کرامت انسانی در سیره امام خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : ایرانی، مصیب

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

کرامت انسانی در سیره امام خمینی(ره)

کرامت انسانی در سیره امام خمینی(ره)

جناب آقای مصیب ایرانی[1]

‏چنانچه کرامت انسانی و ارزش انسانی را در رفتار و سیره عملی امام خمینی(ره) به تحقیق بپردازیم، ملاحظه خواهیم کرد که آنچه امام(ره) در گفتار و عمل خویش انجام داده، چیزی جز کرامت و ارزش کرامت و ارزش قائل شدن برای انسانها به خصوص ملت بزرگ ایران نبوده است. به موجب همین کرامت انسانی است که امام(ره) در مقابل لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و کاپیتولاسیون چنان بر می آشوبد که ایران را به حرکت وا می دارد و انقلابی عظیم به راه می اندازد.‏

‏ در این مقاله، با استفاده از گفتار و سیره عملی حضرت امام(ره) کرامت به دو ‏‏بخش ارزشی و ذاتی تقسیم شده است. کرامت ارزشی، کرامتی است اکتسابی که زمینه های کسب آن باید به وسیله دولت فراهم شود تا آحاد جامعه بتوانند به طور آزادانه در پی کسب آن تلاش نمایند و هر گونه رشوه و رانت خواری، در گفتار و رفتار محکوم شود و مسئولان نظام این عمل را از نزدیکان خود همچون: فرزندان، خویشاوندان و یاران خویش شروع کنند و به طور جدی آن را در مراکز مهم دولتی و قضایی پیگیری نمایند‏‏.‏

‏بر این اساس، با بررسی گفتار امام و خاطرات یاران و فرزندان آن بزرگوار، به تبیین سیره عملی امام خمینی(ره) در رفتار با اطرافیان پرداخته ایم و با تقسیم بندی آن به قبل و بعد از انقلاب، و نیز تقسیم بندی اطرافیان به کسانی چون فرزندان و یاران اثبات نموده ایم که امام خمینی(ره) با هرگونه رانت خواری و استفاده از موقعیت ها به شدت برخورد می نمود.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 156

  • ٭. محقّق و پژوهشگر.