کرامت انسان در رفتار با جوانان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : لقمانى، احمد

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

کرامت انسان در رفتار با جوانان

کرامت انسان در رفتار با جوانان 

جناب آقای احمد لقمانی[1]

‏انسان، برترین آفریده پروردگار حکیم و مهربان است که در پرتو «شناخت» و «کوشش» توان دستیابی به بلندای «کمال و شکوفایی» و «دانایی و هشیاری» را دارد. از این رو، قدرت رسیدن به مقام و منزلت بی نظیری در بین موجودات حتی فرشتگان را دارا است تا «امیر آفرینش» و «سپهسالار هستی» و برتر از آن، «خلیفه و جانشین پروردگار» گردد و در مقام قرب الهی با اختیار و انتخاب خویش قرار یابد.‏

‏بی گمان، این عنایت بی نهایت الهی است که در دوره های گوناگون ظهور می یابد؛ امّا هرگاه در نخستین دوره، یعنی «کودکی» و در پی آن «نوجوانی»، زمینه سازی ارزنده ای صورت پذیرد، در ایام روشن و نورانی «جوانی» ظهوری زرین و زیبا داشته، چشم و دل همگان را به حیرت و اعجاب وا می دارد.‏

‏از این رو، در مقاله حاضر برآنیم که «شاخص های جوانی» را بدانیم و سپس «نیازهای روحی ـ فکری نسل جوان» را بازشناسی کنیم تا در پی آن، همیشه و در هر حال سخنان شنیدنی برای این قشر تأثیرپذیر و تأثیرگذار داشته باشیم و در گفتمان های دو جانبه و چند جانبه، ارزش های شخصیتی آنان را برجسته سازیم و بدین سان، «کرامت انسانی و الهی» این نسل را پاس بداریم.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 121

  • ٭. محقّق و پژوهشگر.