فطرت و کرامت انسانی از منظر امام خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : باقری، محمدحسین

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

فطرت و کرامت انسانی از منظر امام خمینی(ره)

فطرت و کرامت انسانی از منظر امام خمینی(ره)

حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین باقری[1]

‏شرافت در انسان بر دو گونه است: یکی شرافت ذاتی و دیگری شرافت غیرذاتی. شرافت ذاتی را می توان کرامت نامید و شرافت غیرذاتی را فضیلت.‏

‏فضیلت اساسش بر مقایسه با غیر است و جلوه های گوناگونی دارد، نظیر: احسن المخلوقین بودن، توان برتر در حرکت، برتری داشتن به جهت دارا بودن جنبه تشریعی.‏

‏اما کرامت انسانی بر اساس خلیفه الهی بودن در بشر قرار داده شده است و جلوه هایی دارد، مانند: علم به اسما، تسخیر آسمان و زمین، بصیرت بر خویشتن.‏

‏فطرت، حالت و هیأتی است که خداوند خلق را بر آن قرار داده است و در عین حال، غیر از طبیعت و غریزه است و سه ویژگی عمده دارد: 1. خدا را می شناسد و می خواهد؛ 2. در میان همه آدمیان است؛ 3. از گزند تغییر و تبدیل مصون است.‏

‏این مقاله، در پی آن است که دیدگاه قرآن کریم و نیز برداشتهای امام خمینی(ره) را از آیات الهی درباره فطرت بشری و تأثیرات آن در تکریم انسان بررسی نماید و ضمن طرح دیدگاههای جامعه شناسان غربی در مورد انسان و ابعاد حقیقت دار و اصیل او، اثبات کند که کرامت انسانی پیامد فطرت الهی انسان است و دیدگاههای جامعه شناسان غربی را نقد و نفی نماید.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 133

  • ٭. محقّق و پژوهشگر.