کرامت زن در سیره پیامبر اعظم(ص)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : حسینی، سید حسین

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

کرامت زن در سیره پیامبر اعظم(ص)

کرامت زن در سیره پیامبر اعظم(ص)

جناب آقای سید حسین حسینی[1]

‏سیره رسول اعظم(ص) در ارتباط با زنان، تحت تأثیر آثار و نوشته های مستشرقین، تبلیغات برنامه ریزی شده دشمنان اسلام و آثار و نوشته های برخی از مسلمان نماها، در چند قرن اخیر مورد شک و تردید و مناقشه های بسیار جدّی قرار گرفته و به ابزار تبلیغی جذابی تبدیل شده است.‏

‏دشمنان اسلام با استفاده از این ابزار، رفتار، گفتار و عملکرد پیامبر اعظم(ص) را زیر سؤال برده و حتی در میان مسلمانان نیز تردیدها و گمانهایی را ایجاد کرده اند. در این مقاله، سعی می شود با بررسی سیره عملی و نظری خاتم النّبیین(ص)، به این سؤال جواب بدهیم که: آیا سیره پیامبر(ص) موجب تحقیر زنان شده است، یا موجب عزّت و عظمت آنها؟ دستیابی به جواب این سؤال، موضع اسلام را نیز در مقابل زنان کاملاً مشخص خواهد کرد. در نتیجه، این نوشتار دارای سه محور خواهد بود:‏

‏محور اوّل: زن در سیر تکاملی جوامع؛‏

‏محور دوم: زن در ادیان الهی؛‏

‏محور سوم: زن در سیره پیامبر خاتم(ص).‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 72

  • ٭. محقّق و پژوهشگر.