تجلی کرامت و فضایل اخلاقی در اشعار امام و صائب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : حجازی، سید علیرضا

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

تجلی کرامت و فضایل اخلاقی در اشعار امام و صائب

تجلی کرامت و فضایل اخلاقی در اشعار امام و صائب

جناب آقای سید علیرضا حجازی[1]

‏یکی از مهمترین مباحث در حوزه اندیشه دینی، بحث از جایگاه انسان و کرامت این شاهکار خلقت می باشد. بحث از کرامت و بزرگی انسان، از دیرباز مورد توجه اندیشمندان، شاعران، نویسندگان و پیشتازان حرکتهای اخلاقی در جهان بوده و هست. ‏

‏در اصطلاح، کرامت یعنی جایگاه و منزلتی که انسان را در نزد همنوعانش والا و باشخصیت معرفی کند. کرامت و بزرگی انسان، ناشی از دو امر است:‏

‏1. نعمتهای خدادادی، مثل: عقل و اندیشه، فطرت خداجو، توانایی روح و جسم؛‏

‏2. تلاش و پشتکار خود انسان و استفاده صحیح از نعمتهای خدادادی.‏

‏فضایل اخلاقی و کرامت انسانی در بسیاری از اشعار حضرت امام نیز جلوه گری نموده و ایشان به برخی از مضامین و ویژگیهای انسان اشارت نموده اند. این واژه ها و ویژگیها که در اشعار امام آمده، با مضامین مشابه آن در شعر صائب تطبیق داده شده و در این مقال، کرامت و فضایل اخلاقی را از منظر این دو بزرگوار به نظاره نشسته ایم.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 140

  • ٭. عضو هیأت علمی دانشگاه قم.