کرامت اهل کتاب در نظام حقوقی اسلام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اصغری، محمدجواد

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

کرامت اهل کتاب در نظام حقوقی اسلام

کرامت اهل کتاب در نظام حقوقی اسلام

جناب آقای محمدجواد اصغری[1]

‏در همه نظامهای حقوقی دنیا و کشورهای جهان، قوانین متفاوت وجود دارد، حتی نسبت به افراد ساکن یک کشور؛ به این شکل که حقوق اتباع کشور با حقوق اتباع بیگانه ساکن در همه کشور با هم فرق دارد. اتباع کشور از تمام مزایای حقوقی بهره مندند؛ اما بیگانگان از برخی حقوق اجتماعی محروم هستند. در نظام حقوقی اسلام نیز چنین تفاوتهایی در حقوق و تکالیف افراد وجود دارد. اشخاصی که مسلمان هستند و تابعیت اسلام را دارند، قطعاً از امتیازاتی برخوردارند. نوشتار حاضر ضمن بررسی موضوع کرامت اهل کتاب در نظام حقوقی اسلام به بیان این مهم پرداخته که اصل در نظام اسلامی، داشتن روابط با غیر مسلمانان است و این روابط نیز به دلیل داشتن کرامت انسانی، نیکو و توأم با احترام است.‏

‏دلایل بسیاری از آیات قرآن و روایات در ارتباط با حقوق غیر مسلمانان وجود دارد و همچنین سیره عملی پیامبر اسلام(ص) در انعقاد قراردادها با اهل کتاب، گواه روشن و سند زنده عملی رعایت حقوق و احترام به غیر مسلمانان می باشد.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 75

  • ٭. کارشناس ارشد حقوق.