 153 قانون مقدس اسلامی جمهوری اسلامی ایران.
 • ـ کشورهای جبهه پایداری عرب ضد سازش با اسرائیل عبارت اند: سوریه، الجزایر، لیبی، سازمان آزادی بخش فلسطین، یمن جنوبی.
 • ـ * بیل هایدن فرماندار کل استرالیا: «ایران به عنوان پرقدرت ترین کشور منطقه مطرح است.» * وزیر دفاع انگلیس: «جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور قدرتمند منطقه مطرح است.» (30 / 10 / 70 صدای جمهوری اسلامی ایران) * بیانیه کشورهای ایتالیا، آلمان و اسپانیا در مورد طرح امنیتی خلیج فارس: «هر طرح امنیتی در خلیج فارس بدون حضور ایران قدرتمند غیرقابل اجراست و شکست خواهد خورد.» (صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) * وزیر خارجه سوئیس در دیدار از ایران و آقای فوجی فرستاده ژاپن به ایران: «ایران پرقدرت ترین و با نفوذترین کشور منطقه است.»
 • . در همان زمان ملک فهد خطاب به کشورهای عربی می گوید: «تا ایرانی دیگر در منطقه به وجود نیامده  باید به اردن کمک کرد تا قیام اسلامی را سرکوب کند.»
 • . آیه معروف «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً» خداوند هیچ راهی برای تسلط کافرین بر مؤمنین قرار نداده است.
 • . قسمت ج بند 6 اصل دوم قانون اساسی و بند 8 ـ اصل 43 و اصول 146، 152 و 153 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 • . اصل 11 قانون مقدس اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 • . ریچارد نیکسون، فرصت را از دست ندهید (Seize the Moment).
 • . روزنامه کیهان مورخه 29 / 11 / 1370 ـ صفحه آخر.
 • . مصر، اندونزی، هند و یوگسلاوی.
 • . اصل 154 قانون اساسی: «جمهوی اسلامی ایران، سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت ها دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند.»
 • . اکثر ذخایر گاز جهان دارای ناخالصی با درصد بالایی است ولی گاز شیرین ایران، پاک ترین و خالص ترین گاز است.
 • . تنگه هرمز 90 کیلومتر عرض دارد و از میان این 90 کیلومتر یک آبراه عمیق برای عبور کشتی وجود دارد که می توان به راحتی آن را بست و یا با تهدید موشکی، مانع عبور کشتی ها شد. جرج کرست فرمانده کل عملیات آمریکا در خلیج فارس می گوید: «با توجه به بُرد صد کیلومتری موشک های کرم ابریشم، ایران قادر خواهد بود که سراسر تنگه هرمز را تحت پوشش قرار داده و این تنگه پرترافیک را مسدود کند».
 • . مک فارلین نماینده ویژه ریگان برای مذاکره با ایران، در مورد علت سفر مخفیانه خود به ایران می گوید: «چون ایران در منطقه خلیج فارس و دریای عمان قدرت برتر می باشد، ما در صدد بر آمدیم تا به صورت رندانه با ایران رابطه داشته باشیم چون قدرت ایران در این آبراه موجب تهدید منافع آمریکا بود و ما می خواستیم که با داشتن رابطه با ایران، از این تهدید برحذر باشیم.»
 • . اصل 154 و قسمت آخر بند 16 اصل سوم قانون مقدس اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 • . صدای جمهوری اسلامی ایران بهمن 71.
 • . صدای جمهوری اسلامی ایران، بهمن 71.