جامعه کریمه و مؤلفه­ های آن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : حیدری کاشانی، محمد جواد

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

جامعه کریمه و مؤلفه­ های آن

جامعه کریمه و مؤلفه های آن

حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد حیدری کاشانی*[1]

‏چگونگی نگرش و نظام ارزشی یک دین می تواند پایه توافق ها و قراردادهای جمعی قرار گیرد و از این طریق، در معاملات و معادلات، سیاستها و قوانین و مناسبات میان افراد و دول و گروهها تأثیر بگذارد.‏

‏در این مقاله برآنیم تا به این سؤالها پاسخ دهیم:‏

‏دین چه نسبتی با جامعه مدنی دارد؟ آیا پیدایش جامعه مدنی در دوران جدید ارتباطی با جامعه کریمه اسلامی دارد؟ ملاک و معیار تشخیص جامعه کریمه چیست؟ جامعه کریمه دوران جدید در مقایسه با جامعه کریمه مدینة النبی(ص) چگونه ارزیابی می گردد؟ نقش دولت اسلامی درجامعه کریمه چیست؟ نقش رأی افراد جامعه و خواست عمومی در این باره چیست؟‏

‏این پرسش ها امروزه در محافل علمی، دانشگاهی و فرهنگی کشور مطرح است و ضرورت نگاهی دوباره به ساختار و ویژگیهای جامعة کریمه را بیشتر می نماید.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 127

  • ٭. دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی.