کتاب مواریث (ارث)
سوم: مانع بودن درجه متقدم از ارث بردن درجه متأخر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

سوم: مانع بودن درجه متقدم از ارث بردن درجه متأخر

سوم:‏ درجۀ جلوتری در طبقات ارث، وجود داشته باشد، پس چنین درجه ای ـ در‏‎ ‎‏صورتی که ممنوع از ارث نباشد ـ از درجۀ بعدی منع می کند، مانند فرزند از فرزند فرزند و‏‎ ‎‏مانند برادر از فرزند برادر.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 398