کرامت زن از دیدگاه امام خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شفیعی مازندرانی، سید محمد

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

کرامت زن از دیدگاه امام خمینی(ره)

کرامت زن از دیدگاه امام خمینی(ره)

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد شفیعی مازندرانی[1]

‏از شعارهای فریبنده در جهان امروز، مسأله حقوق زن و حمایت از آن است. حمایت از زن اگر به طور جدی و بدور از فریبکاری صورت گیرد، ارجمند است؛ لیکن زن گرایان به بهانه احیای حقوق زن، از هویت و ارزش زن کاستند. دیدگاه اسلام بر حمایت جدی از زن است، در این نگرش مرد با زن در مسائل اصولی و امور اساسی برابر است؛ مسائلی از قبیل: کمالات معنوی، تعبد و بندگی، و دستیابی به مقامات قرب الهی؛ ولی در برخی مسائل، احکام مرد و زن متفاوت است که بر اساس نوع آفرینش و جایگاه زن در نظام احسن می باشد.‏

‏در مکتب امام خمینی(ره) که برخاسته از فرهنگ حیاتبخش اسلام است، بر نقش والای زن تأکید شده و در آن، جنبه های مختلف جایگاه زن مطرح شده است. ‏

‏در این مقاله، دیدگاه امام خمینی(ره) درباره جایگاه و کرامت زن و نقش زن در تکامل جامعه مطرح گردیده است و در ادامه به برخی از شبهاتی که منافی با کرامت زن محسوب می گردد، از قبیل تعدد زوجات پاسخ داده شده و چنین نتیجه گرفته شده است که حجاب اسلامی عامل حراست از شخصیت زن و مایۀ وقار او است و قداست ویژه ای به زن می بخشد که در سایه پوشش های دیگر به دست نمی آید.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 125

  • ٭. مدرس حوزه علمیه.