بررسی و مطالعه کرامت زن در آیینه سیره و سخن امام خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طیبی، ناهید

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

بررسی و مطالعه کرامت زن در آیینه سیره و سخن امام خمینی(ره)

بررسی و مطالعه کرامت زن در آیینه سیره و سخن امام خمینی(ره)

سرکار خانم ناهید طیبی*[1]

‏دین اسلام، طراح بهترین برنامه ها جهت تکریم زنان است و کرامت زن همواره در طول تاریخ از مباحث مهم و قابل بحث و بررسی بوده است. هنگامی که تکریم زن از طرف یک شریعت طراحی می شود، باید مصادیق و جزئیات و نوع تکریم را در رفتار رهبران و اندیشه وران آن مشاهده و بررسی نمود. از جمله رهبران دینی در عصر حاضر، امام خمینی(ره) است که بررسی نوع تکریم زن از نظر علمی و عملی از جانب ایشان می تواند به تغییر نگرشها در مورد اسلام، زن و انقلاب اسلامی ایران منجر شود.‏

‏کرامت زن از دیدگاه امام خمینی(ره) را پس از بیان مقدماتی چون مفهوم شناسی کرامت و این که کرامت زن از مشیت های الهی و سنت های او است، می توان در دو بُعد مطرح نمود: کرامت زن در سیره عملی امام(ره) و تکریم زن در سخنان امام(ره). مستندات این نوشتار در بخش اوّل، خاطرات و گفتگوهای افرادی است که با امام در ارتباط بودند و در کتب مختلف چاپ شده است و بخش دوم نیز برگرفته از مجموعه سخنان ایشان است. در بخش اخیر، سه مصداق شاخص تکریم زنان مورد بحث قرار گرفته و از آزادی زن، دانش اندوزی زنان و حضور و مشارکت سیاسی ـ اجتماعی آنان و نیز دغدغه های امام(ره) در موارد سه گانه سخن به میان آمده است.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 120

  • ٭. مدرس حوزه و دانشگاه.