کرامت انسان در حکومت پیامبر(ص)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : روشنفکر، غلامرضا

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

کرامت انسان در حکومت پیامبر(ص)

کرامت انسان در حکومت پیامبر(ص) 

جناب آقای غلامرضا روشنفکر[1]

‏انسان، موجودی است با عظمت و شریف و در عین حال، بسیار پیچیده. تلاش و هدف تمام ادیان الهی و مکاتب فلسفی و مجامع علمی، تعیین جایگاه و ابعاد وجودی او می باشد و اسلام در این میان، جایگاه ویژه ای دارد و بیشتر از همه به این مسأله پرداخته است. مسأله اصلی این است که آیا انسان در اسلام دارای کرامت است یا نه و اینکه این مقام در چه صورتی، شامل حال انسان می شود؟ قرآن مجید انسانها را دارای کرامت ذاتی می داند و نبی اکرم(ص) که کلام خدا (وحی) از زبان او جاری شده است، هدف بعثت خود را تکمیل مکارم اخلاق برای انسان می دانند؛ چرا که سعادت و شقاوت جوامع، در گذشته و حال و آینده، بستگی به کرامت و رذالت انسان دارد. در رفتارها و تماس هایی که پیامبر(ص) با انسانها برقرار می نمودند، سعی در رفتار با عطوفت، و در نهایت، تکریم آنان داشتند. در این مقاله، ضمن معرفی انسان و تشریح ابعاد وجودی او از نظر قرآن مجید، به چگونگی تعامل و رفتار و برخوردهای پیامبر(ص) با انسانهای اطراف خود، اعم از دوست و دشمن، پرداخته شده است.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 157

  • ٭. مدرس دانشگاه ـ کارشناس ارشد تاریخ اسلام و ایران.